EU projekti

Fakultet intenzivno i sustavno gradi i jača svoje reference u području EU projekata. Time se potiče razvoj institucije u strateškim područjima, povećanje ekspertnog znanja zaposlenika, osigurava ulaganje u infrastrukturu i daje značajan doprinos internacionalizaciji i umrežavanju.

Centar za projekte u sklopu Fakulteta djeluje kao referentna točka za administrativnu podršku u prijavi, upravljanju i realizaciji svih projekata, uključujući i one financirane iz EU fondova. 

Fakultet je zainteresiran za ostvarivanje partnerstva u prijavama novih EU projekata koji tematski odgovaraju strateškim interesima Fakulteta, a svojim dosadašnjim značajnim iskustvom u prijavi i provedbi EU projekata može pružati i savjetodavne i stručne usluge (podugovaranje) na EU projektima koji su već u procesu implementacije.

Reference Fakulteta moguće je vidjeti u popisu aktivnih i završenih projekata, a osoba za kontakt za sve upite i dodatne informacije o EU projektima je Jelena Đurkin Badurina: jelenad@fthm.hr.

Projekt Social Green Deal – Role and prospects for industrial relations and social green dialogue in green transition management of local economic system  financiran je iz Europskog socijalnog Fonda (ESF), iz linije Društveni prerogativi i linije specifičnih kompetencija.

Projekt je usmjeren na razumijevanje trenutne i potencijalne uloge industrijskih odnosa i socijalnog dijaloga u upravljanju procesima ozelenjivanja lokalnih gospodarstava.

Socijalni dijalog bit će ključan za izgradnju konsenzusa potrebnog za postizanje uspješnog i održivog oporavka, koji može donijeti pozitivne promjene za našu dobrobit, stvoriti dostojnu zaposlenost i zaštititi naš planet.

Kroz istraživanje dobit će se pregled politika koje su uspostavljene u ciljnim zemljama za promicanje zelene tranzicije te iskustva socijalnog dijaloga i industrijskih odnos u upravljanju pravednim i uključivim prijelazom na razini NUTS-2.

Početak provedbe projekta: 01.08.2022.

Trajanje projekta: 24 mjeseci

Voditeljica projekta za FMTU:  Zvonimira Šverko Grdić (zgrdic@fthm.hr)

Partneri na projektu: Confederazione Generale Italiana del Lavoro – Sicilia (vodeći partner; Italija), FONDAZIONE GIUSEPPE DI VITTORIO (Italija), Fundación Cultural 1º de Mayo (Španjolska), KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (Belgija), Institute for Social and Trade Union Research (Bugarska), CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (Italija), Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (Hrvatska)

Ukupan budžet projekta: 328.939,62 EUR

Europski zeleni plan (EGD) ima za cilj transformaciju EU u pravedno i prosperitetno društvo, s klimatskom neutralnošću do 2050. godine. Međutim, postoji neusklađenost između razumijevanja marginaliziranih zajednica, participativnog upravljanja i planova politike za postizanje pravedne tranzicije što može dovesti do društvenog i političkog nesklada.

Cilj projekta BOLSTER, koji vodi Sveučilište iz Tilburga iz Nizozemske, je razumjeti kako na marginalizirane zajednice utječu politike povezane s EGD-om i povećava li njihovo uključivanje u procese donošenja odluka potporu tranzicijskim planovima. Projekt se financira iz europskog istraživačkog fonda Horizon Europe u iznosu od 3,8 milijuna eura. Jedan od partnera je Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu koji će između ostalih aktivnosti, predvoditi razvoj okvira za praćenje procesa pravedne tranzicije u regijama.

U skladu s Europskim zelenim planom europska društva trebala bi proći tranziciju prema ugljično neutralnom društvu. Planom se nastoje osmisliti duboko transformativne strategije tranzicije, po principu „ne ostaviti nikoga iza sebe“. EU je uveo mehanizam pravedne tranzicije kako bi pokazao solidarnost s najzagađenijim i najviše pogođenim regijama u Europi. Regije diljem Europe stoga osmišljavaju i provode planove pravedne tranzicije kako bi dobile sredstva i potporu iz Mehanizma pravedne tranzicije.

Međutim, postoje tri velika nedostatka u znanju kao i društvene prepreke koje se tiču ​​društvenog prihvaćanja tranzicijskih strategija. Prvo, veza između tranzicijskih strategija i utjecaja na marginalizirane zajednice i dalje je slabo shvaćena. Tranzitne politike rizične su zbog pretežitog utjecaja na korisnost već privilegiranih građana. Manje vidljive i ranjivije skupine imaju manje mogućnosti iskoristiti prednosti tranzicije.

Drugo, istraživanje je pokazalo da građani žele veći utjecaj na to kako će se tranzicija odvijati. Međutim, smisleni načini promišljanja su rijetki i imaju tendenciju reproduciranja društvenih nejednakosti.

Treće, potrebno je više istraživanja o uzrocima i posljedicama rastuće polarizacije u odnosu na tranzicijske strategije. Slabo društveno prihvaćanje tranzicijskih politika bila je značajna prepreka provedbi tih politika, a može dovesti i do političke polarizacije.

