Strani jezici u turizmu za početnike

Ciljevi programa i ishodi učenja, odnosno opće i specifične kompetencije, te vještine i znanja koje će polaznik steći završetkom programa

  • Program je namijenjen za učenje njemačkog, talijanskog i/ili francuskog jezika turističke struke na početnoj (A1) razini.
  • Cilj programa je usvajanje temeljnih jezičnih sredstava (vokabular i gramatika) i vještina (slušanje i čitanje s razumijevanjem, govor i pisanje) kao osnovnih pretpostavki za stjecanje komunikacijske kompetencije u turističkoj struci. Nastava se bazira na komunikacijskom pristupu, čiji je cilj brza primjena usvojenoga gradiva u komunikacijskim situacijama u turizmu. Posebna pozornost posvećuje se uvježbavanju leksičkih elemenata, a pri obradi i uvježbavanju gramatike težište je na strukturama koje se najčešće pojavljuju u komunikaciji.
  • Pri završetku programa polaznici će biti sposobni razumjeti najfrekventnije riječi, fraze i rečenice iz područja turističke struke i koristiti ih u komunikaciji, čitati jednostavne stručne tekstove (oglas za radno mjesto, hotelski prospekt, opis turističke destinacije, program putovanja, jelovnik, recept i sl.), napisati kratki životopis, sastaviti kratki program putovanja i ispuniti formulare osobnim podacima.

Trajanje programa

  • Svaki program je organiziran u trajanju od 30 sati.

Broj ECTS bodova

  • Po završetku programa polaznici nakon položenoga završnog ispita stječu 3 ECTS boda i dobivaju odgovarajuću potvrdu Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

Uvjeti upisa

Izvedbeni plan programa

Kontakt

Ažurirano 03.11.2022.

Skip to content