Zavod za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju

Predstojnik Zavoda

dr. sc. Daniel Dragičević, izvanredni profesor

U sastavu Zavoda djeluju tri katedre:

  • Katedra za mikro i makroekonomiju
  • Katedra za međunarodnu ekonomiju i razvoj
  • Katedra za međunarodna ekonomska ulaganja

Aktivnost Zavoda temelji se na aktivnom sudjelovanju na znanstvenim projektima Sveučilišta u Rijeci i stručnim projektima. Članovi objavljuju znanstvene i stručne radove te sudjeluju na znanstvenim i stručnim konferencijama u zemlji i inozemstvu.

U svojim radovima i znanstvenoj djelatnosti:

  • zalažu se za znanstveni pristup u koncipiranju razvoja i razvojne politike u turizmu na markro i mikro razini;
  • kritički   ocjenjuju   dosadašnje   rezultate razvoja hrvatskoga turizma na makro i mikro razini;
  • ističu ulogu turističkoga menadžmenta u definiranju koncepcije i strategije razvoja u turizmu;
  • analiziraju značaj i efikasnost međunarodnih ekonomskih ulaganja;
  • demonstriraju poznavanje svjetskih dostignuća u razvoju turizma na globalnom tržištu;
  • istražuju  suvremene  trendove  u  međunarodnoj ekonomiji i ekonomiji Europske unije;
  • determiniraju načine inoviranja strategija u funkciji konkurentnosti hrvatskoga turizma.

Katedra za mikroekonomiju i makroekonomiju

Katedra za međunarodnu ekonomiju i razvoj

Katedra za međunarodna ekonomska ulaganja

Ažurirano 16.01.2024.

Skip to content