CEEPUS

Što je CEEPUS?

CEEPUS (Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije) regionalni je program akademske mobilnosti. Srednjoeuropski program razmjene započeo je s provedbom 1. prosinca 1994. godine, kada je na snagu stupio Ugovor o programu CEEPUS, sklopljen u Budimpešti 1993. godine. Hrvatska je potpisala Ugovor CEEPUS 1995. godine, a uz Hrvatsku u programu tradicionalno sudjeluju sljedeće države: Albanija, Austrija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Češka, Mađarska, Makedonija, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Srbija. U akademskoj godini 2009./2010. programu je pristupilo i Sveučilište u Prištini na Kosovu, a u akademskoj godini 2011./2012. Moldavija. Dana 1. svibnja 2011. godine na snagu je stupio ugovor CEEPUS III na razdoblje od sedam godina. Ugovor CEEPUS III naglasak stavlja na razvoj združenih studija  i na suradnju u okviru 9. prioritetnog područja “Ljudi i vještine” Strategije EU-a za Podunavlje (EUSDR).

Program CEEPUS prvenstveno ima za cilj promicanje mobilnosti unutar CEEPUS mreža. CEEPUS mrežu čine najmanje tri člana iz najmanje dvije države članice CEEPUS-a, pri čemu jedan član ima ulogu koordinatora mreže. U praksi je broj članova unutar mreže mnogo veći. Koordinatori i partneri mogu biti visoka učilišta i njihove sastavnice. Fakultet već dugi niz godina ostvaruje uspješnu razmjenu studenata i nastavnika u okviru CEEPUS mreže. Trenutno je član triju CEEPUS mreža: 

  • Amadeus – koordinator mreže:  WU – Vienna University of Economics and Business  (Austrija)
  • Education without frontiers – koordinator mreže: University of Applied Sciences Burgenland  (Austrija)
  • CESEENet – koordinator mreže: Universty of Rijekakoja. Mreža je namijenjena isključivo za studente doktorskog studija Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu (PETU).

U CEEPUS-u se omogućuju dvije osnovne vrste mobilnosti: 

Mrežna mobilnost je naziv za mobilnost između ustanova koje sudjeluju u istoj CEEPUS mreži (partnerstvu). Prijaviti se za mrežnu mobilnost mogu svi oni čija visoka učilišta sudjeluju u nekoj od CEEPUS mreža. Unutar mreža moguća je isključivo mobilnost na ustanovu unutar mreže.

Ukoliko visoko učilište ne sudjeluje u niti jednoj od odabranih CEEPUS mreža, prijavu možete podnijeti u sklopu natječaja za Freemover mobilnost, koja će biti otvoren tijekom studenog. Budući da se mobilnost izvan CEEPUS mreža odobrava s ciljem korištenja preostalih mjeseci stipendija nakon dva prijavna roka za mrežne mobilnosti, u većini se zemalja Freemover prijave odobravaju samo za ljetni semestar.

S obzirom na kategoriju i svrhu mobilnosti, studenti mogu ostvariti jednu od triju navedenih mobilnosti:

  • student: za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuju se studenti koji žele ostvariti semestralnu mobilnost te je trajanje ove vrste mobilnosti najmanje tri mjeseca.
  • short-term student: za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuju se studenti koji žele ostvariti mobilnost u svrhu istraživanja za završni rad/disertaciju. Minimalno trajanje ove vrste mobilnosti jest jedan mjesec.
  • short-term excursion: za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuju se sudionici kratke grupne mobilnosti (primjerice, ljetne škole).

CEEPUS podržava mobilnost studenata preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studija. Zemlje potpisnice ugovora CEEPUS svake godine određuju kvotu raspoloživih stipendija za dolazne mobilnosti u valuti „jedan mjesec stipendije“. Zemlje također određuju iznose stipendija za različite kategorije stipendista, kao i ostala prava CEEPUS-ovih stipendista (primjerice, besplatan smještaj, subvencionirana prehrana, zdravstveno osiguranje). Stipendije ovise o standardu života u pojedinoj zemlji i moraju biti dostatne za potrebe mobilnosti. Studenti su također izuzeti plaćanja školarine. 

Na web stranicama programa CEEPUS možete vidjeti koliko iznose stipendije za pojedinu zemlju i koja prava CEEPUS-ovi stipendisti imaju u određenoj zemlji. Neke zemlje potpisnice ugovora CEEPUS svojim odlaznim stipendistima pokrivaju troškove puta.

FMTU raspisuje jednom (ili dva puta) godišnje Natječaj za prijavu studenata za CEEPUS mobilnost (najčešće krajem travnja). Broj raspoloživih mjesta i destinacija ovisi o dodijeljenim kvotama unutar mreže za navedenu akademsku godinu.

Studenti i doktorandi imaju pravo na povrat putnih troškova najviše za jednu ostvarenu mobilnost, a nastavno osoblje najviše za dvije ostvarene mobilnosti tijekom jedne akademske godine. Obračun putnih troškova temelji se na paušalnim iznosima, utvrđenima prema zračnoj udaljenosti između matične ustanove stipendista i ustanove primateljice.

Procedura za povrat putnih troškova.

CEEPUS koordinator na FMTU: doc.dr.sc. Lorena Dadić Fruk, lorenad@fthm.hr

Nacionalni ured za CEEPUS, Agencija za mobilnost i programe Europske unije, ceepus@mobilnost.hr

Za detaljnije informacije: CEEPUS – Agencija za mobilnost i programe EU

Ažurirano 02.03.2023.

Skip to content