Upisi za buduće studente

 1. Prijava na diplomske studije putem elektroničke adrese: prijavads@fthm.hr
 2. Forimiranje liste prioriteta studijskih programam FMTU putem obrasca
 3. Objava konačne rang liste
 4. Upis na studijski program – upisi na FMTU obavljaju se online 

Prijave kandidata

od 11. srpnja do 27. srpnja 2022. i od 1. rujna do 22. rujna 2022. do 23:59 h.

na email: prijavads@fthm.hr  

Rang lista uspješnosti kandidata

23. 9. 2022.

Upisi studenata

Nakon objave konačne rang-liste, kandidati koji ostvare pravo upisa u svoj će pretinac e-pošte na dan upisa dobiti link za dostavu upisne dokumentacije i upute za upis. Obavezno provjerite svoju mapu Neželjena pošta!

On-line upisi održat će se  26. 9. 2022. od 9,00 do 27. 9. 2022. do 9,00 sati

putem web aplikacije: Upisi u I. godinu (link će biti dostupan u danima upisa)

Kandidat koji ne pristupi upisima u navedenim terminima gubi pravo upisa na studijski program.

VAŽNO!

Svu upisnu dokumentaciju potrebno je prije upisa pripremiti i ispuniti a u slučaju nepotpune ili neispravne dokumentacije od pristupnika će se putem aplikacije zatražiti ispravka ili dopuna iste.
Izborni predmeti biraju se putem aplikacije za upis.

Pravo prijave na natječaj za upis na diplomski sveučilišni studij imaju hrvatski državljani ili strani državljani koji su završili preddiplomski sveučilišni studij s 240 ECTS bodova iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije kao i osobe koje su završile Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij (Razlikovni program) na FMTU.

Osobe koje su završile preddiplomski sveučilišni studij u inozemstvu mogu se prijaviti na natječaj pod uvjetom da je prethodno obavljeno priznavanje akademske kvalifikacije prema važećoj regulativi.

Prijave kandidata

od 11. srpnja do 27. srpnja 2022. i od 1. rujna do 21. rujna 2022. do 16,00 sati.

na email: prijavads@fthm.hr  

Dokumentacija za prijavu

 1. Obrazac «Prijava za upis kandidata na diplomski sveučilišni studij» 
 2. Kandidati koji su preddiplomski studij završili na FMTU dostavljaju:
  • svjedodžbu / diplomu o završenom preddiplomskom studiju (potvrdu ukoliko kandidatu još nije izdana  diploma)
  • dopunsku ispravu o studiju (prijepis ocjena ukoliko kandidatu još nije izdana dopunska isprava o studiju)
  • potvrdu o završenom Razlikovnom programu na FMTU i izvadak ocjena
 3. Kandidati koji su preddiplomski studij završili na drugom visokom učilištu dostavljaju:
  • svjedodžbu / diplomu o završenom preddiplomskom studiju (potvrdu ukoliko kandidatu još nije izdana  diploma)
  • dopunsku ispravu o studiju (prijepis ocjena ukoliko kandidatu još nije izdana dopunska isprava o studiju)
  • Domovnica – priznaje se domovnica e-domovnica iz sustava e – Građani
  • Izvod iz matice knjige rođenih – priznaje se izvadak iz MR generiran iz sustava e – Građani
  • Dokument iz kojeg je vidljiv OIB kandidata
 4. Kandidati koji su studij završili u inozemstvu, uz podnošenje prijave za upis na diplomski studij paralelno pokreću postupak priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije Uredu za akademsko priznavanje, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka, tel.: 051/584-856, e-mail: akad.priznavanje@uniri.hr.
 5. Pravo izravnog upisa u statusu redovitih studenata

Za svaki pojedini studij kreira se rang-lista temeljena na postotku ishoda učenja i prosjeku ocjena pristupnika postignutom na završenom odgovarajućem studiju.

Poredak na rang listi studija odredit će se prema sljedećim prioritetima:

 1. Kandidati koji su završili preddiplomski sveučilišni studij ekonomske grupacije (240 ECTS) kao i kandidati koji su završili Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu (Razlikovni program) na FMTU imaju u dopunskoj ispravi o studiju iskazan ukupni prosječni postotak usvojenog znanja, vještina i kompetencija, te jedinstvenu klasifikaciju kvalifikacije (klasifikacija časti).
 2. Kandidati koji su završili preddiplomski sveučilišni studij ekonomske grupacije (240 ECTS) i imaju u dopunskoj ispravi o studiju iskazan ishod učenja samo prosječnom brojčanom ocjenom.

