Zavod za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju

Predstojnik Zavoda

dr. sc. Christian Stipanović, redoviti profesor u trajnom zvanju

U sastavu Zavoda djeluju tri katedre:

 • Katedra za mikro i makroekonomiju
 • Katedra za međunarodnu ekonomiju i razvoj
 • Katedra za međunarodna ekonomska ulaganja

Aktivnost Zavoda temelji se na aktivnom sudjelovanju na znanstvenim projektima Sveučilišta u Rijeci i stručnim projektima. Članovi objavljuju znanstvene i stručne radove te sudjeluju na znanstvenim i stručnim konferencijama u zemlji i inozemstvu.

U svojim radovima i znanstvenoj djelatnosti:

 • zalažu se za znanstveni pristup u koncipiranju razvoja i razvojne politike u turizmu na markro i mikro razini;
 • kritički   ocjenjuju   dosadašnje   rezultate razvoja hrvatskoga turizma na makro i mikro razini;
 • ističu ulogu turističkoga menadžmenta u definiranju koncepcije i strategije razvoja u turizmu;
 • analiziraju značaj i efikasnost međunarodnih ekonomskih ulaganja;
 • demonstriraju poznavanje svjetskih dostignuća u razvoju turizma na globalnom tržištu;
 • istražuju  suvremene  trendove  u  međunarodnoj ekonomiji i ekonomiji Europske unije;
 • determiniraju načine inoviranja strategija u funkciji konkurentnosti hrvatskoga turizma.

Voditeljica katedre:

dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić, izvanredna profesorica

Članovi Katedre:

Katedra objedinjuje dva značajna područja rada:

 • Mikro ekonomiju – analizira suvremenih hrvatskih poduzeća (ekonomskih i hotelsko-turističkih poduzeća) na izazove konkurentske utakmice XXI. stoljeća.
 • Makro ekonomiju – analizira globalne trendove ekonomije i turizma na suvremenom tržištu XXI. stoljeća.

Katedra se aktivno uključuje u sve aktivnosti Fakulteta. Njene primarne aktivnosti se vezuju za nastavne, znanstvene i stručne aktivnosti članova. Znanstvena se aktivnost temelji na sudjelovanju u znanstvenim projektima i objavljivanju znanstvenih radova. Članovi objavljuju znanstvene i stručne radove te sudjeluju na znanstvenim i stručnim konferencijama u zemlji i inozemstvu.

Članovi Katedre aktivno sudjeluju na brojnim znanstvenim i stručnim projektima.

Važnost Katedre proizlazi iz područja djelovanja. Sinergijski povezuje dva ključna područja interesa mikro i makroekonomiju i njihov razvoj. Rezultati istraživanja članova Katedre trebaju doprinijeti kvalitativnom odgovoru Hrvatske na dinamiku razvoja mikro i makroekonomije u funkciji ostvarenja razvoja. Rast i razvoj Hrvatske predstavlja ključni proces i preduvjet kvalitativnih promjena svih segmenata poslovanja i afirmacije sustava vrijednosti temeljenog na znanju (društvo znanja) u funkciji ostvarenja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, turizma i pojedinačnih gospodarskih poduzeća. Upravo zato Katedra treba težiti interakciji s ostalim katedrama unutar i izvan Zavoda za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju u cilju obrazovanja budućih menadžera i implementaciji u praksu.

Voditeljica Katedre

dr. sc. Maja Nikšić Radić, izvanredna profesorica

Članovi Katedre

Katedra za međunarodnu ekonomiju i razvoj objedinjuje dva značajna područja rada:

 • Međunarodna ekonomija – analizira globalne trendove ekonomije i turizma na turbulentnom, dinamičkom tržištu XXI. stoljeća. Posebno područje interesa je uloga Hrvatske kao članice Europske unije i međunarodnog okruženja.
 • Razvoj – analizira kvalitativni odgovor Hrvatske (makro razina) i suvremenih hrvatskih poduzeća (ekonomskih i hotelsko-turističkih poduzeća) na izazove konkurentske utakmice XXI. stoljeća.

