Ispis

O studiju

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij “Menadžment održivog razvoja”
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilište u Rijeci

Organizacijom i kvalitetnim izvođenjem doktorskog studija iz područja menadžmenta održivog razvoja ostvarit će se pretpostavke za razvoj znanstvenih jezgri u regiji koje će omogućiti intenziviranje strukturnih promjena u gospodarstvu i stvaranje pretpostavki za poboljšavanje kvalitete življenja cjelokupne populacije zasnovanih na znanju i suradnji različitih područja znanosti. Polaznicima će se pružiti mogućnost završetka vertikale u obrazovanju ekonomista u izazovnom i atraktivnom području održivog razvoja, a to znači obrazovanje mladih istraživača i znanstvenika za potrebe akademskog svijeta, gospodarstva, te lokalnih samouprava.

 Svrha doktorskog studija je osposobljavanje studenata za samostalan znanstveno-istraživački i akademski rad i njegovo implementiranje u gospodarstvu i ukupnom društvu. Doktorski studij usmjeren je prema svim subjektima koji u okviru svojih područja iziskuju najvišu razinu znanja iz područja održivog razvoja, a provodit će se kroz istraživanja prema međunarodnim standardima, pri čemu studenti pod vodstvom mentora mogu steći metodološka i teorijska znanja za znanstveno-istraživačku bazu potrebnu za sveučilišnu zajednicu, te znanstvene i gospodarske institucije izvan sveučilišta.

Završetkom studija polaznici će biti osposobljeni za vođenje primijenjenih istraživanja na visokoj razini. Polaznicima će se osigurati teorijska i metodološka nastava i mentorstvo kojim će ih se uputiti u suvremena znanstvena dostignuća. Budućim polaznicima Fakultet stavlja na raspolaganje svu raspoloživu infrastrukturu, prateći ih tijekom studija, ali i izgrađujući odnose čvrste povezanosti i nastavka suradnje i nakon završetka doktorskog studija.

 Kroz doktorski studij stimulirat će se stvaranje strateškog partnerstva Fakulteta, Sveučilišta i gospodarstva, a uključivanjem part-time polaznika na doktorski studij, omogućit će se postupno ustrojavanje istraživačkih i razvojnih jedinica u gospodarstvu, uspostavljanje suradnih istraživanja i na njima utemeljenom obrazovanju između visokih učilišta, znanstvenih instituta te privatnog i javnog sektora. To su i strateški ciljevi razvoja znanosti u Republici Hrvatskoj.

 

Nositelji i sunositelji predmeta na doktorskom studiju dolaze iz niže navedenih institucija:

  • Sastavnice Sveučilišta u Rijeci: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija (nositelj studija), Filozofski fakultet u Rijeci, Pravni fakultet u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci, Tehnički fakultet u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti, Medicinski fakultet u Rijeci.
  • Druge institucije: Ekonomski institut Zagreb, Ekonomski fakultet Zagreb, Ekonomski fakultet Osijek, Ekonomski fakultet Ljubljana, Prirodoslovno-matematički Fakultet u Zagrebu, Energetski institut «Hrvoje Požar», Institut za financije i računovodstvo Zagreb, Institut društvenih znanosti «Ivo Pilar», Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Veneciji, Politehničko učilište u Torinu.

 Program doktorskog studija obuhvaća suvremene znanstvene spoznaje kao i rezultate fundamentalnih i primijenjenih znanstvenih istraživanja koja omogućavaju široko i produbljeno poznavanje globalnih kretanja s posebnim naglaskom na specifična znanja nužna pri istraživanju i implementaciji održivog razvoja .

pdfDoktorski studij MOR - informacije

pdfO STUDIJU - 1. generacija polaznika