Menadžment održivog razvoja

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji kao jedina ustanova u Republici Hrvatskoj, koja je u potpunosti orijentirana na edukaciju, razvoj kadrova i znanstvenih istraživanja u području turizma, ugostiteljstva i održivoga razvoja izvodi preddiplomski sveučilišni studij “Menadžment održivoga razvoja” (4 godine, 240 ECTS-a).

Sveučilišni prijediplomski studij “Menadžment održivoga razvoja” izvodi se na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji za:

  • studente u redovitom statusu i za
  • studente u izvanrednom statusu.

O studiju

Ishodi učenja

2023./2024. Syllabusi kolegija

Arhiva

2022./2023.

Ažurirano 14.03.2024.

Skip to content