Česta pitanja

Koje je radno vrijeme Ureda za studente sa studentima?

Koji je telefonski broj i e-mail Ureda za studente?

Koje dokumente je potrebno dostaviti radi dobivanja uvjerenja o ujednačavanju stručnog ili akademskog naziva ili akademskog stupnja?

Koji je postupak izdavanja nove studentske iskaznice koja je izgubljena (ukradena, oštećena)?

Da li je potrebno za svaku upisanu višu godinu studija priložiti traženu dokumentaciju kojom se dodjeljuje određena razinu prava?

Kako se postupa sa studentskom iskaznicom nakon što student diplomira?

Kada može redoviti student zatražiti mirovanje studentskih obaveza?

Može li student promijeniti status i kada?

Gdje i na koji način studenti mogu dobiti studentske potvrde?

Tko je studentski školski liječnik?

Ažurirano 08.01.2024.

Skip to content