Program osposobljavanja za poslove barmena

Opravdanost donošenja programa

Razlozi za pokretanje programa proizlaze iz velikog interesa i potreba suvremenog ugostiteljstva za osposobljavanje kroz praktična znanja, vještine i kompetencije barmena u koktel baru. Strategija razvoja gospodarstva Republike Hrvatske predviđa daljnji rast sektora za turizam i ugostiteljstvo te ističe potrebu za kvalitetnim i educiranim kadrovima i koktel baru. U turističko-ugostiteljskim organizacijama, koje su, u svojim strateškim turističkim dokumentima, zacrtale da žele postići visoku razinu pružanja usluga, sve je veća potražnja za obrazovanim i stručnim osobljem sa znanjima iz područja rada u koktel baru.

Svrha programa je obrazovanje stručnjaka u području radnih procesa koktel barova, poznavanja i pripremanja kvalitetnih barskih mješavina. Za pravilno razumijevanje rada u koktel baru program neophodno uključuje niz osnova o vrstama barova, njihovim ponudama, načinu pripremanja barskih mješavina, tehnike i vještine rada za barskim pultom, komunikacijske procese i bonton, higijenu, zaštitu na radu te strani jezik sa stručnim nazivljem. Koncepcija programa usmjerena je na usvajanje temeljnih znanja i vještina barmena kroz prezentaciju suvremene ponude u baru. Realizacijom programa polaznici se uvode u teorijska i praktična znanja brojnih disciplina, poticanjem i razvijanjem kreativnog razmišljanja, kao i učenjem kroz rad na individualnim i timskim zadacima iz područja barskog poslovanja.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

  • Razlikovati poslovne procese i specifičnosti rada u koktel baru
  • Sudjelovati u procesu nabave i pratiti zalihu pića u koktel baru
  • Pripremiti i poslužiti razne vrste barskih mješavina
  • Komunicirati na pravilan i profesionalan način s gostima i zaposlenicima
  • Sudjelovati u pripremi sredstva ponude i prodaje pića u koktel baru (koktel karta i cjenik pića)
  • Primijeniti pravila održavanja higijene radnog mjesta, prostora, uređaja i pribora u ugostiteljstvu
  • Primijeniti mjere i postupke rada na siguran način
  • Koristiti osnove izraze stranog jezika u struci

Trajanje programa

160 sati

Ažurirano 03.11.2022.

Skip to content