Razumijevanje marginaliziranih zajednica

Kako bi razumjeli načine utjecaja politika povezanih s EGD-om na marginalizirane zajednice te povećava li njihovo uključivanje u procese donošenja odluka potporu planovima tranzicije, istraživači unutar BOLSTER-a upotrijebit će nove kvalitativne metode istraživanja, kao što su go-along metoda i mentalno mapiranje. Kreiranje istraživanja usmjereno je na razumijevanje tranzicije s aspekta marginaliziranih zajednica te shvaćanje značenja koje ljudi daju određenim događajima i svom okruženju.

Razumijevanjem okruženja marginaliziranih ljudi u vezi s pitanjima okoliša i politikama dekarbonizacije, BOLSTER ima za cilj poboljšati način na koji kreatori politike shvaćaju potrebe marginaliziranih zajednica.

BOLSTER (Bridgeging Organizations and marginalized communities for Local Sustainability Transitions in Europe) uključuje 12 ključnih istraživačkih partnera i još 23 pridružena partnera iz cijele EU, uključujući institucije znanja, vladine institucije, nevladine organizacije te članove poslovne zajednice. Jedan od ključnih partnera je Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (FMTU) koji će između ostalih aktivnosti, predvoditi razvoj okvira za praćenje procesa pravedne tranzicije u regijama pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Sabine Hodžić. U Hrvatskoj je osim FMTU-a uključen Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove kao pridruženi partner. Projekt će trajati od 2022. do 2025. godine.

Obzor Europa je ključni program EU-a za financiranje istraživanja i inovacija koji se bavi klimatskim promjenama, pomaže u postizanju ciljeva održivog razvoja UN-a te potiče konkurentnost i rast EU-a.

Početak provedbe projekta: 01/09/2022

Trajanje projekta: 36 mjeseci

Voditeljica projekta: izv. prof. dr. sc. Sabina Hodžić (sabinah@fthm.hr)

Partneri na projektu: Sveučilište u Tilburgu (TiU) NL (vodeći partner) BOLSTER, Royal Melbourne Institute of Technology Spain (RMIT-EU) ES, Sveučilište Ekonomije Katovice (EUKAT) PL, Društvo za inovacije Portugal (SPI) SME PT, tvrtka CrowdHelix (CHX) IE, Sveučilište za nacionalno i svjetsko gospodarstvo (UNWE) BU, Sveučilište u Rijeci Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (FTHM) HR, Sveučilište u Liegeu (ULiege) BE, MKBT Make Better (MKBT) NVO RO, Europska služba za građansko djelovanje (ECAS) NVO BE, CGE Erfurt (CGE) NVO DE and CEE Bankwatch Network (BWN) NVO CZ.

Ukupan budžet projekta: 3.873.955,00 EUR

HyPro4ST – Hybrid Project Management Skills for Sustainable Tourism, projekt je financiran iz programa Erasmus +, ključna mjera 2 Savezi za inovacije, 1. lot: Savezi za obrazovanje i poduzeća.

Konzorcijski savez HyPro4ST sastoji se od 17 partnera iz 6 europskih zemalja. Izgrađen je oko ideje da kroz suradničke, transnacionalne aktivnosti kroz udruživanje resursa, omoguće poticaj, inovacije i napredak u promjenjivom turističkom sektoru.

Cilj projekta je razvoj profesije “Sustainable and Hybrid Project Manager” za sektor održivog turizma. Razvoj vještina u hibridnim, digitalnim, kreativnim i poduzetničkim projektima, pomoći će ublažiti gubitak radnih mjesta, mnoge nejednakosti i raznorazne rizike te izgraditi temelje u tom sektoru za budući rast. Također, projekt predlaže nadogradnju i razvoj vještina predstavnika strukovnog obrazovanja i visokog obrazovanja, kako bi se mogli prilagoditi potrebama promjenjivog turističkog tržišta rada.

Kroz 6 seminara, 6 online tečajeva, 2 aktivnosti učenja temeljene na radu i transnacionalnu mobilnost, poboljšat će se kompetencije 700 stručnjaka, uskladiti vještine te podržati formiranje učinkovitoga sustava visokog i strukovnog obrazovanja za sektor održivog turizma. HyPro4ST planira objaviti sve rezultate na sedam jezika, osiguravajući njihovu prekograničnu prenosivost. Osigurat će i dugotrajni učinak projektnih rezultata razradom Preporuka politike na nacionalnoj razini i razini EU.

Ciljna skupina projekta su projektni menadžeri unutar turističkog sektora, studenti, sveučilišna tijela odgovorna za razvoj obrazovnih programa, edukatori, nastavnici i drugi predstavnici visokog i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO), udruge, mali i srednji poduzetnici koji djeluju u održivom turističkom sektoru.

