Strategija razvoja FMTU

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (FMTU) sa sjedištem u Opatiji svoje je djelovanje započeo 1960. godine. Kao  sastavnica Sveučilišta u Rijeci, Fakultet je danas jedina visokoobrazovna institucija u Republici Hrvatskoj koja izvodi programe u području turizma, ugostiteljstva i održivog razvoja na preddiplomskoj, diplomskoj i doktorskoj razini kao i niz programa cjeloživotnog učenja.

Strategija FMTU 2021. – 2025.

Strategija UNIRI 2021. – 2025.

Ažurirano 24.10.2022.

Skip to content