Zavod za menadžment

Predstojnica Zavoda

dr. sc. Kristina Črnjar, redovita profesorica

U sastavu Zavoda djeluju katedre:

  • Katedra za menadžment
  • Katedra za kvalitetu i kontroling
  • Katedra za upravljanje znanjem.

Važnost Zavoda ogleda se prvenstveno u koordinaciji rada pripadajućih Katedri i unapređenjima nastavnih planova i programa kao i na suradnji s domaćim i inozemnim stručnim organizacijama i gospodarstvom. Djelovanje Zavoda je pored nastavne aktivnosti usmjereno i na znanstvenu i stručnu djelatnost što potvrđuje sudjelovanje članova u znanstveno-istraživačkim i stručnim projektima te projektima financiranim iz fondova EU.

Zavod posebno potiče unapređenje nastavnog, znanstveno- istraživačkog i stručnog djelovanja svakog člana Katedre.

Voditeljica katedre

dr. sc. Jelena Đurkin Badurina, docentica

Članovi Katedre

Opis djelokruga rada, osnovne aktivnosti i sl.

Katedra se aktivno uključuje u sve aktivnosti Fakulteta. Njene se primarne aktivnosti vezuju za nastavne, znanstvene i stručne aktivnosti članova u području menadžmenta, strategije i organizacije.

Ostale aktivnosti:

  1. Menadžment sportskih doživljaja u funkciji oblikovanja učinkovitih poslovnih modela u slabije razvijenim turističkim destinacijama (SPORTBIZMODEL), uspostavni istraživački projekt broj UIP-2014-09-1214 pod potporom Hrvatske zaklade za znanost (voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Marko Perić; trajanje projekta: 01.06.2015.-31.05.2018.)
  2. Glamping – čimbenik kvalitete kampova, znanstveno-istraživački projekt ZP UNIRI 5/17 uz potporu Sveučilišta u Rijeci (voditeljica projekta: prof. dr. sc. Ines Milohnić; trajanje projekta: 10/2017-10/2019)
  3. Potencijali osnivanja turističkih poduzeća zasnovanih na potrebama lokalne zajednice, znanstveno-istraživački projekt broj ZP UNIRI 6/16 uz potporu Sveučilišta u Rijeci (voditeljica projekta: dr. sc. Jelena Đurkin, poslijedoktorandica; trajanje projekta: 10/2016-10/2018)
  4. Modeli kvalitete i javno privatno partnerstvo u turizmu Hrvatske, znanstveno-istraživački projekt broj 116-1162459-2456 pod potporom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (voditeljica projekta: prof. dr. sc. Vinka Cetinski; trajanje projekta: 2007-2013)
  5. Zajednička prekogranična turistička destinacija za očuvanje, zaštitu i promicanje baštine mitskog prostora (MITSKI PARK), stručni projekt u sklopu EU programa INTERREG V – A Slovenija – Hrvatska (voditeljica projekta za FMTU: dr. sc. Jelena Đurkin Badurina, poslijedoktorandica; trajanje projekta: 9/2018-2/2021)
  6. Zero Waste Adriatic net of events and festivals (ZEROWASTE), stručni projekt u sklopu EU programa IPA Adriatic CBC (voditelj projekta: doc. dr .sc. Marko Perić; trajanje projekta: 10/2012-6/2015)

Voditeljica katedre

dr. sc. Helga Maškarin Ribarić, redovita profesorica u trajnom zvanju

Članovi Katedre

Aktivnosti Katedre primarno su vezane uz nastavne, znanstvene i stručne aktivnosti članova. U okviru svojih istraživačkih i znanstvenih interesa članovi Katedre sudjelovali su u realizaciji dva znanstvena projekta MZOŠ-a – Upravljanje poslovnim rezultatom hotelske industrije Hrvatske (šifra 0116001) i Modeli i standardi kvalitete i poslovne izvrsnosti za hotelsku industriju (šifra projekta 116-1162459-2458) te dva projekta FMTU uz potporu Sveučilišta u Rijeci – Apsentizam i produktivnost rada u hotelskoj industriji šifra projekta ZP UNIRI 3/16) i Glamping – čimbenik kvalitete kampova (šifra projekta (ZP UNIRI 5/17).

Voditeljica katedre

dr. sc. Marija Ivaniš, izvanredna profesorica

Članovi Katedre

Nastavna, znanstvena i stručna aktivnost članova Katedre za upravljanje znanjem usmjerena je na nekoliko područja rada među kojima valja posebno istaknuti menadžment ljudskog kapitala i menadžerskih vještina, poslovnu etiku te poduzetništvo koje uz menadžment znanja predstavlja polugu društva znanja i poduzetničkih društava.

Članovi katedre nositelji su ili suradnici na kolegijima koji se izvode na svim razinama sveučilišnih studija: preddiplomskog, diplomskog i doktorskog, te specijalističkog studija. Kolegiji „Time and Objectives Management“, „Management of Human Capital“ i „Business Culture And Ethics“ izvode se na stranome jeziku.

Osim nastavne aktivnost članovi katedre aktivni su u znanstveno-istraživačkom radu – sudjeluju na znanstvenim i stručnim projektima, na znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu, djeluju kao recenzenti u brojnim časopisima i promoviraju suradnju i ravnopravnost.

Ažurirano 21.03.2023.

Skip to content