Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu

Završetkom doktorskoga studija Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu stječu se potrebna znanja i vještine za samostalan znanstveno-istraživački rad u području društvenih znanosti, polju ekonomije. Program studija omogućava polaznicima stjecanje sljedećih ishoda učenja:

 • Primijeniti napredne spoznaje u znanstveno-istraživačkom radu u području društvenih znanosti, polja ekonomije s posebnim naglaskom na poslovnu ekonomiju.
 • Kreirati i vrednovati nove činjenice, postupke i teorije koji na temelju rezultata istraživanja dovode do pomicanja granica znanja u području znanstvenih istraživanja;
 • Kao autor ili koautor napisati i uspješno objaviti originalni znanstveni rad u časopisu smeđunarodnom recenzijom;
 • Pripremiti i prezentirati javno priopćenje o rezultatima i znanstvenoj spoznaji na međunarodnom znanstvenom skupu;
 • Argumentirati mišljenje te obraniti stav u raspravi s drugim znanstvenicima u području istraživanja;
 • Osmisliti i voditi znanstveno istraživanje u polju ekonomije (izrada nacrta znanstvenih istraživanja, organizacija provođenja istraživanja, pravovremeno otkrivanje potencijalnih problema, utvrđivanje potrebnih sredstava, vođenje istraživačkoga tima);
 • Kritički prosuđivati objavljene originalne znanstvene rezultate drugih autora u području svoga istraživanja;
 • Analizirati i vrednovati nova i specijalizirana znanja, metode, alate i instrumente u području znanstvenih istraživanja;
 • Prikupljati i analizirati informacije (pretraživanje literature i baza podataka);
 • Prezentirati i obrazložiti rezultate znanstvenog istraživanja drugim znanstvenicima kao i široj javnosti;
 • Preuzeti etičku i društvenu odgovornost za uspješnost istraživanja te moguće posljedice utjecaja na širu zajednicu;
 • Vještine pisanja i izvještavanja (govorne vještine i vještine slušanja, sposobnost prikaza podataka i rezultata istraživanja);
 • Izražavati i argumentirati osobni, profesionalni i etički stav;
 • Implementirati rezultate znanstvenih istraživanja u poslovno i društveno okruženje (transfer znanja).
 • Suočavati se s novim izazovima društva i gospodarstva te primjenom rezultata znanstvenih istraživanja doprinositi društvenom i gospodarskom razvitku.

Završetkom studija stječe se akademski naziv odnosno stupanj doktora znanosti (dr. sc.) iz područja društvenih znanosti, polje ekonomije.

Od akademske godine 2019./2020. doktorski studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ (PETU) je član udruženja EDAMBA – European Doctoral programs Association in Management & Business Administration. i  CESEENET – Central and South-East European PhD Network.

Voditeljica studija

prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić
Kontakt: helgam@fthm.hr

1. Obrasci – prijava za upis na poslijediplomske doktorske studije

2. Obrasci i dokumenti – prijava teme doktorske disertacije

3. Obrasci i dokumenti – ocjena i obrana doktorske disertacije

Zahtjev za ocjenu doktorske disertacije
Pismena suglasnost mentora
Izjava mentora o provjeri izvornosti rada
Zahtjev za odgodu javne rasprave
Upute za izradu prezentacije doktorske disertacije
Skupno izvješće o ocjeni doktorske disertacije
Pojedinačnop izvješće o ocjeni doktorske disertacije
Protokol i zapisnik obrane doktorske disertacije

4. Obrasci – zapisnici i izvješća

5. Obrasci – ugovori

6. Obrasci – ostalo

Temeljem čl. 27. st. 6. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 602-04/21-01/186, URBROJ: 2156/24-21-06-01-01) od 17. lipnja 2021. godine i Odluke Fakultetskog vijeća sa 39. sjednici, održanoj 14. studenoga 2022. godine, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

objavljuje da će

dr. sc. Sergej Gričar

 braniti doktorsku disertaciju pod naslovom

IMPLEMENTATION OF VECTOR AUTO-REGRESSION MODELS IN TOURISM: STATE OF THE ART ANALYSIS AND FURTHER DEVELOPMENT

u utorak 22. studenoga 2022. godine s početkom u 18:15 sati u Vijećnici Fakulteta (1. kat – A4)

izrađenu pod mentorstvom prof. dr. sc. Tee Baldigara sa Sveučilišta u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu, pred Povjerenstvom u sastavu:

 • dr. sc. Merima Orlić, vanredna profesorica, predsjednica Povjerenstva, Ekonomski fakultet u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu
 • dr. sc. Ana Štambuk, izvanredna profesorica, Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
 • dr. sc. Daniel Dragičević, izvanredni profesor, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Zapisnik na obrani vodit će asistent mr. sc. Vedran Zubović.

Obrana doktorske disertacije je javna.