Početak provedbe projekta: 01/07/2022

Trajanje projekta: 36 mjeseci

Voditelj projekta: prof. dr. sc. Marko Perić (markop@fthm.hr)

Ukupna vrijednost projekta je 1.374.630,00 EUR

Partneri na projektu: Sustainable city – Cities network for sustainable development and circular economy (vodeći partner, Grčka), Post-innovation For Sustainable Development (Grčka), Razvojni Center Srca Slovenije Doo (Slovenija), Univerza V Ljubljani (Slovenija), Institut za Poljoprivredu i Turizam (Hrvatska), Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (Hrvatska), Cesie (Italija), Corinthia Hotels Association (Grčka), Olyimpic training & consulting Ltd. (Grčka), Research Innovation And Development Lab Private Company (Grčka), Kozep-dunantuli Regionalis Innovacios Ugynokseg Nonprofit Kft (Mađarska), Domínio Vivo – Formação E Consultoria, Lda. (Portugal), Universidade De Aveiro (Portugal), Confederação Do Turismo De Portugal (Portugal), Confesercenti Provinciale Di Palermo (Italija), Minerva 90 Vocational Education Kft. (Mađarska), Tüv Austria Servis d.o.o. (Grčka).

Web stranica projekta: https://hypro4st-project.eu/

ON-IT – Online Internship in Tourism je projekt financiran iz programa Erasmus +, Ključna mjera 2. – Suradnja za inovacije i razmjena dobre prakse. Projekt ima za cilj osmisliti smjernice i resurse za provedbu prakse na daljinu, tj. stažiranja i pripravništva kroz koje bi pružili studentima usvajanje i razvoj vještina te povećali svoj profesionalni uspjeh na tržištu rada oblikovanom digitalnom transformacijom. Glavni rezultat projekta su smjernice i vodiči, odnosno razni alati koji će olakšati usvajanje novih načina učenja na daljinu kao bolju pripremu za tržište rada, odnosno stažiranje i pripravništvo. Ciljana skupina su nastavno osoblje, ostalo sveučilišno osoblje te studenti. Projekt ON-IT, kao pilot projekt ovakvog načina provedbe stažiranja i pripravništva, fokusira se na turističko područje s ciljem primjene rezultata koji se lako prenose na sva druga područja.

Cilj projekta je osmisliti smjernice i resurse za provedbu prakse na daljinu, tj. stažiranje i pripravništvo kroz koje bi studenti usvojili i razvili vještine za poboljšanje svog profesionalnog uspjeha na tržištu rada, oblikovanog u skladu sa digitalnom transformacijom.

Ciljna skupina projekta su nastavnici i studenti.

Projekt ON-IT, kao pilot projekt ovakvog načina provedbe stručne prakse, stažiranja i pripravništva, fokusira se na turizam s ciljem primjene rezultata i na ostala područja u gospodarstvu.

Početak provedbe projekta: 01/03/2021

Trajanje projekta: 24 mjeseca

Ukupna vrijednost projekta je 298.939,00 EUR.

Partneri na projektu: Sveučilište u Macerati (vodeći partner, Italija), Sveučilište u La Laguni (Španjolska), Jyvaskylan Ammattikorkeakoulu (Finska), Poslovna škola Groupe Sup de Co Montpellier (Francuska), UNIMED – Unija Sveučilišta Sredozemlja (Italija)i Udruga IGCAT (Španjolska).

InCompEdu – Innovative Competence in Online Higher Education, projekt financiran iz programa Erasmus +, ključna mjera 2 Suradnja za inovacije i razmjena dobre prakse.

Cilj projekta je razviti i promovirati inovativne digitalne vještine nastavnika koje se mogu implementirati i u potpuno internetsko i hibridno visoko obrazovanje, uključujući sposobnost korištenja platformi posvećenih vođenju online tečajeva u visokom obrazovanju a sve sa svrhom stvaranja inovativnih kurikuluma u visokom obrazovanju.

Poseban naglasak bit će stavljen na validaciji inovativnih rješenja te njihovoj prilagodbi različitim područjima studiranja.

Ciljna skupina projekta jesu nastavnici i Sveučilišna tijela odgovorna za razvoj obrazovnih programa.

Početak provedbe projekta: 01/04/2021

Trajanje projekta: 24 mjeseca

Ukupna vrijednost projekta je 245.284,00 EUR.

Partneri na projektu: Sveučilište u Gdansku (vodeći partner, Poljska), Sveučilište u Turku (Finska), Sveučilište Primorska (Slovenija), Sveučilište Alba Iulia (Rumunjska) i Sveučilište u Rimu „Tor Vergata“ (Italija).

Web stranica projekta: https://incompedu.ug.edu.pl/ 

Projekt regionalni centar kompetencija ReCeZa – Regionalni Centar Zabok financiran je u okviru Europskog socijalnog fonda. Cilj projekta je transformacija Srednje škole Zabok u centar za kvalitetno, praktično i međunarodno orijentirano obrazovanje za turizam i ugostiteljstvo, usmjeren učenicima, studentima, nastavnicima i mentorima, poslodavcima i zaposlenicima svih dionika u turizmu na regionalnoj razini. Dugoročno, Regionalni Centar Zabok će postati regionalno središte obrazovanja i osposobljavanja kadrova u turizmu i ugostiteljstvu te centar razvoja i inovacija kao izvora ideja i novih trendova u kvaliteti pružanja usluga.

Početak provedbe projekta: 01/03/2020

Trajanje projekta: 46 mjeseci

Voditelj projekta za FMTU:  Dora Smolčić Jurdana (doras@fthm.hr)

Partneri na projektu: Srednja škola Zabok (glavni partner), Krapinsko-zagorska županija, Gospodarska škola Varaždin, Srednja škola Prelog, Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci, Salve Regina – Marija Bistrica d.o.o., Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije, Udruga nastavnika u djelatnosti ugostiteljskog obrazovanja,  Biotehniški izobraževalni center, Ljubljana.