Katedra se aktivno uključuje u sve aktivnosti Fakulteta. Njene se primarne aktivnosti vezuju za nastavne, znanstvene i stručne aktivnosti članova. Nastavna aktivnost se očituje u izvršenju nastavnih obveza na redovitom i izvanrednom (Opatija i SC Zabok) preddiplomskom i diplomskom studiju te na specijalističkim i poslijediplomskim (doktorskim) studijima. Članovi objavljuju znanstvene i stručne radove te sudjeluju na znanstvenim i stručnim konferencijama u zemlji i inozemstvu, a svoja znanstvena istraživanjima provode i u okviru različitih znanstvenih projekata. Članovi Katedre također aktivno sudjeluju u stručnim i europskim projektima Fakulteta.

Važnost Katedre proizlazi iz područja djelovanja. Sinergijski povezuje dva ključna područja interesa međunarodnu ekonomiju i razvoj. Rezultati istraživanja članova Katedre trebaju doprinijeti kvalitativnom odgovoru Hrvatske na dinamiku međunarodne ekonomije u funkciji ostvarenja razvoja. Ostvarenje razvoja temelji se na kvalitativnoj preobrazbi svih segmenata poslovanja i afirmacije sustava vrijednosti temeljenog na znanju (društvo znanja) u funkciji ostvarenja konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva, turizma i pojedinačnih poslovnih subjekata.

Koncepcija razvoja kao temeljni dokument mora objediniti sve potencijalne strategije (strategija istraživanja i razvoja, strategija proizvodnje, marketinška strategija, strategija upravljanja ljudskim resursima i financijska strategija) u cilju kvalitativne transformacije poslovanja. Upravo zato Katedra treba težiti interakciji s ostalim katedrama unutar i izvan Zavoda za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju u cilju obrazovanja budućih menadžera i implementaciju njihovih znanja i kompetencija u praksu.

Voditelj katedre

dr. sc. Elvis Mujačević, redoviti profesor

Članovi Katedre

Katedra objedinjuje dva značajna područja rada:

 • Međunarodne financije – analizira globalne trendove u međunarodnim financijama na turbulentnom dinamičkom financijskom tržištu XXI. stoljeća. Posebno područje interesa je odnos Hrvatske s Međunarodnim financijskim institucijama a posebice Svjetskom bankom, Međunarodnim monetarnim fondom, Europskom Bankom za Obnovu i Razvoj, Europskom Investicijskom Bankom i ostalim međunarodnim i regionalnim financijskim institucijama.
 • Međunarodni investicijski menadžment – analizira ulaganja na globalnom financijskom tržištu, te ulaganja međunarodnih financijskih institucija u zemljama u razvoju a posebice ulaganja u području turizma.

Katedra se aktivno uključuje u sve aktivnosti Fakulteta. Njene primarne aktivnosti se vezuju za nastavne, znanstvene i stručne aktivnosti članova.Nastavna aktivnost se očituje u izvršenju nastavnih obveza na redovitom i izvanrednom (Opatija i CIS Zabok) preddiplomskom studiju i na redovitom i izvanrednom diplomskom studiju.

Znanstvena aktivnost se temelji na sudjelovanju u znanstvenim projektima kao i na sudjelovanju na znanstvenim i stručnim konferencijama u zemlji i inozemstvu na kojima objavljuju znanstvene i stručne radove.

Važnost Katedre proizlazi iz područja djelovanja. Sinergijski povezuje dva ključna područja interesa – međunarodne financije i investicije. Rezultati istraživanja članova Katedre trebaju doprinijeti kvalitativnom odgovoru Hrvatske na dinamiku međunarodnih financijskih tokova u funkciji ostvarenja međunarodnih investicija i razvoja.

Ažurirano 17.03.2023.

Skip to content