Donacije i sponzorstva

Postoji nekoliko načina na koje možete doprinijeti aktivnostima na FMTU.

Svojim sponzorstvom i/ili donacijom omogućite poboljšanje i unapređenje studentskoga standarda, organizaciju radionica, skupova, kongresa i ostalih aktivnosti znanstvenoga i nastavnoga procesa na Fakultetu.

Fond za stipendiranje studenata

U cilju poticanja i promicanja izvrsnosti kadrova u turizmu i ugostiteljstvu, sredstva Fonda namijenjena su za stipendiranje studenata.

Edukacije i radionice za studente

Edukacije i radionice za studente u organizaciji Centra za karijere i stručnu praksu studenata Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

Znanstveni i stručni skupovi, projekti

ToSEE, THI, Hotelska kuća, stručni skupovi…

Podrška radu Alumni udruge FMTU

Aktivnosti Udruge Alumni FMTU-a.

Studentski zbor

Studentske aktivnosti, projekti, događanja, sport.

Ostalo

Uređenje okoliša/zgrade, knjižnični fond, izdavaštvo, promocija…

Ako želite doprinijeti na neki drugi način s konkretnijim fokusom na određenu aktivnost, obratite se na dekanat@fthm.hr. 

Doniraj ili sponzoriraj FMTU! 

Hvala vam! 

Kontakt forma

FMTU prihvaća samo darove i/ili donacije koje se mogu davati u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske te općim aktima Sveučilišta u Rijeci i FMTU, usmjerenim na realizaciju misije i vizije FMTU-a te poštujući svrhu namjere donatora. 

Fakultet donacije prima od pravnih i fizičkih osoba. Donatori mogu biti pojedinci, zaklade, udruge, ustanove, poduzeća… 

Donacije mogu biti namjenske i nenamjenske, u novcu, stvarima ili uslugama, anonimne ili javne… 

Vrijednost donacija nije određena. 

Ukoliko ste potencijalni sponzor događanja ili aktivnosti na FMTU te s nama želite ostvariti suradnju kroz sponzorstvo, molimo vas da nas kontaktirate putem e-maila: dekanat@fthm.hr

U skladu sa svojim mogućnostima FMTU će se pri izboru aktivnosti  koje će sponzorirati ili donirati, u prvom redu usmjeriti na pružanje pomoći i podrške znanstvenim, inovativnim i istraživačkim aktivnostima i projektima te aktivnostima koje imaju za cilj poboljšanje i unapređenje učeničkoga ili studentskoga standarda kao i poticanje znanja i izvrsnosti.  

Uz navedeno, FMTU će biti podrška i  za poticanje humanitarnih projekata, sporta, kulture, zdravlja, zaštite okoliša i održivoga razvoja. Osnovni kriteriji za sponzorstvo ili donaciju od strane FMTU su kvaliteta i korisnost projekta za širu društvenu zajednicu. 

FMTU neće sponzorirati i/ili donirati političke stranke niti organizacije koje podupiru rasnu, spolnu, vjersku, manjinsku ili bilo koju drugu diskriminaciju. 

Informacije o dodijeljenim potporama, bespovratnim sredstvima ili donacijama, uključujući popis korisnika I visinu iznosa

Prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama Fakultet je kao tijelo javne vlasti obvezan na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku između ostaloga objavljivati informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima, uključujući popis korisnika i visinu iznosa. 

Ažurirano 24.10.2022.

Skip to content