Normativni akti

Statut

Statut Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Opći akti Fakulteta i Sveučilišta u Rijeci

Ažurirano 12.02.2024.

Skip to content