Menadžment kamping resorta

Ciljevi programa

Cilj ovoga programa je stjecanje dodatnih specijalističkih znanja iz menadžmenta suvremenoga kamping resorta. Program se nudi svim osobama, sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem, koje nemaju ambiciju nastaviti formalno visokoškolsko obrazovanje, ali žele imati specijalizirano strukovno zvanje. Program je namijenjen  svim kandidatima koji žele proširiti i usavršiti svoja dosadašnja kamping znanja ili  osnažiti vlastite poduzetničke aktivnosti. Posebno se program preporuča svima koji žele pokrenuti vlastite projekte u kamping turizmu.

Ishodi učenja, odnosno opće i specifične kompetencije, te vještine i znanja koje će polaznik steći završetkom programa

 • Primijeniti teorijska i praktična načela menadžmenta u kamping resortu te organizacije uz poznavanje sustave organizacije kamping turizma na nacionalnom i međunarodnom nivou.
 • Financijski pratiti poslovanje kamping resorta i pojedinih odjela, pravilno interpretirati računovodstvena izviješća i donositi poslovne odluke. Odrediti uspješnost poslovanja kamping resorta kroz izbor ključnih rezultata poslovanja.
 • Primijeniti osnove marketinga u kampovima uključivo online, offline, PR, CRM, cross marketing
 • Objasniti sustav kamping organizacija, automobilskih organizacija i kartica u kamping turizmu
 • Komunicirati na pravilan način s gostima, zaposlenicima, nadređenima i poslovnim partnerima,
 • Ispitati razinu očekivanja i zadovoljstva gostiju
 • Identificirati osnovne aktivnosti ljudskih potencijala u kampovima
 • Kreirati doživljaj u kampovima, primijeniti osnove animacije, identificirati važnost interakcije destinacije i kampa
 • Objasniti osnove prodaje kamping usluge s posebnim naglaskom na online prodaju te specifičnosti prodaje smještaja u kampu (glamping i mobilne kućice)
 • Prosuđivati suvremene trendove i standarde kvalitete u kamping turizmu i oblikovati kvalitetnu uslugu u cilju potpunog zadovoljstva gosta.
 • Sumirati osnove operacija u kamping resortu, biti u stanju definirati radne procese, prava i obveze svih sudionika u nižem i srednjem menadžmentu odjela domaćinstva.
 • Primijeniti uvjete rada na siguran i ispravan način, poznavati osnove sigurnosti, tehnike, hortikulture i održavanja u kampovima s posebnim naglaskom na primjenu propisa iz domene sigurnosti ljudi, uređaja i zgrada.
 • Primijeniti osnove upravljanja investicijama u kamping turizmu,
 • Prepoznati korisnost upotrebe novih IT tehnologija u kampovima
 • Primijeniti osnovne principe izrade master plana kampa

Trajanje programa

60 sati.

Broj ECTS bodova

10 ECTS

Od ove godine u suradnji s partnerima, nagrađujemo tri najbolja polaznika programa:

 1. Vikend boravak u mobilnoj kućici (Kamping udruženje Hrvatske)
 2. Tri dana besplatnog najma kampera (Camper Joy)
 3. Vikend u glamping šatoru (Arena Hospitality Group)

Brošura program Menadžment kamping resorta

Uvjeti upisa

Izvedbeni plan programa

Kontakt

Online pristupnica

Ažurirano 29.01.2024.

Skip to content