Zavod za ugostiteljstvo

Predstojnik Zavoda:

dr. sc. Krešimir Mikinac, docent

U sastavu Zavoda djeluju dvije katedre i to:

  • Katedra za hotelijerstvo, gastronomiju i restoraterstvo
  • Katedra za organizaciju rada u ugostiteljstvu.

Okosnica rada i razvoja Zavoda, kao i Katedri koje djeluju u njegovom sastavu, temeljena je na prenošenju suvremene teorije i stjecanju praktičnih kompetencija studenata- budućih menadžera u turizmu i ugostiteljstvu.

U svojim skromnim prostornim uvjetima, studenti sveučilišnog i stručnog studija imaju priliku izravno praktično sudjelovati i biti konzumenti djela glavnih ugostiteljskih usluga u području hrane i pića, kao temelja za stvaranje prepoznatljivog brenda na domaćem i stranom turističkom tržištu. U provedenim anketama među studentima ovakav vid nastave izuzetno je zanimljiv, atraktivan i omogućuje potpuno savladavanje vještina, praktičnih znanja i kompetencija koje se traže od studenta tijekom studija.

Problematika smještaja i domaćinstva posebno se obrađuje kroz teoriju i čitav niz praktičnih primjera od strane predmetnih nastavnika. Poseban naglasak dat je na primjenu suvremene tehnike i tehnologije u tako važnim odjelima bilo velikog ili maloga ugostiteljskog poduzeća.

Katedra za hotelijerstvo, gastronomiju i restoraterstvo

Katedra za organizaciju rada u ugostiteljstvu

Ažurirano 13.05.2024.

Skip to content