Stručne službe i centri

Tajništvo

Ured dekana

 • Tajnica dekanice – Danijela Muždeka, mag. oec.

Ured za studente

Služba općih i kadrovskih poslova

 • Voditeljica službe – Natalia Miletić, mag.oec.
 • Dorijana Šneler
 • Dragan Maršanić
  • tel: 051 294 710
 • Grozdana Rebula
 • Denis Krebel

Služba za financijsko – računovodstvene poslove

 • Voditeljica službe – Klaudija Šegota Cuculić, mag.oec.
 • mr.sc. Gabi Stroligo Herceg
 • Ivana Vučetić, prof.

IT služba

Knjižnica

 • Voditeljica knjižnice – Martina Jošavac, mag. informatol.
 • Iva Kovačević, mag. kroatistike – smjer knjižničarstvo

Centar za projekte

Centar za poslijediplomske studije

 • Nada Bogojević, dipl. iur.

Centar za cjeloživotno obrazovanje

 • Jasna Lasinger Silađev, mag.oec.

Centar za međunarodnu suradnju

 • Jasna Lasinger Silađev, mag.oec.

Centar za kvalitetu

 • Nada Bogojević, dipl. iur.

Centar za karijere i stručnu praksu

Ažurirano 23.03.2023.

Skip to content