Zavod za računovodstvo

Predstojnica Zavoda:

dr. sc. Katarina Poldrugovac, izvanredna profesorica

U sastavu Zavoda za računovodstvo djeluje samo jedna katedra i to Katedra za računovodstvo.

Zavod za Računovodstvo je značajan  za svaki  studij  poslovne  ekonomije i određeni broj računovodstvenih kolegija nudi svaki program studija turizma i hotelijerstva. To je posebno značajno u procesu realizacije Bolonjskog procesa, jer osigurava studentima prijenos ECTS-bodova u suradnji sa srodnim visokoškolskim institucijama u inozemstvu. Na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu su programski sadržaji računovodstva u potpunosti prilagođeni zahtjevima svjetske hotelske industrije, pa se u okviru ovog Zavoda mogu stjecati znanja, koja su u skladu sa zahtjevima na nacionalnom i globalnom planu.

Djelovanje Katedre/Zavoda je pored nastavne, usmjereno i na znanstvenu i stručnu djelatnost, svaki se član Katedre/ Zavoda u tom pravcu i specijalizira, s posebnim naglaskom   na izradu projekata značajnih za hotelijersko-turističko gospodarstvo.

Katedra/Zavod svoju  budućnost temelji na pozitivnim iskustvima svog povijesnog razvoja. Poseban naglasak stavlja se na specijalizaciju svakog člana Katedre/Zavoda, kako bi se u okviru znanstvene grane Računovodstvo, osigurala mogućnost pokrivanja svih specifičnih područja računovodstvene djelatnosti.

Katedra za računovodstvo

Ažurirano 02.04.2024.

Skip to content