Zavod za ugostiteljstvo

Predstojnik Zavoda:

dr. sc. Nadia Pavia, redovita profesorica u trajnom zvanju

U sastavu Zavoda djeluju dvije katedre i to:

  • Katedra za hotelijerstvo, gastronomiju i restoraterstvo
  • Katedra za organizaciju rada u ugostiteljstvu.

Okosnica rada i razvoja Zavoda, kao i Katedri koje djeluju u njegovom sastavu, temeljena je na prenošenju suvremene teorije i stjecanju praktičnih kompetencija studenata- budućih menadžera u turizmu i ugostiteljstvu.

U svojim skromnim prostornim uvjetima, studenti sveučilišnog i stručnog studija imaju priliku izravno praktično sudjelovati i biti konzumenti djela glavnih ugostiteljskih usluga u području hrane i pića, kao temelja za stvaranje prepoznatljivog brenda na domaćem i stranom turističkom tržištu. U provedenim anketama među studentima ovakav vid nastave izuzetno je zanimljiv, atraktivan i omogućuje potpuno savladavanje vještina, praktičnih znanja i kompetencija koje se traže od studenta tijekom studija.

Problematika smještaja i domaćinstva posebno se obrađuje kroz teoriju i čitav niz praktičnih primjera od strane predmetnih nastavnika. Poseban naglasak dat je na primjenu suvremene tehnike i tehnologije u tako važnim odjelima bilo velikog ili maloga ugostiteljskog poduzeća.

Voditelj katedre:

dr. sc. Slobodan Ivanović, redoviti profesor u trajnom zvanju

Članovi Katedre:

Katedra kao takva objedinjuje dva značajna područja rada:

  • Hotelijerstvo – analizira globalne trendove na turbulentnom, dinamičkom tržištu XXI. stoljeća. Posebno područje interesa je povećanje kvalitete i konkurentnosti s aspekta poduzetništva i menadžmenta hotelskoga sektora.
  • Gastronomija i restoraterstvo – prateći suvremene trendove u svojoj domeni poseban naglasak stavlja na oblikovanje ponude hrane i pića sukladno zahtjevima i potrebama turističkoga tržišta.

Polazeći od programsko-nastavnoga sadržaja i naziva Fakulteta (za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu), «KATEDRA ZA HOTELIJERSTVO, GASTRONOMIJU I RESTORATERSTVO», koja djeluje u okviru Zavoda za ugostiteljstvo, predstavlja jednu od stožernih katedri. Osim toga, svojim djelovanjem prema vanjskim institucijama, gospodarskim subjektima, udrugama, zajednicama i savezima, Katedra promiče jednu od temeljnih aktivnosti Fakulteta, a koja je neposredno vezana uz ugostiteljsko-turističku struku.

Brojnim udžbenicima, napisanim znanstveno-stručnim radovima i izvršenim predavanjima za članove ugostiteljsko-turističkog gospodarstva, članovi Katedre na najbolji način promoviraju temeljne sadržaje iz područja svojeg djelovanja.

Voditeljica katedre:

dr. sc. Marta Cerović, docentica

Članovi Katedre:

Katedra za organizaciju rada u ugostiteljstvu posebnu pažnju posvećuje izučavanju problematike organizacijskih problema u ugostiteljskoj djelatnosti. Kroz nastavne aktivnosti članova Katedre studenti se pripremaju da prepoznaju organizacijske probleme u uvjetima promjenjive okoline te kao budući menadžeri budu osposobljeni za provođenje efikasnih aktivnosti organizacije rada u ugostiteljstvu. Unapređenje aktivnosti Katedre postići će se planiranom suradnjom s gospodarstvom u okviru Zavoda za ugostiteljstvo.

Osnovne aktivnosti Katedre odnose se na nastavne aktivnosti, te znanstvene i stručne aktivnosti članova Katedre. Katedra obuhvaća područje organizacije rada u ugostiteljstvu, a čija važnost proučavanja je vidljiva i iz činjenica što se navedena problematika izučava u okviru većeg broja predmeta na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija.

Ažurirano 06.03.2023.

Skip to content