Zavod za računovodstvo

Predstojnica Zavoda:

dr. sc. Katarina Poldrugovac, docentica

U sastavu Zavoda za računovodstvo djeluje samo jedna katedra i to Katedra za računovodstvo.

Zavod za Računovodstvo je značajan  za svaki  studij  poslovne  ekonomije i određeni broj računovodstvenih kolegija nudi svaki program studija turizma i hotelijerstva. To je posebno značajno u procesu realizacije Bolonjskog procesa, jer osigurava studentima prijenos ECTS-bodova u suradnji sa srodnim visokoškolskim institucijama u inozemstvu. Na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu su programski sadržaji računovodstva u potpunosti prilagođeni zahtjevima svjetske hotelske industrije, pa se u okviru ovog Zavoda mogu stjecati znanja, koja su u skladu sa zahtjevima na nacionalnom i globalnom planu.

Djelovanje Katedre/Zavoda je pored nastavne, usmjereno i na znanstvenu i stručnu djelatnost, svaki se član Katedre/ Zavoda u tom pravcu i specijalizira, s posebnim naglaskom   na izradu projekata značajnih za hotelijersko-turističko gospodarstvo.

Katedra/Zavod svoju  budućnost temelji na pozitivnim iskustvima svog povijesnog razvoja. Poseban naglasak stavlja se na specijalizaciju svakog člana Katedre/Zavoda, kako bi se u okviru znanstvene grane Računovodstvo, osigurala mogućnost pokrivanja svih specifičnih područja računovodstvene djelatnosti.

Voditeljica katedre:

dr. sc. Dubravka Vlašić, izvanredna profesorica

Članovi katedre:

Područje rada Katedre za računovodstvo su znanstvene, nastavne, stručne i opće-društvene aktivnosti iz šireg područja računovodstvenih disciplina, s posebnim naglaskom na:

  • realizaciji znanstvenih, razvojnih i stručnih istraživačkih projekta, uz potporu Ministarstva znanosti obrazovanja i športa RH te Sveučilišta u Rijeci, sukladno zahtjevima gospodarstva ili javnog sektora ili u suradnji sa institucijama i udrugama u inozemstvu;
  • prezentiranju rezultata istraživanja na znanstvenim i stručnim skupovima (konferencije, kongresi, okrugli stolovi…) u zemlji i inozemstvu;
  • članstvom u uredničkim odborima znanstvenih i stručnih časopisa, konferencija i tijela iz područja računovodstva, turizma i hotelijerstva;
  • istraživačkim boravcima i usavršavanju na recentnim domaćim i stranim visokoškolskim i znanstvenim institucijama iz područja računovodstva, turizma i hotelijerstva;
  • unapređenju metoda i tehnika prenošenja i provjere znanja u okviru nastavnog procesa prilagođenog zahtjevima studenata u okviru redovitoga i izvanrednoga programa;
  • pripremi nastavnog materijala iz računovodstvenih disciplina za studente (publiciranjem knjiga i udžbenika, skripta, priručnika i drugih nastavnih materijala, tiskanih ili prezentiranih u elektronskom obliku na mrežnim stranicama Fakulteta);
  • gostovanju u nastavi na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju drugih visokoškolskih institucija u zemlji i inozemstvu;
  • aktivnom učešću u radu strukovnih udruga iz područja računovodstva, te udruga iz područja hotelijerstva i turizma u zemlji i inozemstvu;
  • kreiranju novih časopisa, konferencija i kongresa, programa cjeloživotnog učenja, međunarodnih ljetnih škola i drugih oblika inovativnih projekata iz područja računovodstva, turizma i hotelijerstva;
  • pomaganjem studentima i mladim istraživačima na njihovu putu usavršavanja u okviru šireg područja koje pokriva znanstvena grana računovodstvo, s posebnim naglaskom na specifičnosti implementiranja u djelatnosti turizma i hotelijerstva.

Ažurirano 06.03.2023.

Skip to content