Seminar za turističke vodiče

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu sustavno tržištu nudi one programe cjeloživotnoga obrazovanja koji uvažavaju stvarne zahtjeve gospodarstva i zajednice. Najdužu tradiciju od čak 20 godina, odnosno od 1997. godine, imaju seminari za turističke vodiče i voditelje poslovnica.

Od samih početaka edukacije turističkih vodiča na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu osobiti se naglasak pridaje kvaliteti predavanja i prezentiranju praktičnih iskustava. Iz tog razloga je u predavanja uključen veći broj profesora Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Filozofskoga fakulteta u Rijeci, Ministarstva turizma, UHPA-e, Udruge turističkih vodiča i drugih.

Zanimanje turističkog vodiča uvijek se povezuje sa brojnim putovanjima, poznavanju stranih jezika, široko znanje iz područja povijesti, umjetnosti i kulture.

Dobar turistički vodič ambasador je zemlje čije destinacije predstavlja. To nije samo jedno od mnogih zanimanja u turizmu već poziv kojim se prenosi entuzijazam, dojam, običaj i kultura jedne zemlje. Dinamičnost ovog poziva, protkana raznolikim znanjima o svemu što bi svakog turista moglo zanimati, nudi bezbroj mogućnosti. Sve te mogućnosti i još puno drugih saznanja možete otkriti na našem seminaru čiji se akreditirani program odvija slijedeći propise i zakonske odredbe Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske.

Polazniku seminara za turističke vodiče nakon položenoga stručnog ispita Fakultet izdaje uvjerenje kojim stječe stručni naziv turističkoga vodiča za područje Primorsko-goranskeLičko-senjskeKrapinsko-zagorske i Istarske županije na onim jezicima na kojima je položio ispit.

Kako se prijaviti?

Klikom na poveznicu imate mogućnost ispuniti sve nama potrebne podatke. Završetkom popunjavanja prijavnice, Vaš je postupak prijave završen.

Ispunjavam li sve uvjete za prijavu na seminar za turističke vodiče?

Za upis na svaki program cjeloživotnog obrazovanja potrebno je zadovoljiti određene uvjete. Seminar za turističke vodiče mogu upisati svi oni koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

 • državljani Republike Hrvatske
 • državljani druge države EU i Švicarske Konfederacije
 • stranci koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj
 • završena najmanje srednja stručna sprema
 • poznavanje stranog jezika koji se prijavljuje na razini B2 prema ZERO

Koji su mi sve dodatni dokumenti potrebni prilikom prijave?

Otvaranjem linka e-prijavnice biti će potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • preslika osobnog dokumenta (domovnice, osobne iskaznice ili rodnog lista za državljane Republike Hrvatske ili putovnice za državljane EU osim RH); navedena uvjerenja mogu biti i u e-obliku (preuzeta sa portala E-građani)
 • preslika svjedodžbi o završenoj srednjoj školi (dovoljna je svjedodžba o položenoj maturi/državnoj maturi) ili preslika diplome visokoškolske ustanove (svi originale biti će potrebno donijeti na uvid nakon završenog postupka upisa)
 • ukoliko kandidat ima uvjerenje/a o prethodno položenim ispitima sa Seminara za Turističke vodiče tj. ukoliko se kandidat prijavljuje na samo jedan dio programa ovog Seminara, potrebno je priložiti presliku istog Uvjerenja

Posjedujem inozemnu dokumentaciju potrebnu za prijavu – mogu li je priložiti uz prijavu?

 • strane/inozemne svjedodžbe i/ili osobni dokumenti moraju biti nostrificirani i prevedeni od strane sudskog tumača

Kada počinju predavanja?

Predavanja počinju prema rasporedu odnosno nakon završetka prikupljenih prijava. Ukoliko se na seminar ne prijavi dovoljan broj polaznika, seminar se neće održati ali će se postojeće prijave arhivirati te će se kandidati obavijestiti prilikom idućeg prijavnog razdoblja.

