Sveučilišni prijediplomski studij

Sveučilišni prijediplomski studiji traju četiri godine i izvode se za studente u redovitom statusu i za studente u izvanrednom statusu.  Studenti u redovitom statusu su oni studenti koji studiraju prema programu koji se temelji na punoj nastavnoj satnici u punom radnom vremenu. Studenti u izvanrednom statusu su oni studenti koji obrazovni program pohađaju uz rad ili drugu aktivnost koja traži posebno prilagođene termine i načine izvođenja studija u skladu s izvedbenim planom nastave.

Pravo upisa na sveučilišne prijediplomske studije imaju kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu, položili državnu maturu i stekli uvjete za upis u prvu godinu studija.

Po završetku sveučilišnog prijediplomskoga studija studentu se izdaje diploma kojom se potvrđuje stjecanje akademskoga naziva: sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije ‒ kratica: univ. bacc. oec.

Završetkom sveučilišnog prijediplomskoga studija student stječe 240 ECTS bodova i ima mogućnost upisa na sveučilišne diplomske studije.

Ažurirano 15.03.2023.

Skip to content