Sommelier u enogastronomiji

Ciljevi programa

Probirljivo i zahtjevno turističko tržište traži isključivo kvalitetan i inovativan turistički proizvod odnosno uslugu, pa je sukladno takvim tezama uz prethodno provedeno istraživanje osmišljen i predložen program Sommelier u enogastronomiji.

Svrha pokretanja programa je višestruka i ogleda se u potrebi turističkog gospodarstva za većim brojem djelatnika sa specijaliziranim znanjima u području vina i gastronomije, praćenju svjetskih standarda te sve većoj potrebi hotelskog i restoranskog sektora za kadrovima koji će osigurati kvalitetu i konkurentnost pružanja usluga, ali i nužnosti sektora da se kontinuirano razvija i time stvara potpuno zadovoljstvo gostiju. Znanja i vještine stečene na programu somelijerstva omogućavaju stručni razvoj pojedinca, proaktivan odnos prema promjenama, kreativno i inovativno ponašanje u identifikaciji problema i traženju rješenja, a time doprinose i jačanju konkurentnosti ugostiteljskog poduzeća.

Osnovni razlog za pokretanje programa somelijerstva je stjecanje teorijskih i praktičnih znanja te vještina o vinu, enogastronomiji Hrvatske i svijeta koja su izravno primjenjiva u praksi i nužna u svakodnevnom poslovanju. Program somelijerstva temelji se na najnovijim spoznajama iz svijeta vina i gastronomije. Nastavni plan i program osmišljen je i prilagođen praktičnom osposobljavanju polaznika i stjecanju potrebnih vještina i tehnika za lakše uključivanje u suvremeno poslovanje. Uz sveučilišne nastavnike, u nastavi sudjeluju i renomirani stručnjaci iz gospodarstva. Cilj pokretanja ovog programa je svojom aktivnošću primarno pridonijeti razvitku somelijerstva, ali i ugostiteljstva u cjelini.

Ishodi učenja, odnosno opće i specifične kompetencije, te vještine i znanja koje će polaznik steći završetkom programa

 • Razlikovati terminologiju i procese u vinifikaciji mirnih, pjenušavih i likerskih vina
 • Opisati vinske regije Hrvatske za proizvodnju vina
 • Primijeniti pravilnu prezentaciju i posluživanje pojedine vrsta vina
 • Prezentirati klasične i suvremene načine posluživanja jela
 • Analizirati vizualne, mirisne i okusne komponente vina
 • Prepoznati karakteristike i organoleptička svojstava svjetskih vina
 • Prezentirati tehnike i metode pri usklađivanju vina s hranom, odnosno jelom
 • Primijeniti pravila komunikacije u restoraterstvu u skladu s poslovnim bontonom i etičkim kodeksom
 • Koristiti marketinške alate u plasmanu vina na tržište
 • Primijeniti pravila održavanja higijene radnog mjesta, prostora, uređaja i pribora u ugostiteljstvu
 • Primijeniti mjere i postupke rada na siguran način

Trajanje programa

 • 240 sati

Uvjeti upisa na program

Program usavršavanja za poslove Sommeliera u enogastronomiji mogu upisati sa:

 • završenom srednjom školom u zanimanju konobar
 • završenom srednjom školom u zanimanju turističko – hotelijerski komercijalist,
 • hotelijersko-turistički tehničar ili agroturistički tehničar
 • završenom bilo kojom četverogodišnja srednjom školom uz minimalno 2 godine radnog iskustva u ugostiteljskom objektu

Cjenik programa

Termini upisa

 Srpanj – Rujan 2022

Potrebna dokumentacija

 • Preslika identifikacijske isprave (osobna iskaznica ili putovnica)
 • Rodni list
 • Dokaz o završenom obrazovanju
 • Obrazac prijave

Dokumentacija se dostavlja na e-adresu; jasnal@fthm.hr.

Definirani termini izvedbe programa s okvirnim temama i predavačima te definiranim mjestom i vremenom izvođenja programa ili njegovih dijelova (uključujući termine provjere znanja ako su predviđene)

Program usavršavanja u trajanju od 240 sati realizirati će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Teorijski dio programa u trajanju od 120 sati i vježbe u trajanju od 120 sati.

Teorijska se nastava provodi putem skupnih i individualnih konzultacija.

Skupne konzultacije čine 2/3 ukupnog broja sati (80 sati) za nastavu pojedine cjeline utvrđene u programu, izvode se s cijelom obrazovnom skupinom i obvezene su za sve polaznike. Preostalu 1/3 sati (40 sati) čine individualne konzultacije, koje se provode prema utvrđenom rasporedu ovisno o tehničkim mogućnostima ustanove i polaznika.

Vježbe u trajanju od 120 sati provode se u punom fondu sati te se izvode u specijaliziranom kabinetu Zavoda za ugostiteljstvo ustanove.

Voditelj programa

prof.dr.sc. Slobodan Ivanović

Primorska 46, p.p. 97, Naselje Ika, 51410 Opatija
Tel.: +385 51 294 752
Tel.: + 385 51 291 965
E-mail: sivanov@fthm.hr

Ažurirano 03.11.2022.

Skip to content