Razredbeni prag određen je upisnom kvotom studija.

Na diplomske sveučilišne studije ne može se upisati kandidat sa stručnog studija.  

Rang-lista uspješnosti pristupnika na diplomskom sveučilišnom studiju:

Redoviti studij

Izvanredni studij

Kandidati koji su ostvarili pravo upisa u svoj pretinac e-pošte (osobni email) će na dan upisa (26. 9. 2022. u 8:00 h) dobiti link za dostavu upisne dokumentacije i upute za upis. 

Obavezno provjerite svoju mapu Neželjena pošta!

 • Participacija redovitih studenta koji će u akad. god. 2022./2023. po prvi puta upisati I. godinu diplomskog sveučilišnog studija na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci podmiruje se u cijelosti iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.
 • Studenti strani državljani (ako međudržavnim ugovorom nije drukčije utvrđeno) koji će studirati u statusu redovitog studenta, plaćaju participaciju u troškovima studija (školarinu) u visini trostrukog iznosa participacije tj. 16.500,00 kn  / 2.189,93 €* uvećanu za troškove upisa u iznosu od 380,00 kn / 50,43 €*.
 • Student koji je koristio pravo studiranja na nekom od visokih učilišta u RH u statusu redovitog studenta bez plaćanja studija te mijenja studij i ponovno upisuje 1. godinu studija iste razine u statusu redovitog studenta na nekoj od sastavnica Sveučilišta u Rijeci, obvezan je platiti puni iznos participacije u troškovima studija 5.500,00 kn / 729,98 €*.
 • Student koji je studirao na nekom od visokih učilišta u RH u statusu redovitog studenta uz plaćanje ili u statusu izvanrednog studenta ima pravo upisati 1. godinu nekog drugog studija u okviru Sveučilišta u Rijeci u statusu redovitog studenta bez plaćanja participacije u troškovima studija.
 • Izvanredni studenti plaćaju puni iznos participacije u troškovima studija – 5.500,00 kn /729,98 €*
 • Izvanredni studenti –  hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata), djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata, djeca 100%-tnih HRVI iz Domovinskog rata I. skupine te osobe s 60%-tnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom), studenti koji dolaze iz sustava alternativne skrbi (dječjih i odgojnih domova, udomiteljskih obitelji) plaćaju školarinu u visini od 50% iznosa školarine utvrđene za izvanredne studente – 2.750,00 kn / 364,99 €uvećanu za troškove upisa u iznosu od 380,00 kn / 50,43 €*.
 • Oslobađaju se plaćanja participacije u troškovima studija redoviti i izvanredni studenti Sveučilišta u Rijeci i njenih sastavnica koji dolaze iz potresom pogođenih područja i na dan 29. prosinca 2020. godine imaju prebivalište / boravište u Sisačko – moslavačkoj županiji i objekt u kojem imaju prebivalište / boravište je ocijenjen s oznakama N1/N2 iii PN1/PN2 (N1 – Neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja, N2 – Neuporabljivo – zbog oštećenja, PN1 – Privremeno neuporabljivo, u potpunosti iii djelomično, PN2 – Privremeno neuporabljivo) sukladno ocjeni građevinskog stručnjaka koji je proveo preliminarnu procjenu oštećenja građevine u potresu prema metodologiji Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
 • Troškove upisa iznosu od 380,00 kn / 50,43 €* plaćaju svi studenti

Studentima kojima će se temeljem pismene zamolbe odobriti obročno plaćanje u tri rate, prvu ratu uplaćuju prilikom upisa (1.900,00 kn / 252,17 €)*, drugu ratu školarine moraju uplatiti do 31. prosinca 2022. (1.800,00 kn / 238,90 €)*, a treću ratu do 31. siječnja 2023. godine (1.800,00 kn / 238,90 €)*.