Ukupan budžet projekta: 66.693.287,89 HRK

Dodijeljena bespovratna sredstva: 66.693.287,89 HRK

Projekt regionalnog centra kompetencija Recept – Regionalni centar profesija u turizmu financiran je u okviru Europskog socijalnog fonda. Glavna svrha projekta vezuje se za prevladavanje specifičnih problema identificiranih unutar postojećeg sustava strukovnog obrazovanja i stvarnih potreba ciljnih skupina. Cilj projekta je uspostava programskih i kadrovskih uvjeta Regionalnog centra kompetencija Ugostiteljske škole Opatija kao centra izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te cjeloživotnog učenja za  ugostiteljstvo i turizam.

Početak provedbe projekta: 01/04/2020

Trajanje projekta: 44 mjeseca

Voditelj projekta za FMTU: Dora Smolčić Jurdana (doras@fthm.hr)

Partneri na projektu: Ugostiteljska škola Opatija (glavni partner), Srednja škola dr. Antuna Barca Crikvenica, Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir, Trgovačko-ugostiteljska škola Karlovac, Srednja škola Ambroza Haračića, Primorsko-goranska županija, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci, STEP RI d.o.o., Obrtničko učilište – ustanova za obrazovanje odraslih,  Valamar Riviera d.d., Jadranka turizam d.o.o., Katarina Line d.o.o., IV-ER – KVC d.o.o.

Ukupan budžet projekta: 58.683.119,88 HRK

Dodijeljena bespovratna sredstva: 58.683.119,88 HRK

Projekt CEKOM – Centar kompetencija za pametne gradove financiran je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Centri kompetencija dio su inovacijske infrastrukture Republike Hrvatske i jedan od instrumenata za jačanje inovacijskog lanca vrijednosti i poticanje inovativnosti poslovnog sektora i njegovog povezivanja sa znanstveno-istraživačkim institucijama. Njihov osnovni zadatak je poticanje učinkovite suradnje privatnog, javnog i znanstveno-istraživačkog sektora u cilju jačanja inovacijskog potencijala gospodarstva te usklađivanje istraživačko-razvojnih strateških planova sa potrebama gospodarstva. Tijekom 3 godine trajanja projekta, kroz 6 razvojnih projekata (Smart City Surinmo, Smart City Modesty, Smart City Living, Smart City Energy, Smart City Trans, Smart City 4D) planira se realizirati 36 inovativnih tehnoloških rješenja koja bi trebala olakšati svakodnevni život u urbanom okruženju. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu aktivno participira u projektu Smart City Living, usmjerenom na razvoj inovativnih sustava za upravljanjem kretanja u gradu.

Početak provedbe projekta: 01.03.2020.

Trajanje projekta: 36 mjeseci

Voditeljica projekta za FMTU:  Nataša Kovačić (natasa.kovacic@fthm.hr)

Partneri na projektu: Smart RI d.o.o. (vodeći partner), Sveučilište u Rijeci, Ericsson Nikola Tesla d.d., Hrvatski Telekom d.d., Combis d.o.o., Energetski institut Hrvoje Požar, 3tCable d.o.o., Alarm Automatika d.o.o., Elektrokovina d.o.o., Energo d.o.o., Exevio d.o.o., IOLAP Inc., KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Kreativni odjel d.o.o., Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka promet d.d., Apsolon d.o.o., Smart Sense d.o.o. i SmartIS d.o.o.

Ukupan budžet projekta: 149.631.384,15 kn

Dodijeljena bespovratna sredstva: 95.357.525,75 kn

Završeni projekti

Projekt Development of European Curriculum in the Field of Sustainable Camping Resort Management – CAMPMASTER financiran je iz ERASMUS+ programa, poziva za dostavu projektnih prijedloga K203 Strateška partnerstva. Vodeći partner je Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

Uvažavajući potrebu brzo rastuće kamping industrije za kvalitetnim kadrovima specifičnih znanja i vještina, tri europska sveučilišta, u partnerstvu s nacionalnim udruženjima kampova,  pokrenula su inicijativu usklađivanja potreba kamping industrije sa vještinama i kvalifikacijama koje se stječu na specijaliziranim studijskim programima na europskoj razini. Uz sveučilišta i poslodavce, u izradu novog kurikuluma bit će uključeni i studenti s tri partnerska sveučilišta. Aktivnosti na projektu uključuju definiranje ishoda učenja na budućem studiju, razradu sadržaja modula te izradu digitalne platforme na kojoj će biti objavljene studije slučaja iz područja kamping menadžmenta. Glavni cilj projekta je izrada prvog europskog kurikuluma u području održivog menadžmenta kamping resort-a – CAMPMASTER.  

Početak provedbe projekta: 01/10/2020

Trajanje projekta: 24 mjeseca

Voditeljica projekta: doc. dr. sc. Josipa Cvelić Bonifačić (jcvelic@fthm.hr)

Partneri na projektu: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (vodeći partner), Breda University of Applied Sciences (Nizozemska), Universitat de Girona (Španjolska), Associació de Càmpings de Girona (Španjolska), The Leading Camping & Caravaning Parks of Europe e.V. (Njemačka), Kamping udruženje Hrvatske.

