Specijalist odjela hrane i pića

Prilikom trajanja programa svakodnevne aktivnosti u sklopu programa kao što su predavanja, vježbe I razne projektne aktivnosti možete pratiti na društvenoj stranici stoga nas zapratite kako bi redovito dobivali obavijesti.

Ciljevi programa

Cilj programa „Specijalist odjela hrane i pića“ ima prepoznatljivu svrhu koja se ogleda u stjecanju praktičnih znanja, vještina i kompetencija neophodnih za suvremeno poslovanje odjela hrane i pića u hotelskom objektu. Uspješno savladan program polaznicima pruža kompetencije za samostalan i timski rad u različitim ugostiteljskim objektima koji organiziraju, rukovode i kontroliraju proces sukladno poslovnoj politici na dinamičnom turističkom tržištu.

Ishodi učenja, odnosno opće i specifične kompetencije, te vještine i znanja koje će polaznik steći završetkom programa

Ishodi učenja programa:

 • Analizirati financijsko poslovanje i administrativne poslove u odjelu hrane i pića uz pomoć suvremene informacijske tehnologije.
 • Biti sposoban primijeniti marketinške aktivnosti u oblikovanju ponude hrane i pića.
 • Definirati i analizirati marketinške vještine u prezentaciji ponude hrane i pića.
 • Razlikovati i analizirati marketinške komunikacije s korisnicima usluga hrane i pića.
 • Pravilno reagirati na eventualne primjedbe gostiju na ponudu i usluge hrane i pića.
 • Objasniti i interpretirati kružni tijek kretanja robe u odjelu HIP-a.
 • Uspostaviti i izraditi efikasnu organizaciju rada odjela Hip-a u ugostiteljskom objektu.
 • Upravljati ljudskim potencijalima i educirati djelatnike u odjelu hrane i pića.
 • Znati uspostaviti efikasnu organizaciju rada u ugostiteljskoj kuhinji.
 • Definirati i interpretirati mjere te zakonski propisane postupke rada na siguran način i znati ih primjenjivati u praksi kod zaposlenika u kuhinji.
 • Primijeniti HACCP sustav u malim i velikim ugostiteljskim objektima.
 • Racionalizirati sirovine i namirnice, analizirati zalihe i troškove.
 • Objasniti i interpretirati temeljna gastronomska pravila, te standarde i normative kada je u pitanju prigotavljanje različitih vrsta jela.
 • Pravilno izraditi i sastaviti sredstva ponude kao što je: jelovnik, menu i dnevnu kartu.
 • Razlikovati i analizirati moderne i klasične trendove u prezentiranju i pripremi hrane.
 • Definirati i interpretirati hrvatsku gastronomsku baštinu i njezin značaj u gastronomskoj ponudi.
 • Pravilno tumačiti i interpretirati temeljne značajke pravilne prehrane.
 • Izraditi i oblikovati ponudu hrane prilagođenu zahtjevima specifičnih populacija.
 • Argumentirati i implementirati aktualne trendove u prehrani.
 • Izraditi plan rada, voditi i organizirati suvremenu slastičarnicu u ugostiteljskom objektu.
 • Razlikovati i analizirati suvremene trendove u slastičarstvu i pekarstvu.
 • Objasniti i interpretirati temeljna pravila, te standarde i normative kada su u pitanju tehnike posluživanja u blagovaoni.
 • Analizirati troškove poslužnih odjela, te definiranje i interpretacija uspješnosti poslovanja.
 • Pravilno tumačiti i objasniti znanja, vještine i navike iz područja somelijerstva.
 • Analizirati i objasniti važnost nastupa i osobne prezentacije za povećanje prodaje.
 • Tumačiti i interpretirati metode za povećanje prodaje u barovima.
 • Izraditi i analizirati prodajne i marketinške metode u barovima.
 • Analizirati izračunavanje cijene pojedinih proizvoda i miješanih pića u svrhu postizanja prihvatljive dobiti.