Zamolba za obročno plaćanje školarine – dostavlja se sa ostalom upisnom dokumentacijom

 * fiksni tečaj konverzije 1 € = 7,53450 kn

Dokumentacija

 1. Obrazac «Prijava za upis kandidata na diplomski sveučilišni studij» 
 2. Kandidati koji su preddiplomski studij završili na FMTU dostavljaju:
  • svjedodžbu / diplomu o završenom preddiplomskom studiju (potvrdu ukoliko kandidatu još nije izdana  diploma)
  • dopunsku ispravu o studiju (prijepis ocjena ukoliko kandidatu još nije izdana dopunska isprava o studiju)
  • potvrdu o završenom Razlikovnom programu na FMTU i izvadak ocjena (odnosi se samo na kandidate koji su završili Razlikovni program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski studij)
 3. Kandidati koji su preddiplomski studij završili na drugom visokom učilištu dostavljaju:
  • svjedodžbu / diplomu o završenom preddiplomskom studiju (potvrdu ukoliko kandidatu još nije izdana  diploma)
  • dopunsku ispravu o studiju (prijepis ocjena ukoliko kandidatu još nije izdana dopunska isprava o studiju)
  • Domovnica – priznaje se domovnica e-domovnica iz sustava e – Građani
  • Izvod iz matice knjige rođenih – priznaje se izvadak iz MR generiran iz sustava e – Građani
  • Preslika osobne iskaznice (prednja strana i zadnja strana)
 4. Kandidati koji su studij završili u inozemstvu, uz podnošenje prijave za upis na diplomski studij paralelno pokreću postupak priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije Uredu za akademsko priznavanje, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka, tel.: 051/584-856, e-mail: akad.priznavanje@uniri.hr.
 5. Pravo izravnog upisa u statusu redovitih studenata
 • Vlastita fotografija u boji i preslika vlastoručnog potpisa
 • Preslika osobne iskaznice (prednja strana i zadnja strana)
 • Potvrda o prebivalištu izdana od MUP-a (za studente čije je prebivališta izvan Rijeke i okolice)
 • Priznanica o uplati participacije (školarine) za studente koji mijenjaju studij ili se upisuju u statusu «stranac». 
 • Priznanica o uplati troškova upisa u iznosu od 380,00 kn (50,43 €)* (iznos ne obuhvaća osiguranje studenta).
 • Strani državljani kod upisa moraju priložiti uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB) za strance koje izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava – Područni ured Rijeka, Ispostava Rijeka (Riva 10, Rijeka).
 • Ispisnica / potvrda prethodnog učilišta o studentskom statusu – kandidati koji su već studirali ili studiraju na nekom od visokih učilišta u RH u statusu redovitog studenta dostavljaju Ispisnicu a studenti koji studiraju ili su studirali u statusu izvanrednog studentu dostavljaju potvrdu o studentskom statusu na prethodnom učilištu
 • Sveučilišni sportski obrazac
 • Rodni list odnosno izvadak iz matične knjige rođenih (priznaju se elektronički zapisi izdani putem sustava e-Građani (dostavljaju kandidati koji su preddiplomski studij završili na drugom visokom učilištu)
 • Domovnica –  priznaje se e-domovnica iz sustava e – Građani (dostavljaju kandidati koji su preddiplomski studij završili na drugom visokom učilištu)

Podaci za uplatu

Nakon isteka predviđenog vremena za upis dokumentacija se više neće zaprimati i smatrat će se da je kandidat odustao od studija.

 • Vlastita fotografija u boji i preslika vlastoručnog potpisa
 • Preslika osobne iskaznice (prednja strana i zadnja strana)
 • Priznanica o uplati participacije (školarine) – 5.500,00 kn (729,98 €)*.
 • Priznanica o uplati troškova upisa – 380,00 kn (50,43 €)* – iznos ne obuhvaća osiguranje studenta
 • Sveučilišni sportski obrazac
 • Rodni list odnosno izvadak iz matične knjige rođenih (priznaju se elektronički zapisi izdani putem sustava e-Građani (dostavljaju kandidati koji su preddiplomski studij završili na drugom visokom učilištu)
 • Domovnica –  priznaje se e-domovnica iz sustava e – Građani (dostavljaju kandidati koji su preddiplomski studij završili na drugom visokom učilištu)

Podaci za uplatu

Nakon isteka predviđenog vremena za upis dokumentacija se više neće zaprimati i smatrat će se da je kandidat odustao od studija.

Ažurirano 02.03.2023.

Skip to content