post-fallback

24.05.2024.

///

11:45

— 13:15

h

_Gostujuće predavanje

Maša Dunatov- Neprofitne organizacije u praksi- primjer udruge „Kulturni front“

  • FTHM
post-fallback

21.05.2024.

///

09:00

— 10:30

h

_Gostujuće predavanje

Lana Radeljak-„PR u online okruženju“

  • Online
post-fallback

20.05.2024.

///

11:00

— 12:30

h

_Gostujuće predavanje

Bojan Hodap-„Nautical tourism and its impact on a destination (guided tour of the ACI Marina Ičići)“

Promocija Opatija-2

16.05.2024.

Promocija knjige „Brendiranje kulturom: glagoljica“

post-fallback

15.05.2024.

///

09:00

— 10:30

h

_Gostujuće predavanje

dr. sc. Sandra Barač-Miftarević: “Uloga lokalne vlasti u održivom upravljanju obalnim područjem”

  • FTHM
post-fallback

15.05.2024.

///

10:45

— 12:15

h

_Gostujuće predavanje

Roberto Levak-„Mjerenje i praćenje učinkovitisti integrirane marketinške komunikacije“

  • FTHM
post-fallback

10.05.2024.

///

08:15

— 09:30

h

_Gostujuće predavanje

Robertino Antić-“Poslovanje u međunardonom okruženju”

  • FTHM
Fakultet-promocija

10.05.2024.

_Promocija

Svečana promocija studenata Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 2024. Godine – generacija 2022./2023.

Alumni_Dan Europe 09052024 (002)

09.05.2024.

///

09:30

h

Predavanje povodom Dana Europe

post-fallback

07.05.2024.

///

12:00

h

Obrana doktorskog rada – mr. sc. Ana Periša

Skip to content