Raspored nastave

Početak nastave i Tjedan brucoša 2023-24

Objavljen je raspored za zimski semestar za 2023/24 akademsku godinu.

Objavljen je raspored za ljetni semestar za 2023/24 akademsku godinu.

Raspored u SC Zabok odnosi se samo na studente studija Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu.

Promjene u rasporedu ljetnog semestra koje vrijede od 18.3.2024 do kraja semestra odnose se na studente prve, druge i treće godine redovitih studija.

17.4.2024 je neradni dan zbog proglašenih izbora. Raspored za redovite studente se prebacuje na subotu 20.4.2024 po rasporedu od srijede. Raspored za izvanredne studente je promijenjen pa molimo studente da preuzmu novi raspored.

Mole se studenti da prate promjene na rasporedu!

Kratice u rasporedu označavaju:

PETU – Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu
MUT – smjer Menadžment u turizmu
MUH – smjer Menadžment u hotelijerstvu
MOR – Menadžment održivog razvoja

Ažurirano 18.03.2024.

Skip to content