Menadžment kamping resorta

Ciljevi programa

Cilj ovoga programa je stjecanje dodatnih specijalističkih znanja iz menadžmenta suvremenoga kamping resorta. Program se nudi svim osobama, sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem, koje nemaju ambiciju nastaviti formalno visokoškolsko obrazovanje, ali žele imati specijalizirano strukovno zvanje. Program je namijenjen  svim kandidatima koji žele proširiti i usavršiti svoja dosadašnja kamping znanja ili  osnažiti vlastite poduzetničke aktivnosti. Posebno se program preporuča svima koji žele pokrenuti vlastite projekte u kamping turizmu.

Ishodi učenja, odnosno opće i specifične kompetencije, te vještine i znanja koje će polaznik steći završetkom programa

 • Primijeniti teorijska i praktična načela menadžmenta u kamping resortu te organizacije uz poznavanje sustave organizacije kamping turizma na nacionalnom i međunarodnom nivou.
 • Financijski pratiti poslovanje kamping resorta i pojedinih odjela, pravilno interpretirati računovodstvena izviješća i donositi poslovne odluke. Odrediti uspješnost poslovanja kamping resorta kroz izbor ključnih rezultata poslovanja.
 • Primijeniti osnove marketinga u kampovima uključivo online, offline, PR, CRM, cross marketing
 • Objasniti sustav kamping organizacija, automobilskih organizacija i kartica u kamping turizmu
 • Komunicirati na pravilan način s gostima, zaposlenicima, nadređenima i poslovnim partnerima,
 • Ispitati razinu očekivanja i zadovoljstva gostiju
 • Identificirati osnovne aktivnosti ljudskih potencijala u kampovima
 • Kreirati doživljaj u kampovima, primijeniti osnove animacije, identificirati važnost interakcije destinacije i kampa
 • Objasniti osnove prodaje kamping usluge s posebnim naglaskom na online prodaju te specifičnosti prodaje smještaja u kampu (glamping i mobilne kućice)
 • Prosuđivati suvremene trendove i standarde kvalitete u kamping turizmu i oblikovati kvalitetnu uslugu u cilju potpunog zadovoljstva gosta.
 • Sumirati osnove operacija u kamping resortu, biti u stanju definirati radne procese, prava i obveze svih sudionika u nižem i srednjem menadžmentu odjela domaćinstva.
 • Primijeniti uvjete rada na siguran i ispravan način, poznavati osnove sigurnosti, tehnike, hortikulture i održavanja u kampovima s posebnim naglaskom na primjenu propisa iz domene sigurnosti ljudi, uređaja i zgrada.
 • Primijeniti osnove upravljanja investicijama u kamping turizmu,
 • Prepoznati korisnost upotrebe novih IT tehnologija u kampovima
 • Primijeniti osnovne principe izrade master plana kampa

Trajanje programa

60 sati.

Broj ECTS bodova

10 ECTS

Najboljeg polaznika KUH nagrađuje besplatnim vikendom u mobilnoj kućici

Program se provodi u suradnji s Kamping udruženjem Hrvatske koje nagrađuje najuspješnijeg polaznika vikend boravkom u mobilnoj kućici.

Ciljne skupine polaznika

 • Program je prvenstveno namijenjen osobama čiji je zadatak operativna odgovornost i djelokrug rada srednjega i višega menadžmenta kampa ili pojedine organizacijske cjeline u kampu.
 • Program je prilagođen interesima potencijalnih ili postojećih poduzetnika u kamping turizmu, koji kroz ovo dodatno obrazovanje mogu steći potrebna znanja i vještine za unapređenje ili proširenje postojećega poslovanja ili motivaciju za nove poslovne izazove.
 • Poseban naglasak je na buduće poduzetnike u kamping turizmu te prijenos znanja, vještina i kompetencija o trendovima i inovativnim oblicima smještaja u kampovima.

Uvjeti upisa na program

 • Završena četverogodišnja srednja škola.

Cijena programa

 • Cijena programa iznosi 690,00€ (5.198,81 kn) od čega je 540,00€ (4.068,63 kn) iznos teoretskog dijela online nastave, dok je preostalih 150,00€ (1.130,18 kn) iznos terenske nastave koja uključuje dva dana smještaja i prehrane u Krk Premium Camping Resortu 5* na Krku.
 • Podaci potrebni za uplatu školarine programa su sljedeći:
  • Iznos za uplatu: 690,00 € (5.198,81kn)
  • Žiro račun FMTU: HR1323600001101496052
  • Opis plaćanja: ime i prezime polaznika te njegov OIB
  • Poziv na broj: 29211406

 * fiksni tečaj konverzije 1 kn= 7,53450 €

Termini upisa

Potrebna dokumentacija

Definirani termini izvedbe programa s okvirnim temama i predavačima te definiranim mjestom i vremenom izvođenja programa ili njegovih dijelova (uključujući termine provjere znanja ako su predviđene)

 • Termini izvedbe teorijskog dijela programa:
  • 27.02.2023. – 15.03.2023. online
  • Online nastava će se održati ujutro i u pravilu u jednom bloku od 09:00 sati do 13:00 sati.
  • Raspored će biti naknadno dostavljen
 • Termini izvedbe terenskog dijela programa:
  • Terenska nastava održat će se u Premium camping resort Krk 5* u gradu Krku od 21. do 23.04.2023. godine.
   Eventualni nedolazak molimo najaviti na mail mkr@fthm.hr.
 • Termini provjere znanja:
  • Ispit za polaznike MKR programa će se održati dana 03.04.2023. u 13:00 sati
 • Mjesto izvedbe programa:
  • online putem platforme Teams – teorijski dio programa
  • Kamp s 5 zvjezdica – terenski dio programa
 • Predavači:
  • Osnove menadžmenta kamping turizma – prof. dr. sc. Zdenko Cerović, doc. dr. sc. Josipa Cvelić Bonifačić
  • Menadžersko izvještavanje – prof. dr. sc. Sandra Janković
  • Prodaja – izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić, Frane Skoblar
  • Marketing – izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić, Saša Petković
  • Operacije u kamping resortu – dr. sc. David Poropat, Nenad Škuflić, mag. oec.
  • Upravljanje zadovoljstvom gostiju – prof. dr. sc. Vlado Galičić, doc. dr. sc. Marina Laškarin Ažić
  • Menadžment sigurnosti, održavanja i održivog razvoja – doc. dr. sc. Josipa Cvelić Bonifačić, Flavio Gregorović
  • Menadžment događaja – prof. dr. sc. Ines Milohnić
  • Investicijski projekti – izv. prof. dr. sc. Marko Perić, Tihomir Nikolaš

Voditeljica programa

Doc. dr. sc. Josipa Cvelić Bonifačić

Tajnik programa

Ivan Butković, mag. oec.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Primorska 46, p.p. 97, naselje Ika, 51410 Opatija
Tel. 00385 98 442 877
Mail: mkr@fthm.hr

Pristupnica se nalazi na poveznici.

Ažurirano 13.03.2023.

Skip to content