Ukupan budžet projekta: 165 892,00 EUR

Projekt AdriaAquaNet – Enhancing Innovation and Sustainability in Adriatic Aquaculture financiran je iz programa INTERREG V–A Italija-Hrvatska 2014.–2020. Sukladno principima programa i ciljevima strategije „Plavog rasta“ projektni je pristup orijentiran razvoju novih ili usvajanju postojećih rješenja kojim će se potaknuti daljnji razvoj marikulture u Italiji i Hrvatskoj, u skladu s načelima održivosti. U okviru projekta rješavati će se zajednički izazovi programskog područja kao što su  kvaliteta prehrane riba, razvoj učinkovitog sustava gospodarenja otpadom, energetska održivost prilikom uzgoja te razvoj prirodnih cjepiva i spojeva korištenih za prevenciju i liječenje zaraznih bolesti riba. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu sudjelovat će u nutritivnoj procjeni dobivenih proizvoda ali i u promotivnim aktivnostima te ispitivanju potrošača o unosu ribe i novih ribljih proizvoda. Projekt okuplja dionike i stručnjake višedisciplinarnih područja čime se potiče bolja suradnja i jača kapacitet za istraživanje, razvoj i inovacije u proizvodnom sektoru. Uz funkcionalne marketinške alate, projekt će naposlijetku rezultirati isporukom „zdrave i sigurne“ ribe krajnjim potrošačima.

Početak provedbe projekta: 01. 01. 2019.

Trajanje projekta: 30 mjeseci

Voditeljica projekta za FMTU:  Greta Krešić (gretak@fthm.hr)

Partneri na projektu: Università degli studi di Udine (vodeći partner; Italija), Hrvatski veterinarski institut (Hrvatska), Università degli studi di Trieste (Italija), Institut za oceanografiju i ribarstvo (Hrvatska), Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (Italija), Consiglio nazionale delle ricerche – dipartimento di scienze chimiche e tecnologia dei materiali (Italija), Klaster marikultura (Hrvatska), Friškina, d.o.o. za uzgoj riba i školjki (Hrvatska), Azienda Agricola Ittica Caldoli s.r.l. (Italija), Orada Adriatic d.o.o. (Hrvatska), Friultrota di Pighin s.r.l. (Italija).

Ukupan budžet projekta: 3 224 009,59 EUREFRR sredstva: 2 740 408,13 EUR

Izvrsnost i učinkovitost u visokom obrazovanju u polju ekonomije projekt je u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. financiran od strane Europskog socijalnog fonda.

Cilj projekta je poboljšanje kvalitete, relevantnosti i učinkovitosti visokog obrazovanja kroz razvoj standarda zanimanja i standarda kvalifikacija u polju ekonomije te unaprjeđenje studijskih programa uz razvoj i korištenje modernih metoda učenja i poučavanja. Ostvarenje specifičnih ciljeva projekta temeljit će se na ESG standardima i HKO-u, a obuhvatiti će jačanje kompetencija nastavnog i nenastavnog osoblja, rad centara za razvoj karijera, gospodarskih savjeta, informiranja javnosti te svekolikog unaprjeđenja sustava kvalitete (stvaranje institucionalnih i financijskih okvira održivosti).

Početak provedbe projekta: 22.03.2019.

Trajanje projekta: 36 mjeseci

Voditelj projekta za FMTU: Christian Stipanović (christis@fthm.hr)

Partneri na projektu:

  • Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet (vodeći partner)
  • Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
  • Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet
  • Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet
  • Sveučilište u Zadru
  • Sveučilište u Dubrovniku
  • Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Ukupan budžet projekta: 3.994.067,99 HRK

Projekt Mitski park – Zajednička prekogranična turistička destinacija za očuvanje, zaštitu i promicanje baštine mitskog prostora financira se u okviru programa INTERREG V – A Slovenija – Hrvatska. Tema projekta je jačanje održivog turizma na području novog prekograničnog mitskog parka kroz razvoj novih turističkih proizvoda temeljenih na paket – aranžmanima namijenjenim povećanju atraktivnosti i poboljšanju turističke ponude. Glavni cilj projekta je aktivno očuvanje i valoriziranje kulturne baštine mitskog krajolika u svjetlu održivog turizma na području općina Mošćenička Draga i Hrpelje-Kozina. Glavni ishodi projekta uključuju povećanje turističkih posjeta novoj prekograničnoj turističkoj destinaciji, inovativni animacijski program područja Mitskog parka te turističke proizvode za održivo korištenje baštine mitskih tradicija. Ciljne skupine su turisti/posjetitelji, lokalne i regionalne vlasti, lokalna poduzeća, neprofitne organizacije i druge ustanove.

Početak provedbe projekta: 01. 09. 2018.

Trajanje projekta: 30 mjeseci

Voditeljica projekta  za FMTU: Jelena Đurkin Badurina (jelenad@fthm.hr)

Partneri na projektu: Občina Hrpelje – Kozina (vodeći partner; Slovenija), Općina Mošćenička Draga (Hrvatska), Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu  i ugostiteljstvu (Hrvatska), Inkubator d.o.o. Sežana (Slovenija), Univerza na Primorskem (Slovenija), TZ Mošćenička Draga (Hrvatska), Arhej d.o.o., arheološke raziskave in druge intelektualne storitve (Slovenija).

