Normativni akti

Statut

Statut Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Opći akti Fakulteta i Sveučilišta u Rijeci

Ažurirano 20.11.2023.

Skip to content