Marketinška komunikacija u digitalnom okruženju

Cjeloživotni program Marketinška komunikacija pruža dubinsko razumijevanje načela i praksi marketinških komunikacija u digitalnom svijetu tako da nudi znanja, vještine i alate polaznicima za razvoj marketinških komunikacijskih strategija.

Marketinška komunikacija u digitalnom okruženju postaje sve složenija i dinamičnija: uz brzu ekspanziju tehnologije, interneta i platformi društvenih medija, bitno je imati snažnu online prisutnost i učinkovitu strategiju digitalne marketinške komunikacije. Ovim programom pruža se sveobuhvatno znanje upravljanja marketinške komunikacije na digitalnim kanalima te odgovara na izazove oblikovanja integrirane marketinške komunikacije u digitalnom okruženju.

Trajanje programa

150 sati

Broj ECTS bodova

15 ECTS

Uvjeti upisa

Uvjeti upisa na program

Program mogu upisati polaznici sa završenim prijediplomskim studijem te dostavom sljedeće potrebne dokumentacije:

  • Obrazac prijave: https://forms.gle/J3ckptqL8J2pg1279
  • Preslika identifikacijske isprave (osobna iskaznica ili putovnica)
  • Preslika dokumenta o završenom prijediplomskom studiju

Upisi su otvoreni do 29. veljače 2024. godine

Cijena programa

Cijena školarine cjelovitog programa obuhvaća teorijski dio nastave i vježbe te iznosi 500,00 €* (3.767,25 kn)

Plaćanje se vrši jednokratno prije početka izvođenja programa ili u obrocima kako slijedi:

  • 1. rata najkasnije na dan početka programa,
  • 2. rata najkasnije do kraja trećeg tjedna izvođenja programa.

Odobrava se popust od 10% na cijene iz točke I. ove odluke članicama sljedećih strukovnih udruženja:

  • Udruge poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH)
  • Nacionalne udruge obiteljskih i malih hotela (OMH)
  • Hrvatske gospodarske komore (HGK)
  • Hrvatska udruge putničkih agencija (UHPA).

Polaznici koji imaju prethodno položeni kolegije Integrirana marketinška komunikacija i Digitalni marketing te žele upisati i položiti kolegiji Društvene mreže i influencer marketing za stjecanje programa cjeloživotnog učenja, moraju dostaviti prijepis ocjena i na temelju syllabusa položenih kolegija moći će upisati i položiti zasebno samo kolegij Društvene mreže i influencer marketing da bi zaključili program. Cijena školarine za kolegij Društvene mreže i influencer marketing iznosi 100,00 €* (753,45 kn)

Napomena: po završetku prijava svi kandidati će dobiti Ugovor o obrazovanju na e-mail adresu.

Plaćanje školarine vrši se na IBAN račun Fakulteta HR1323600001101496052 s pozivom na broj 253.

*prema fiksnom tečaju konverzije 7,53450 kuna za 1 euro

Izvedbeni plan programa

Raspored predavanja

Program se izvodi u jednom ciklusu, početak je predviđen za ožujak 2024. godine i traje 1 semestar.

Nastava je organizirana kombinirano, u online i onsite okruženju, u popodnevnim terminima četvrtkom ili petkom prema objavljenom rasporedu.
Detaljni program i raspored bit će poslan svakom polazniku nakon zaključenja prijava.  

Kolegiji programa

Program je podijeljen u tri glavna dijela, gdje polaznici pohađaju nastavu u trajanju od 150 sati.

Kolegij Integrirana marketinška komunikacija (6 ECTS bodova) donosi temelje za osmišljavanje i provođenje cjelovite integrirane marketinške komunikacije, pokriva uloge, oblike, procese i ciljeve marketinške komunikacije, oblikovanje promocijskog plana te upravljanje marketinškim komunikacijskim miksom, upravljanje odnosima s potrošačima te društvene i etičke odrednice komunikacije SYLLABUS

Digitalni marketing (6 ECTS bodova) razmatra specifičnosti upravljanja marketinške komunikacije u digitalnom okruženju, uključujući inbound marketing i digitalno oglašavanje, SEM, SEO, mobilni i e-mail marketing, AR i VR, gamifikacija, storytelling, ekonomija dijeljenja i platforme, s ciljem stjecanja kompetencija za razvoj marketinških aktivnosti primjenom digitalnih tehnologija SYLLABUS

Društvene mreže i influencer marketing (3 ECTSa) podučava učinkovito plasiranje brenda, proizvoda i usluga koristeći različite platforme društvenih medija i influencer marketinga. Time se raspoznaju karakteristike, prednosti i nedostaci svake platforme te načini adekvatnog korištenja, oblikovanje i mjerenje kampanja na društvenim mrežama. SYLLABUS

Predavači programa

izv. prof. dr. sc. Ana Čuić Tanković, FMTU

izv. prof. dr. sc. Marina Perišić Prodan, FMTU

doc. dr. sc. Tomislav Car, FMTU

Donatela Dekanić, mag. oec., EPIDEMIC

Roberto Levak, mag. psych., Kontra digital

Martina Zadravec, mag. oec., KG Media

Dorjan Cindrić, univ. bacc. oec., Exevio

Jana Radeljak, mag.comm., Agencija Bagadodo

Mjesto izvedbe programa

Putem Teamsa i na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija

Kontakt

Voditeljica programa

izv. prof. dr. sc. Ana Čuić Tanković

Primorska 46, p.p. 97, Naselje Ika, 51410 Opatija
E-mail: anact@fthm.hr

Tajnica programa

Jasna Lasinger Silađev, mag.oec.

Primorska 46, p.p. 97, Naselje Ika, 51410 Opatija
Tel.: +385 51 294 202
Mob: 091 593 84 36
Fax.: + 385 51 291 965
E-mail: jasnal@fthm.hr

Ažurirano 08.02.2024.

Skip to content