Donacije i sponzorstva

Postoji nekoliko načina na koje možete doprinijeti aktivnostima na FMTU.

Svojim sponzorstvom i/ili donacijom omogućite poboljšanje i unapređenje studentskoga standarda, organizaciju radionica, skupova, kongresa i ostalih aktivnosti znanstvenoga i nastavnoga procesa na Fakultetu.

Doniraj FMTU

Kako donirati FMTU? – kontakt forma

Sponzoriraj FMTU

FMTU donira i sponzorira

Popis dosadašnjih donatora

Informacije o dodijeljenim potporama, bespovratnim sredstvima ili donacijama, uključujući popis korisnika I visinu iznosa

Prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama Fakultet je kao tijelo javne vlasti obvezan na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku između ostaloga objavljivati informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima, uključujući popis korisnika i visinu iznosa. 

Ažurirano 24.10.2022.

Skip to content