Raspored ispita

Studenti imaju obavezu prijaviti ispit na svakom ispitnom roku kojem žele pristupiti. Ispiti se prijavljuju putem ISVU Studomata. Upute za prijavu ispita nalaze se na poveznici.

Student može putem ISVU Studomata dobiti potvrdu o prijavi ispita. U tom slučaju potrebno je u izborniku PODACI O STUDENTU aktivirati E-mail opcije te unijeti željenu e-mail adresu na koju će se studentu slati obavijesti. Više informacija na poveznici.

Za svaki kolegij bit će ponuđena četiri ispitna roka. Student može pristupiti na najviše tri roka. Ispit se mora prijaviti najkasnije 3 dana prije predviđenog roka ispita. Odjava ispita moguća je najkasnije dan prije predviđenog roka ispita. Rang liste s bodovima iz aktivnosti na kolegiju, objavit će nastavnici na Merlinu.

Ukoliko na kolegiju ne vidite mogućnost prijave ispita kontaktirajte Ured za studente.

1. rok

2. rok

3. rok

4. rok

Ažurirano 31.05.2024.

Skip to content