Raspored ispita

Studenti imaju obavezu prijaviti ispit na svakom ispitnom roku kojemu žele pristupiti. Ispiti se prijavljuju putem ISVU Studomata. Upute za prijavu ispita nalaze se na poveznici.

Za svaki kolegij bit će ponuđena četiri ispitna roka. Student može pristupiti na najviše tri roka. Ispit se mora prijaviti najkasnije 3 dana prije predviđenog roka ispita. Odjava ispita moguća je najkasnije dan prije predviđenog roka ispita. Rang liste s bodovima iz aktivnosti na kolegiju, objavit će nastavnici na Merlinu.

Ukoliko na kolegiju ne vidite mogućnost prijave ispita kontaktirajte Ured za studente.

Prijava ispita – PRIJAVA JE OBAVEZNA

Prijava i odjava ispita omogućena je kroz ISVU Studomat.

Polaganje ispita prijavljuje se najkasnije tri dana prije održavanja ispita a odjavljuje najkasnije 24 sata prije održavanja ispita.

Studentu koji na vrijeme ne odjavi prijavljeni ispit, a ispitu ne pristupi, bilježi se pad na ispitu.

Studenti kojima se preklapa termin pisanja završnih ispita iz izbornih kolegija,  dužni su se što hitnije javiti predmetnom nastavniku i zatražiti promjenu grupe.

Studenti će ovisno o veličini grupe biti raspoređeni u ispitne grupe.

Molimo studente da prate obavijesti nastavnika na Merlinu gdje će biti objavljen točan raspored grupa u danu.

Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu

Ljetni semestar

Redoviti studijIzvanredni studijSC Zabok
1. godina1. godina1. godina
1. year Hospitality Mangement
2. godina2. godina2. godina
3. godina3. godina3. godina
4. godina4. godina4. godina

Menadžment održivog razvoja

Zimski semestar

Redoviti studijIzvanredni studij
1. godina1. godina
2. godina2. godina
3. godina3. godina
4. godina4. godina

Ljetni semestar

Redoviti studijIzvanredni studij
1. godina1. godina
2. godina2. godina
3. godina3. godina
4. godina4. godina

Prijava ispita – PRIJAVA JE OBAVEZNA

Prijava i odjava ispita omogućena je kroz ISVU Studomat.

Polaganje ispita prijavljuje se najkasnije tri dana prije održavanja ispita a odjavljuje najkasnije 24 sata prije održavanja ispita.

Studentu koji na vrijeme ne odjavi prijavljeni ispit, a ispitu ne pristupi, bilježi se pad na ispitu.

Studenti kojima se preklapa termin pisanja završnih ispita iz izbornih kolegija,  dužni su se što hitnije javiti predmetnom nastavniku i zatražiti promjenu grupe.

Studenti će ovisno o veličini grupe biti raspoređeni u ispitne grupe.

Molimo studente da prate obavijesti nastavnika na Merlinu gdje će biti objavljen točan raspored grupa u danu.

Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu

Ljetni semestar

Redoviti studijIzvanredni studijSC Zabok
1. godina1. godina1. godina
1. year Hospitality Mangement
2. godina2. godina2. godina
3. godina3. godina3. godina
4. godina4. godina4. godina

Menadžment održivog razvoja

Zimski semestar

Redoviti studijIzvanredni studij
1. godina1. godina
2. godina2. godina
3. godina3. godina
4. godina4. godina

Ljetni semestar

Redoviti studijIzvanredni studij
1. godina1. godina
2. godina2. godina
3. godina3. godina
4. godina4. godina

Prijava ispita– PRIJAVA JE OBAVEZNA

Prijava i odjava ispita omogućena je kroz ISVU Studomat.

Polaganje ispita prijavljuje se najkasnije tri dana prije održavanja ispita a odjavljuje najkasnije 24 sata prije održavanja ispita.

Studentu koji na vrijeme ne odjavi prijavljeni ispit, a ispitu ne pristupi, bilježi se pad na ispitu.

Studenti kojima se preklapa termin pisanja završnih ispita,  dužni su se što hitnije javiti predmetnom nastavniku i zatražiti promjenu grupe.

Studenti će ovisno o veličini grupe biti raspoređeni u ispitne grupe.

Molimo studente da prate obavijesti nastavnika na Merlinu gdje će biti objavljen točan raspored grupa u danu.

Važna napomena!

Budući da se dio ispiti za redovite studente, izvanredne studente u Opatiji i izvanredne studente u SC Zabok održavao u ožujku i travnju, molimo Vas da prilikom prijave ispita vodite računa da ispite prijavite sukladno terminima koji su objavljeni za Vaš status (Redoviti studij Opatija, Izvanredni studij Opatija, Izvanredni studij SC Zabok) jer se u protivnom Vaše ime neće naći na listi prijavljenih studenata za ispit.

Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu

Zimski semestar

Redoviti studij i izvanredni studij Opatija Izvanredni studij SC Zabok
1. godina1. godina
1. year Hospitality Management
2. godina2. godina
3. godina3. godina
4. godina4. godina

Ljetni semestar

Redoviti studij i izvanredni studij Opatija Izvanredni studij SC Zabok
1. godina1. godina
2. godina2. godina
3. godina3. godina
4. godina4. godina

Menadžment održivog razvoja

Zimski semestar

Redoviti studij i izvanredni studij
1. godina
2. godina
3. godina
4. godina

Ljetni semestar

Redoviti studij i izvanredni studij
1. godina
2. godina
3. godina
4. godina

Prijava ispita– PRIJAVA JE OBAVEZNA

Svi pismeni ispiti na 4. ispitnom roku u SC Zabok održavat će se u Info kabinetu.

Prijava i odjava ispita omogućena je kroz ISVU Studomat.

Polaganje ispita prijavljuje se najkasnije tri dana prije održavanja ispita a odjavljuje najkasnije 24 sata prije održavanja ispita.

Studentu koji na vrijeme ne odjavi prijavljeni ispit, a ispitu ne pristupi, bilježi se pad na ispitu.

Studenti kojima se preklapa termin pisanja završnih ispita iz izbornih kolegija,  dužni su se što hitnije javiti predmetnom nastavniku i zatražiti promjenu grupe.

Studenti će ovisno o veličini grupe biti raspoređeni u ispitne grupe.

Molimo studente da prate obavijesti nastavnika na Merlinu gdje će biti objavljen točan raspored grupa u danu.

Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu

Zimski semestar

Redoviti studij i izvanredni studij Opatija Izvanredni studij SC Zabok
1. godina1. godina
2. godina2. godina
3. godina3. godina
4. godina4. godina

Ljetni semestar

Redoviti studij i izvanredni studij Opatija Izvanredni studij SC Zabok
1. godina1. godina
2. godina2. godina
3. godina3. godina
4. godina4. godina

Menadžment održivog razvoja

Zimski semestar

Redoviti studij i izvanredni studij
1. godina
2. godina
3. godina
4. godina

Ljetni semestar

Redoviti studij i izvanredni studij
1. godina
2. godina
3. godina
4. godina

Ažurirano 07.03.2023.

Skip to content