RASPORED USKORO!

Što ako ne budem mogao pratiti sva predavanja?

Predavanja teorijskog dijela odvijati će se u online okruženju. Svi prijavljeni kandidati biti će dio grupe prijavljene na MS Teams platformi gdje će predavači seminara održavati nastavu. Predavanja će se snimati tako da će biti dostupna cijelo vrijeme trajanja Seminara i određeno vrijeme nakon završetka kako bi poslužila za što bolju pripremu pri polaganju  ispita.

Praktični dio predavanja što uključuje jednim dijelom predavanje u dvorani i drugim dijelom terensku nastavu održati će se isključivo u onsite obliku.

Koje su cijene seminara i uvjeti plaćanja?

ISKORISTITE PRILIKU JOŠ PRI OVOM UPISU…..

…..jer je ovo posljednja prilika za polaganje ispita prema starom Pravilniku o polaganju ispita za turističke vodiče prije nego stupi na snagu novi.

Što sve moram položiti kako bi postao turistički vodič?

Nastavni plan i program Seminara za turističke vodiče sastoji se od dva dijela – općeg i posebnog. Oba dijela propisana su zakonskim odredbama i polaganjem ispita omogućuje se dobivanje licence turističkog vodiča.

Opći dio je obavezan za sve polaznike i sadrži slijedeće tematske cjeline:

 • Politički sustav Republike Hrvatske
 • Gospodarski sustav Republike Hrvatske
 • Osnove turizma i uvod u turističko poslovanje
 • Osnove turističkog zakonodavstva
 • Hrvatska povijest
 • Turistički zemljopis Hrvatske
 • Kulturno-povijesni spomenici i druge znamenitosti Hrvatske
 • Kultura govorenja i pisanja
 • Strani jezik (samo polaganje ispita)
 • Operativno-tehnički poslovi vođenja za turističke vodiče / Vježbe

Posebni dio programa sadrži teme vezane za odabrane županije. Naš Fakultet nudi odabir slijedećih županija: Primorsko-goransku, Ličko-senjsku, Istarsku i Krapinsko-zagorsku županiju. Moguće je odabrati jednu ili više županija, a naš Fakultet jedini u Hrvatskoj nudi posebnu ponudu – paket općeg dijela sa uključene tri županije (Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske) po najpovoljnijoj cijeni.

Poseban dio sadrži slijedeće tematske cjeline:

 • Povijesni razvitak
 • Urbanistički razvitak
 • Gospodarski razvitak
 • Topografska orijentacija
 • Poznate osobe iz područja povijesti, umjetnosti, športa, znanosti i kulture
 • Umjetničke, kulturne i znanstvene institucije
 • Kulturno-povijesni spomenici
 • Prirodna baština
 • Turistička ponuda
 • Manifestacije
 • Ostale zanimljivosti
 • Izleti (Istra, NP Plitvička jezera, Krk, Opatija, Rijeka, Trsat)

Nakon odslušanog  i položenog općeg dijela programa, kandidati nisu obvezni odabrati poseban dio ukoliko ponuđene županije ne odgovaraju njihovom interesu. Sa položenim općim dijelom, kandidati mogu odabrati obrazovnu instituciju koja nudi poseban dio sa onim županijama koje ih zanimaju.

Voditeljica seminara

dr. sc. Alenka Šuljić Petrc

Primorska 46, p.p. 97, Naselje Ika, 51410 Opatija
Tel.: +385 51 294 689
Mob: 091 515 74 44
Fax: + 385 51 291 965
E-mail: alenkasp@fthm.hr

Tajnica seminara

Jasna Lasinger Silađev, mag.oec.

Primorska 46, p.p. 97, Naselje Ika, 51410 Opatija
Tel.: +385 51 294 202
Mob: 091 593 84 36
Fax.: + 385 51 291 965
E-mail: jasnal@fthm.hr

Ažurirano 03.11.2022.

Skip to content