Eko đir

EKO ĐIR FMTU je projekt nastao povodom obilježavanja 50-e godišnjice rada Fakulteta. Projekt su osmislili studenti i djelatnici Fakulteta uz supokroviteljstvo Hilton Rijeka Costabella Beach Resort & Spa i Hilton Global Foundation. Danas je FMTU  jedina sveučilišna ustanova u Republici Hrvatskoj u potpunosti usmjerena na edukaciju rukovodećih kadrova u hotelijerstvu i turizmu kao i na znanstveni razvoj kadrova u istom području, u što je uloženo puno truda, upornosti i inovativnih ideja. Hotelijerski fakultet osnovan je 1974. godine, a objedinio je rad dotadašnjeg ugostiteljskog smjera Više ekonomske škole te turističkog smjera Ekonomskog fakulteta. Više informacija o povijesti nalazi se na prvom punktu.

Projekt je zamišljen kao šetnja kroz povijest i prirodu gdje će korisnik saznati zanimljivosti i povijesne činjenice o lokaciji (1., 2., 3., 4.), kao i upoznati floru tipičnu za primorski kraj, koja je ujedno i sastavni dio lokaliteta (9.-14.). Neki od punktova daju i osvrt na angažman fakulteta u održivosti, inovacijama i funkcioniranju u skladu s prirodom (5., 6., 7., 8.).

Punktovi su sljedeći – s QR kodom:

 1. Prošlost (povijesna zgrada Fakulteta)
 2. Vrtuljak
 3. Ika
 4. Kupalište
 5. Kamelija
 6. Zelena učionica (hotel za kukce + kućice za ptice)
 7. Turizam 365 (trafostanica)
 8. Sadašnjost – za budućnost (aneks – „nova“ zgrada)
 9. Maslina
 10. Lipa
 11. Lovor
 12. Crni bor
 13. Čempres
 14. Hrast

Slijedite mapu i uživajte u šetnji, edukaciji i zanimljivostima ove mikro lokacije.

Trajanje: 40 minuta

Ažurirano 12.02.2024.

Skip to content