O Fakultetu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu neizostavno se spominje kada se govori o preko 60 godina obrazovanja visokoškolskih kadrova za turizam u Opatiji kao o ustanovi koja je ostavila neizbrisiv trag u razvoju hrvatskog turizma.  

Danas je Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, sa sjedištem u Opatiji, jedina sveučilišna ustanova u Republici Hrvatskoj u potpunosti usmjerena na edukaciju rukovodećih kadrova u hotelijerstvu i turizmu kao i na znanstveni razvoj kadrova u istom području. Zadaća djelatnika Fakulteta, koja iz toga proizlazi, jest pedagoškim i znanstvenim radom sudjelovati u realizaciji novoga razvojnog modela hrvatskog turizma. Da spada među najbolje institucije potvrđuje i nagrada koju je Fakultet dobio 2010. goidne kao najbolja obrazovna institucija za turizam u jugoistiočnoj Europi.  

Fakultet je nositelj mnogobrojnih stručnih i znanstvenih projekata u zemlji i inozemstvu te organizator znanstvenih i stručnih konferencija kao  i okruglih stolova. U svojem sastavu broji 7 zavoda i 20 katedri, te izvodi slijedeće studijske programe: 

  • Preddiplomski sveučilišni studij  
  • Diplomski sveučilišni studij  
  • Poslijediplomski specijalistički studij  
  • Doktorski studij  
  • Programi cjeloživotnog obrazovanja  

Kvaliteta sadržaja i duljina studijskih programa u potpunosti su usklađeni s Bolonjskom deklaracijom i s već poznatim studijima ove vrste u Europi te izrađeni prema zahtjevima suvremenog tržišta rada.  Na fakultetu  je uspostavljen Europski sustav za prijenos i prikupljanje studijskih bodova (ECTS), koji omogućava lako čitanje i uspoređivanje studijskih programa i primijenjen je na svim tipovima studijskih programa koje se izvode. Fakultet je razvio međunarodno lako prepoznatljivu konačnu  klasifikaciju časti First Class Honours Degree, sustav za mjerenje ishoda učenja. Svojim studentima omogućava učenje na daljinu (distance learning) kao i posjedovanje elektroničkog indeksa, čime se pridružio popisu svjetski poznatih i priznatih sveučilišta koji u edukaciji koristi suvremene proizvode za ocjenu i evidenciju ishoda učenja studenata. 

Završetkom jednog od studijskih programa studenti dobivaju diplomu te dopunsku ispravu o studiju s akademskim nazivom prepoznatljivim i usporedivim sa kvalifikacijama na europskom tržištu rada, te će tako postati ravnopravni sudionik znanja Europe. 

Misija

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci kao znanstveno- istraživačka i obrazovna institucija kreator je znanja o turizmu, ugostiteljstvu i održivom razvoju.Studentima se osigurava kvalitetno obrazovanje za preuzimanje liderskih pozicija u uvjetima snažne globalne konkurencije. Zaposlenici pri tome imaju ključnu ulogu. U poticajnom radnom okruženju inicira se inovativnost, znanstveno-istraživačka i edukativna izvrsnost, lojalnost i predanost.

Kreativnim partnerstvima s gospodarstvom, javnim sektorom i civilnim društvom odgovara se na gospodarske i društvene izazove znanstveno utemeljenim rješenjima. Potiče se izvrsnost i sve se aktivnosti provode poštujući načela etike i društvene odgovornosti.

Vizija

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu lider je visokoga obrazovanja, znanstvenog i stručnog istraživanja u području turizma, ugostiteljstva i održivoga razvoja u Hrvatskoj i široj regiji.

Ažurirano 24.10.2022.

Skip to content