Strani jezici u turizmu za početnike

Ciljevi programa i ishodi učenja, odnosno opće i specifične kompetencije, te vještine i znanja koje će polaznik steći završetkom programa

 • Program je namijenjen za učenje njemačkog, talijanskog i/ili francuskog jezika turističke struke na početnoj (A1) razini.
 • Cilj programa je usvajanje temeljnih jezičnih sredstava (vokabular i gramatika) i vještina (slušanje i čitanje s razumijevanjem, govor i pisanje) kao osnovnih pretpostavki za stjecanje komunikacijske kompetencije u turističkoj struci. Nastava se bazira na komunikacijskom pristupu, čiji je cilj brza primjena usvojenoga gradiva u komunikacijskim situacijama u turizmu. Posebna pozornost posvećuje se uvježbavanju leksičkih elemenata, a pri obradi i uvježbavanju gramatike težište je na strukturama koje se najčešće pojavljuju u komunikaciji.
 • Pri završetku programa polaznici će biti sposobni razumjeti najfrekventnije riječi, fraze i rečenice iz područja turističke struke i koristiti ih u komunikaciji, čitati jednostavne stručne tekstove (oglas za radno mjesto, hotelski prospekt, opis turističke destinacije, program putovanja, jelovnik, recept i sl.), napisati kratki životopis, sastaviti kratki program putovanja i ispuniti formulare osobnim podacima.

Trajanje programa

 • Svaki program je organiziran u trajanju od 30 sati.

Broj ECTS bodova

 • Po završetku programa polaznici nakon položenoga završnog ispita stječu 3 ECTS boda i dobivaju odgovarajuću potvrdu Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

Ciljne skupine polaznika

 • Program je namijenjen polaznicima koji se po prvi put susreću s učenjem odabranoga jezika te polaznicima koji žele ponoviti i proširiti ranije stečena znanja dotičnog jezika.

Uvjeti upisa na program

 • Završena najmanje četverogodišnja srednja škola.

Cijena programa

 • Cijena školarine iznosi 750,00 kn (99,54 €)*
 • Podaci potrebni za uplatu izabranog tečaja su sljedeći:
  • Žiro račun FMTU: HR1323600001101496052
  • Opis plaćanja: ime i prezime polaznika te njegov OIB
  • POZIV NA BROJ:
   • Njemački jezik u turizmu za početnike 29211200
   • Talijanski jezik u turizmu za početnike 29211202
   • Francuski jezik u turizmu za početnike 29211203
 • Fakultet zadržava pravo neodržavanja navedenih tečaja ukoliko se ne prijavi dovoljan broj polaznika. U tom slučaju Fakultet će polazniku vratiti cjelokupni iznos uplaćene školarine.

 * fiksni tečaj konverzije 1kn = 7,53450 €

Termini upisa

 • Prijave na program su otvorene i mogu se izvršiti isključivo online putem google obrasca
 • Prijave se zaprimaju do početka travnja 2022. godine

Letak

Potrebna dokumentacija

 • preslika osobne iskaznice ili putovnice
 • preslika dokaza o završenom najvišem stupnju obrazovanja (osim za studente FMTU)

NAPOMENA: dokumentacija se uploada u obrazac prilikom online prijave.

Definirani termini izvedbe programa s okvirnim temama i predavačima te definiranim mjestom i vremenom izvođenja programa ili njegovih dijelova (uključujući termine provjere znanja ako su predviđene)

Termini izvedbe programa

 • Ljetni semestar akademske godine 2021./2022.
 • Početak predavanjatravanj 2022. godine
 • Predavanja će se održavati prema individualnom dogovoru predavača i polaznika

Termini provjere znanja

 • Naknadno će se definirati prema dogovoru s predavačima

Mjesto izvedbe programa

 • nastava na programu će se odvijati u skladu s online modelom putem platforme Microsoft Teamsa.

Predavači

 • Njemački jezik: Iva Barić, prof.
 • Talijanski jezik: izv. prof. dr. sc. Dolores Miškulin
 • Francuski jezik: dr. sc. Alenka Šuljić Petrc 

Voditelj programa

dr. sc. Alenka Šuljić Petrc

Primorska 46, p.p. 97, Naselje Ika, 51410 Opatija
Tel.: + 385 51 294 689
Fax: + 385 51 294 226
E-mail: alenkasp@fthm.hr

Tajnica programa

Jasna Lasinger Silađev, mag.oec.

Primorska 46, p.p. 97, Naselje Ika, 51410 Opatija
Tel.: +385 51 294 202
Tel.: + 385 51 291 965
E-mail: jasnal@fthm.hr

Ažurirano 03.11.2022.

Skip to content