Ukupan budžet projekta: 745 050,00

EUREFRR sredstva: 633 292,50 EUR

Projekt FOST INNO – Fostering tourism innovation system in Adriatic-Ionian Region financiran je iz programa INTERREG V– B Adrion 2014. – 2020. Zajednički izazovi programskog područja kao što su produljenje turističke sezone, poboljšanje kvalitete turizma i stvaranje više kvalitetnijih radnih mjesta, rješavat će se u skladu s načelima održivosti kako bi se ojačao konkurentski položaj regije. Opći cilj projekta je poboljšanje konkurentnosti jadransko-jonskog područja uz povećanje inovacijskih kapaciteta održivog turizma. U okviru projekta planirana je uspostava i razvoj internacionalnog „Centra za transfer znanja i inovacija u turizmu jadransko-jonskog područja“ koji će okupljati stručnjake iz područja turizma sa zajedničkim zadatkom razvoja inovativnih turističkih proizvoda i usluga.

Početak provedbe projekta: 01. 01. 2018.

Trajanje projekta: 24 mjeseca

Voditeljica projekta: Helga Maškarin Ribarić (helgam@fthm.hr )

Voditeljica projekta za FMTU: Daniela Soldić Frleta (danielas@fthm.hr)

Partneri na projektu: Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Slovenija), RRA Severne Primorske: Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica (Slovenija), Comune di Perugia (Italija), Regione Molise (Italija), Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-Dobojskog kantona (Bosna i Hercegovina), Universiteti i Shkodres “Luigj Gurakuqi” (Albanija), Opština Tivat (Crna Gora).

TEACHING 2030 – Future-proof your classroom: teaching skills 2030 je projekt financiran iz programa Erasmus+, aktivnost KA2 – Strateška partnerstva u području visokog obrazovanja. Projekt ima za cilj unaprijediti nastavne vještine nastavnika kroz razvoj i primjenu modula za učenje korištenjem online alata. Glavni rezultat projekta je razvijen inovativni obrazovni program (modul) koji uključuje obuku na web-u u cBook formatu za nastavnike, trenere i edukatore širom Europe (i širom svijeta) kojem se može besplatno i bez ograničenja pristupiti. Program će korisnicima, edukatorima, osigurati stjecanje ključnih kompetencija i vještina potrebnih za uspješno podučavanje u budućnosti. Ciljna skupina su edukatori stariji od 40 godina, pripadnici generacija kojima je potrebna dodatna edukacija u korištenju suvremene tehnologije.

Početak provedbe projekta: 01. 09. 2017.

Trajanje projekta: 30 mjeseci

Voditeljica projekta na FMTU: Dina Lončarić (dinal@fthm.hr)

Partneri na projektu: Fachhochschule Burgenland GMBH (vodeći partner; Austrija), Create Mediadesign GmbH (Austrija), University of Maribor, Faculty of Economics (Slovenija), Esterhazy Karoly University Eger (Mađarska), University St. Kliment Ohridski, Bitola (Makedonija), Università degli Studi di Perugia (Italija), Universitat de Valencia (Španjolska), Universidade de Aveiro (Portugal).

Projekt Riviera4Seasons2 – Zajednička baština za zajedničku međunarodnu promociju 365 dana zelenog turizma na Opatijskoj i Portoroškoj rivijeri financira se u okviru programa INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014. –2020. Tema projekta je aktivna zaštita kulturne i prirodne baštine kroz održivi razvoj turizma u okolici i zaleđu Opatije i Pirana, a s ciljem proširenja kulturno-turističke ponude. Cilj projekta je povećati prepoznatljivost i atraktivnost destinacije kroz inovativna kulturna događanja i unapređenje postojećih (tradicionalnih) događanja, kako bi oni postali značajnim motivom dolazaka gostiju u destinaciju. Rezultat projekta bit će povećanje posjetitelja prirodne i kulturne baštine na području obuhvaćenom projektom, tri manje infrastrukturne investicije, poboljšanje prekograničnog turističkog proizvoda „kulturni turizam 365 dana Riviere“, izrada šest novih itinerara te obrazovanje 250 osoba u svrhu poboljšanja turističke ponude ruralnih područja.

Početak provedbe projekta: 01. 10. 2017.

Trajanje projekta: 24 mjeseca

Voditeljica projekta na FMTU: Lorena Bašan (lorenab@fthm.hr)

Partneri na projektu: Općina Piran (vodeći partner; Slovenija), Grad Opatija (Hrvatska), TZ Portorož (Slovenija), UP Fakulteta za turistične študije – Turistica (Slovenija), TZ Grada Opatija (Hrvatska).

Projekt FOODBIZ – University and business learning for new employability paths in food and gastronomy je projekt financiran od strane Europske unije u sklopu programa Erasmus+, aktivnosti KA2 – Strateška partnerstva u području visokog obrazovanja. Projekt ima za cilj povećanje zapošljivosti studenata, izradu edukacijskih materijala iz područja gastro-turizma i pokretanje zajedničkih inicijativa za stvaranje novih poslova te umrežavanje unutar sektora. Ciljne skupine su studenti, dionici u agroturizmu i gastro-turizmu (proizvođači), mala poduzeća te lokalna uprava i samouprava.

