Strani jezici

Program cjeloživotnog obrazovanja stranih jezika u turizmu za početnike namijenjen je svima koji žele započeti učenje njemačkog, talijanskog i/ili francuskog jezika turističke struke na početnoj razini. Nastava se izvodi u online okruženju i sva se predavanja snimaju te su dostupna svim polaznicima u bilo koje vrijeme za dodatno ponavljanje i utvrđivanje gradiva.

Ovaj program za svoj cilj ima usvajanje temeljnih jezičnih sredstava (vokabular i gramatika) i vještina (slušanje i čitanje s razumijevanjem, govor i pisanje) kao osnovnih pretpostavki za stjecanje komunikacijske kompetencije u turističkoj struci.  

Podučavanje se temelji na komunikacijskom pristupu što omogućava brzu primjenu usvojenoga gradiva u komunikacijskim situacijama u realnom sektoru vezanim za  turizam. Važnost se također pridaje uvođenjem elemenata općeg jezika vodeći računa o tematici svakodnevnih životnih situacija  

 Svaki program je organiziran u trajanju od 30 sati, a dinamika programa prilagođava se zahtjevima polaznika. 

 Po završetku programa polaznici nakon položenoga završnog ispita stječu 3 ECTS boda i dobivaju odgovarajuću potvrdu Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.  


Program cjeloživotnog obrazovanja Poslovno komuniciranje u turizmu na stranim jezicima nudi usvajanje stručne terminologije i gramatičkih struktura koje se koriste u usmenoj i pismenoj poslovnoj komunikaciji u turizmu na engleskom, njemačkom, talijanskom i/ili francuskom jeziku. Nastava se izvodi u online okruženju i sva se predavanja snimaju te su dostupna svim polaznicima u bilo koje vrijeme za dodatno ponavljanje i utvrđivanje gradiva.  

Polaznicima će biti omogućeno razvijanje komunikacijske kompetencije na određenom stranom jeziku u području poslovnoga komuniciranja u turizmu s posebnim obzirom na interkulturalnu komunikaciju. 

Prilikom završetka ovoga programa polaznici će steći jezičnu i kulturološku kompetenciju koja je pretpostavka za usmeno i pismeno poslovno komuniciranje na odgovarajućem stranom jeziku na razini B2 te će biti sposobni voditi poslovne razgovore s poslovnim partnerom u direktnom kontaktu ili preko telefona kao i samostalno čitati i pisati poslovna pisma koja se najčešće koriste u poslovnom dopisivanju u turizmu. 

Budući da će velika pažnja biti posvećena komunikacijskim vještinama, polaznicima će se omogućiti povezivanje teorije i prakse kroz interkulturnu komunikaciju u poslovnom okruženju. 

Svaki program je organiziran u trajanju od 30 sati, a dinamika programa prilagođava se zahtjevima polaznika. 

Po završetku programa polaznici nakon položenoga završnog ispita stječu 3 ECTS boda i dobivaju odgovarajuću potvrdu Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.  


Program cjeloživotnog obrazovanja Strani jezici za iznajmljivače obiteljskoga smještaja pruža osposobljavanje iznajmljivača obiteljskog smještaja kako bi uspješno i učinkovito komuniciraju s gostima na stranim jezicima.  

Polaznicima će biti omogućeno razvijanje temeljnih jezičnih kompetencija kao i bitnih jezičnih vještina (slušanje i čitanje s razumijevanjem, usmena i osnovna pismena komunikacija). 

Cijeli program je usmjeren na komunikacijske funkcije tipične za iznajmljivanje privatnog smještaja poput: upoznavanja i sklapanja kontakta s gostima, rezervacija smještaja, opis smještajne jedinice i njezinih sadržaja, komunikacija s gostima prilikom pružanja usluga u privatnom smještaju, pružanje osnovnih informacija o turističkim sadržajima u i bližoj okolici destinacije kao i rješavanje pritužbi. 

Nakon završetka ovog programa polaznici će biti sposobni razumjeti izraze i najčešće korištene riječi iz područja neposrednoga osobnog interesa, informacije vezane uz smještaj gostiju, ponudu jela i pića, kupovanje, neposrednu okolinu i turističku destinaciju te razumjeti jednostavne rečenice koje se koriste u komunikaciji s gostima u ugostiteljskim objektima i u turističkoj agenciji. 

Svaki program je organiziran u trajanju od 30 sati, a dinamika programa prilagođava se zahtjevima polaznika. 

 Po završetku programa polaznici nakon položenoga završnog ispita stječu 3 ECTS boda i dobivaju odgovarajuću potvrdu Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

Ažurirano 03.11.2022.

Skip to content