Program osposobljavanja za poslove bariste

Opravdanost donošenja programa

Glavni razlog za pokretanje programa proizlazi iz sve većih zahtjeva i širih zadataka koji se postavljaju pred bariste u sektoru ugostiteljstva kada je u pitanju priprema toplih napitaka u caffe baru. Činjenica da je caffe bar najprisutniji oblik ugostiteljske jedinice te da slijedom novonastale krize trpi najveću promjenu potrošačkih navika. Baristi kroz novostečena praktična znanja, vještine i kompetencije trebaju transferirati zastarjeli oblik poslovanja u smjeru novih trendova te prilagoditi konceptualno i personalizirano ponudu caffe bara.

Svrha pokretanja programa ogleda se u potrebi ugostiteljskog sektora za sve većim brojem djelatnika sa specijaliziranim znanjima u području pripreme i posluživanja kave te ostalih napitaka, praćenju trendova u barskom poslovanju. Sve je veća potreba sektora za kadrovima koji će osigurati kvalitetu i izvrsnost pružanja usluga, ali i nužnosti da se struka kontinuirano razvija i time stvara potpuno zadovoljstvo gostiju. Također, predloženim programom nastoji se profesionalizirati zanimanje bariste u caffe baru obzirom da je provedenim istraživanjima stručnost osoblja (završena odgovarajuća strukovna škola, tečaj za barista…) sada zastupljena sa samo 9%.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

  • Primijeniti radne procese poslovanja u caffe baru
  • Sudjelovati u procesu nabave i zaliha kave te ostalih pića u caffe baru
  • Pripremiti i poslužiti kavu, tople napitke i barske mješavine na bazi kave
  • Primijeniti pravila komunikacije s gostima i zaposlenicima
  • Sudjelovati u sastavljanju sredstva ponude i prodaje pića u caffe baru (barska karta i cjenik pića)
  • Primijeniti pravila održavanja higijene radnog mjesta, prostora, uređaja i pribora u ugostiteljstvu
  • Primijeniti mjere i postupke rada na siguran način
  • Koristiti osnove izraze stranog jezika u struci

Trajanje programa

180 sati

Ažurirano 03.11.2022.

Skip to content