Početak provedbe projekta: 01. 11. 2017.

Trajanje projekta: 24 mjeseca

Voditeljica projekta na FMTU: Sandra Janković (sandrai@fthm.hr)

Partneri na projektu: Università degli studi di Macerata (vodeći partner; Italija), Goeteborgs Universitet (Švedska), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Poljska), European Cultural Tourism Network AISBL (Belgija), Associacio Igcat (Španjolska), Laboratorio Piceno della Dieta Mediterranea (Italija), Svinesund Kommitten (Švedska).

ZERO WASTE BLUE – Zero Waste Blue sport events for territorial development odobren je za financiranje u sklopu programa INTERREG V–A Italija – Hrvatska 2014. –2020. (Standard +). Cilj projekta je produljenje turističke sezone kroz provedbu održivih, “zelenih” sportskih događaja na lokalitetima značajne kulturne i/ili prirodne baštine. Kapitalizacijom rezultata projekta Zero Waste nastojat će se stvoriti novi, zajednički turistički proizvod usmjeren na održive sportske događaje u Italiji i Hrvatskoj.

Početak provedbe projekta: 01. 06. 2018.

Trajanje projekta: 18 mjeseci

Voditeljica projekta za FMTU: Marinela Krstinić Nižić (marikn@fthm.hr)

Partneri na projektu: Grad Opatija (vodeći partner, Hrvatska), Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA (Hrvatska), Dubrovačko – neretvanska županija (Hrvatska), ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA (Italija), Emilia-Romagna Regione del Veneto (Italija), Veneto Innovazione S.p.a. (Italija), Regione Molise (Italija), Comune di Ancona (Italija).

S.T.A.R. – Statistical Networks in Tourism Sector of Adriatic Regions je projekt Europske unije financiran iz IPA programa Jadranske prekogranične suradnje 2007. – 2013. Osmišljen je u cilju razmjene znanja o turizmu između zemalja jadranske regije. U cilju dostupnosti, efikasnosti i pouzdanosti informacija o turističkom prometu, kreiran je turistički portal. Zemlje uključene u projekt kreirale su i mrežu za razmjenu najboljih praksi, integraciju informacijskih tehnologija i postojećeg znanja o turizmu. Na taj se način nastojalo pomoći kreatorima politika u izradi turističkih strategija kao i u iznalaženju adekvatnih načina provođenja državnih intervencija u turizmu. Istovremeno, poduzećima koja djeluju u turizmu, projekt je na raspolaganje dao alate za određivanje njihove pozicije na lokalnom tržištu, utvrđivanje karakteristika klijenata, kao i smjera njihova razvoja.

Trajanje projekta: 01. 04. 2010. – 28. 02. 2014.

Voditeljica projekta na FMTU: Dora Smolčić Jurdana (doras@fthm.hr)  

Partneri na projektu: Emilia-Romagna Region (vodeći partner; Italija), Business Service Center of Zenica – Doboj (Bosna i Hercegovina), Regional Unit of Corfu (Grčka), Consortium of Apulian Tourism Operators – COTUP (Italija), Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (Hrvatska), Regional Council of Durres (Albanija), Rimini Province (Italija), Marche Region – P.F. Statistical Information System (Italija), Abruzzo Region (Italija), Veneto Region – Directorate of Regional Statistical System (Italija).

Zero Waste – Zero Waste Adriatic net for events and festivals financiran je iz IPA programa Jadranske prekogranične suradnje 2007. – 2013. Događaji i festivali bitan su element turističke ponude i prilika su za porast protoka turista. Međutim, na ovakvim okupljanjima dolazi do povećane potrošnje vode i energije, kao i povećanog stvaranja otpadnih tvari te tako pored pozitivnih, nastaje i čitav niz negativnih efekata. Glavni cilj projekta bio je postizanje preporuka i smjernica za stvaranje „nula otpada“ (zero waste) na festivalima i događanjima. Projektom su umreženi neki od postojećih događaja i festivala u zemljama partnerima na projektu te je na njihovom primjeru, razradom i primjenom najboljih praksi, testirana nova metodologija i konkretni postupci radi stvaranja „zelenih“ rješenja u upravljanju njihovim efektima. Zero Waste je također i novi kulturološki pristup koji, upotrebom ICT-a , može poticati stvaranje novih radnih mjesta.

Trajanje projekta: 01. 10. 2012. – 30. 06. 2015.

Voditelj projekta na FMTU: Marko Perić (markop@fthm.hr)

Partneri na projektu: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (vodeći partner; Hrvatska), Grad Opatija, Ured Gradonačelnika (Hrvatska), ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione Economica del Territorio S.p.A. (Italija), Provincia di Rimini: Ufficio Agenda 21/Sviluppo Sostenibile (Italija), Spazio Eventi SRL (Italija), Opština Tivat, Kabinet predsjednika Opštine (Crna Gora), Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica (Slovenia), Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Sektor turizma i ugostiteljstva (Bosna i Hercegovina), Keshilli i Qarkut Durres, Drejtoria e Politikave te Zhvillimit te Qarkut (Albanija).

