Raspored nastave

Objavljen je raspored za zimski i ljetni semestar 2022/23 akademsku godinu.

Raspored u SC Zabok odnosi se samo na studente studija Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu.

Mole se studenti da prate promjene na rasporedu!

Raspored je podložan promjenama uslijed situacije s pandemijom COVID 19.

Kratice u rasporedu označavaju:

PETU – Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu
MUT – smjer Menadžment u turizmu
MUH – smjer Menadžment u hotelijerstvu
MOR – Menadžment održivog razvoja

Zbog završetka nastave na 4. godini preddiplomskih sveučilišnih studija 18.3.2023, raspored za redoviti studij u ljetnom semestru će se mijenjati od 20.3.2023. Molimo Vas da preuzmete novi raspored!

Ažurirano 16.03.2023.

Skip to content