EU projekti

Fakultet intenzivno i sustavno gradi i jača svoje reference u području EU projekata. Time se potiče razvoj institucije u strateškim područjima, povećanje ekspertnog znanja zaposlenika, osigurava ulaganje u infrastrukturu i daje značajan doprinos internacionalizaciji i umrežavanju.

Fakultet je zainteresiran za ostvarivanje partnerstva u prijavama novih EU projekata koji tematski odgovaraju strateškim interesima Fakulteta, a svojim dosadašnjim značajnim iskustvom u prijavi i provedbi EU projekata može pružati i savjetodavne i stručne usluge (podugovaranje) na EU projektima koji su već u procesu implementacije.

Centar za projekte u sklopu Fakulteta djeluje kao referentna točka za administrativnu podršku u prijavi, upravljanju i realizaciji svih projekata, uključujući i one financirane iz EU fondova. 

Kontakti:

Reference Fakulteta moguće je vidjeti u popisu aktivnih i završenih projekata.

SITE

Smart Blue Tourism

GreenTEA

Social Green Deal

HyPro4ST

Završeni projekti

ON-IT – Online Internship in Tourism

ReCeZa – Regionalni centar Zabok

Recept – Regionalni centar profesija u turizmu

InCompEdu – Innovative Competence in Online Higher Education

CEKOM – Centar kompetencija za pametne gradove

CAMPMASTER

ADRIAQUANET

Izvrsnost i učinkovitost u visokom obrazovanju u polju ekonomije E4

MITSKI PARK

FOST INNO

TEACHING 2030

RIVIERA4SEASONS2

FOODBIZ

ZERO WASTE BLUE

S.T.A.R.

ZERO WASTE

CROSSBENCH

HISTUR

HINT-LAB

EUquus

Ažurirano 18.06.2024.

Skip to content