Projekt CrossBench – Benchmarking hrvatskog i slovenskog hotelijerstva: instrument za povećanje konkurentnosti i razvoj poduzetništva  financiran je Operativnim programom Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013. Cilj projekta je bio izrada softvera za praćenje poslovanja hrvatskih i slovenskih hotela putem nadzora i usporedbe financijskih (prihodi i troškovi) i nefinancijskih podataka (zadovoljstvo gostiju i zaposlenika) te podataka iz područja društvene odgovornosti i odgovornosti prema okolišu. Softver pruža hotelima mogućnost usporedbe ostvarenih poslovnih rezultata sa ostalim hotelima uz razne informacije koje naglašavaju prednosti i nedostatke u usporedbi sa konkurencijom. Uporabom softvera hoteli mogu bolje upravljati troškovima i maksimalizirati prihode uz unapređenje socijalne odgovornosti i odgovornosti prema okolišu. S namjerom očuvanja povjerljivosti podataka, izvještaji prikazuju samo najviše, najniže i prosječne vrijednosti odabranog uzorka, unutar kojih se svaki hotel smješta.

Trajanje projekta: 18. 02. 2014. – 17. 06. 2015.

Voditeljica projekta na FMTU: Sandra Janković (sandrai@fthm.hr)

Partneri na projektu: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (vodeći partner; Hrvatska), Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica (Slovenija), Udruga poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske – UPUHH (Hrvatska), Turistično gostinska zbornica Slovenije (Slovenija).

Web stranica projekta: https://www.fthm.uniri.hr/crossbench/

HISTUR – Turizam kao zajednička (kulturna) baština obalnog dijela istarskog poluotoka projekt je financiran iz Operativnog programa Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013. Opći ciljevi projekta bili su gospodarski i društveni razvoj, koji se temelji na potpori poduzetništvu, unapređenju turizma i društvenoj integraciji. Opći prekogranični ciljevi bili su uspostava suradnje među kulturnim institucijama koje su neposredno povezane sa poviješću turizma u obalnom dijelu Istre na slovenskoj i hrvatskoj strani, jačanje i nadogradnja suradnje među visokoškolskim institucijama na području turizma, sa naglaskom na područje povijesti turizma te uspostava dugotrajne (međunarodne) suradnje između edukativnih i kulturnih institucija.

Trajanje projekta: 17. 01. 2014. – 17. 09. 2015.

Voditeljica projekta na FMTU: Helga Maškarin Ribarić (helgam@fthm.hr)

Partneri na projektu: Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica (vodeći partner; Slovenija), Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (Hrvatska), Zavod za revitalizacijo mediteranske kulture Piran (Slovenija), Hrvatski muzej turizma (Hrvatska).

Projekt Poticanje poduzetništva u turizmu ruralnih područja – HINT-LAB,  financiran je u okviru Operativnog programa Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013. Osnovni ciljevi projekta bili su razvoj poduzetništva kroz zajedničku prekograničnu suradnju te poticanje rasta malog i srednjeg poduzetništva s ciljem povećanja broja radnih mjesta. Projekt je doprinio razvoju prekogranične suradnje između malih i srednjih poduzetnika, obrazovnih, istraživačkih i razvojnih organizacija te poboljšanju poslovnih inovacija i tehnologije. Projekt je imao za cilj kreiranje novih radnih mjesta u ruralnim područjima kroz poticaj razvoja ruralnog i održivog turizma. U okviru projekta proveden je niz edukativnih radionica namijenjenih poduzetnicima s ciljem stjecanja novih vještina potrebnih za razvoj poslovanja i prepoznavanja tržišnih prilika i potencijala.

Trajanje projekta: 17. 01. 2014. – 17. 06. 2015.

Voditeljica projekta na FMTU: Ines Milohnić (imilohni@fthm.hr)

Partneri na projektu: Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica ( vodeći partner; Slovenija), Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (Hrvatska), Slovenska turistička organizacija (Slovenija), Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske d.o.o. (Slovenija), Regionalna razvojna agencija Porin d.o.o. (Hrvatska).

EUquus – Equestrian Tourism Routes in Europe je EU projekt financiran iz Programa za konkurentnost i inovacije (CIP) s osnovnim ciljem razvoja oruđa za podršku dionicima u kreiranju kvalitetnih konjičkih turističkih ruta i proizvoda. Projektom je uspostavljena platforma za širenje i promicanje europske konjičke turističke ponude.

Trajanje projekta: 01. 05. 2013. – 31. 10. 2014.

Voditeljica projekta na FMTU: Romina Alkier (rominaa@fthm.hr)

Partneri na projektu: Diputació de Barcelona – Barcelona Provincial Council (vodeći partner; Španjolska), Fundació Destí Menorca (Španjolska), Chambre d’Agriculture de la Dordogne (Francuska), Far and Ride Ltd (Ujedinjeno Kraljevstvo), Only Raid SL (Španjolska), Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (Hrvatska), Stado Ogierów Sieraków (Poljska), Provincia di Salerno (Italija), Hushållningsällskapet Östergötland (Švedska).

Ažurirano 20.03.2023.

Skip to content