Trajanje programa

 • Program traje jednu akademsku godinu, kroz dva semestra u trajanju od 400 sati.

Broj ECTS bodova

 • 30 ECTS

Parcijalno polaganje programa

 • u okviru programa Specijalist odjela hrane i pića održavaju se dva modula za koje se pruža mogućnost pojedinačnog polaganja na način da se prijavi Modul Gastronomija koji se održava u zimskom semestru ili Modul Restoraterstvo koji se održava u ljetnom semestru
 • nakon završenog modula i uspješno položenih ispita polaznik dobiva potvrdu o stečenih 15 ECTS-a 

Ciljne skupine polaznika

 • Osobe zaposlene u ugostiteljskim objektima na poslovima usko vezanim uz hranu i piće.
 • Studenti hotelijerstva i turizma sa željom specijalizacije u odjelu hrane i pića.
 • Mlade osobe nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja ugostiteljskog – hotelijerskog smjera.

Uvjeti upisa na program

Program mogu upisati polaznici sa završenim:

 • sveučilišnim diplomskim studijem ‒ poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu (VSS)
 • sveučilišnim preddiplomskim studijem ‒ poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu (VSS)
 • stručnim studijem  ‒ malo i srednje poduzetništvo u turizmu i ugostiteljstvu (VŠS)
 • specijalist kuhar/konobar/slastičar (SSS)
 • majstorskim ispitom u zanimanju kuhar, konobar i slastičar (SSS)
 • srednjom školom iz područja turizma i ugostiteljstva (SSS)

Cjenik programa

Termini upisa

Prijave su u tijeku za upis 12. generacije u 2022./2023. akademskoj godini.

Potrebna dokumentacija

 • preslika identifikacijske isprave (domovnica / osobna iskaznica / putovnica)
 • izvod iz matične knjige rođenih / rodni list
 • dokaz o najmanje završenoj srednjoj školi
 • Prijavnica

Prijave za program zaprimaju se e-mailom i poštom. Prijavni list uz popratnu dokumentaciju potrebnu za prijavu moguće je dostaviti na e-mail: jasnal@fthm.hr.

Definiran početak i završetak izvedbe programa

10. mj. 2022. – 06. mj. 2023.

Definirani termini izvedbe programa s okvirnim temama i predavačima te definiranim mjestom i vremenom izvođenja programa ili njegovih dijelova (uključujući termine provjere znanja ako su predviđene)

Moduli po semestrima

Modul Gastronomija – održava se u zimskom semestru

PREDMETNOSITELJPSVECTS
Suvremeni gastronomski trendoviprof. dr. sc. Slobodan Ivanović10 60 5
Umijeće slastičarstva i pekarstvaprof. dr. sc. Slobodan Ivanović10 605
Pravilna prehranaprof. dr. sc. Greta Krešić10 10 2,5
Marketing u odjelu hrane i pićaizv. prof. dr. sc. Lorena Bašan10 0202,5

Modul Restoraterstvo – održava se u ljetnom semestru

PREDMETNOSITELJPSVECTS
Uslužni procesi u restoraterstvuprof. dr. sc. Slobodan Ivanović10 60 5
Somelijerstvoprof. dr. sc. Slobodan Ivanović10 503,5
Sigurnost hraneprof. dr. sc. Greta Krešić10 10 2,5
Bar i barsko poslovanjeprof. dr. sc. Slobodan Ivanović10 0404

Voditelj programa

prof.dr.sc. Slobodan Ivanović

Primorska 46, p.p. 97, Naselje Ika, 51410 Opatija
Tel.: +385 51 294 752
Tel.: + 385 51 291 965
E-mail: sivanov@fthm.hr
Web: ship.fthm.hr

Tajnica programa

Jasna Lasinger Silađev, mag.oec.

Primorska 46, p.p. 97, Naselje Ika, 51410 Opatija
Tel.: +385 51 294 202
Tel.: + 385 51 291 965
E-mail: jasnal@fthm.hr
Web: ship.fthm.hr

Ažurirano 08.03.2023.

Skip to content