Odluka

Temeljem čl. 27. st. 6. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 602-04/21-01/186, URBROJ: 2156/24-21-06-01-01) od 17. lipnja 2021. godine i Odluke Fakultetskog vijeća sa 39. sjednici, održanoj 14. studenoga 2022. godine, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

objavljuje da će

Maja Buljat

 braniti doktorsku disertaciju pod naslovom

MEĐUOVISNOST POSLOVANJA HOTELSKIH KOMPANIJA I ODABRANIH MJERA EKONOMSKE POLITIKET

u četvrtak 8. prosinca 2022. godine s početkom u 10:30 sati u Vijećnici Fakulteta (1. kat – A4)

izrađenu pod mentorstvom prof. dr. sc. Josipa Tice sa Sveučilišta u Zagrebu Ekonomskog fakulteta i komentorstvom izv. prof. dr. sc. Daniela Dragičevića sa Sveučilišta u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, pred Povjerenstvom u sastavu:

 • prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić, predsjednica Povjerenstva, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
 • izv. prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
 • izv. prof. dr. sc. Vladimir Arčabić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet.

Zapisnik na obrani vodit će asistentica dr. sc. Maša Trinajstić.

Obrana doktorske disertacije je javna.

Odluka

Central, East, and South-East European PhD Network (CESEENet) radionica iz ekonomije, menadžmenta i financija ove se godine održava u Opatiji (hotel Ambasador, 9. i 10. lipnja) u organizaciji Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Radionica je organizirana u formi prezentacija i diskusija o individualnim istraživanjima, a svrha je osigurati internacionalnu raspravu i pomoć u razvoju i provođenju istraživanja. Radionica je u hibridnom obliku (onsite i online).

Workshop je besplatan za doktorande našeg Fakulteta i vrednuje se u okviru znanstveno-nastavnih i stručnih aktivnosti s 5 ECTS-a. Pozivamo Vas da iskoristite ovu mogućnost i sudjelujete u radionici. Molimo Vas da prijavu dogovorite sa svojim mentorima.

Više informacija: https://ceseephd.net/wp-content/uploads/2023/03/CESEENet-workshop-2023.pdf.

Radionica se provodi s ciljem upoznavanja i razumijevanja elemenata istraživačkog procesa te metodoloških i istraživačkih pristupa. Voditeljice radionice, prof. dr. sc. Jasna Horvat i prof. dr. sc. Josipa Mijoč, polaznike upoznaju s nacrtom kvantitativnog istraživanja kojim se izgrađuje sposobnost polaznika za samostalno izračunavanje i tumačenje statističkih pokazatelja pravilnim odabirom statističke metodologije.

Po završetku radionice polaznici su temeljem korištenja znanstvenih i tržišnih primjera osposobljeni za samostalno provođenje izabranih statističkih procedura uz uporabu SPSS-a kao programske podrške.

Radionica će se održati na FMTU (onsite) prema sljedećem rasporedu:
– petak, 10. veljače 2023., 9:00 – 18:15 sati,
– subota, 11. veljače 2023., 9:00 – 13:15 sati
– petak, 10. ožujka 2023., 9:00 –  20:15 sati
– subota, 11. ožujka 2023., 9:00 – 13:15 sati

Raspored sati

Prijava za sudjelovanje na radionici je obavezna (https://forms.gle/6P1d4BgeQArMdVm17) i traje do petka, 3. veljače 2023.

Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu nudi besplatni kratki online tečaj na temu “Autorstvo, plagiranje i citiranje: što, kako, zašto?“, koji se posebno preporučuje studentima, doktorandima, odnosno svim znanstvenicima koji žele provjeriti i/ili nadopuniti svoja znanja o autorstvu, plagiranju i načinima citiranja.

Procijenjeno trajanje tečaja: dva školska sata. Upis i trajanje nisu vremenski ograničeni što polaznicima omogućava pohađanje tečaja vlastitim tempom.

Pratite novosti i pozive Doktorske škole Sveučilišta u Rijeci

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u sklopu TOSEE 2021 međunarodne znanstvene konferencije organizira radionicu za doktorande koju će održati Peter Mason 2. i 3. srpnja 2021. godine.

Sudjelovanje je besplatno za studente poslijediplomskih sveučilišnih doktorskih studija na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci. Radionica se boduje u okviru znanstveno-nastavnih aktivnosti na studiju.

Više informacija možete pronaći na: https://tosee.fthm.hr/phd-workshop

Radionicu  „Kvalitativne metode istraživanja“ održati će prof. dr. Melika Husić-Mehmedović i izv. prof. dr. sc. Maja Arslanagić-Kalajdžić s Ekonomskog fakulteta u Sarajevu u subotu 24.04.2021. od 09:00 do 13:30 sati preko MS Teams platforme

Voditeljica PDS

red. prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić

Primorska 46, P.P. 97, 51 410 Opatija, Hrvatska
Tel: ++385 51 294 882
E-mail: helgam@fthm.hr

Tajnik PDS

doc. dr. sc. Daniel Dragičević

Primorska 46, P.P. 97, 51 410 Opatija, Hrvatska
Tel: ++385 51 294 683
E-mail: danield@fthm.hr

Ured za poslijediplomske specijalističke i doktorske studije

Primorska 46, P.P. 97, 51410 Opatija, Hrvatska
Tel: ++385 51 294 199Fax: ++385 51 294 226
E-mail: uredpds@fthm.hr

 • Mobilnost doktoranada  – Info hour

  Obavještavamo vas da će se 9.3. u u 17.30 sati održati Info hour vezan uz mogućnosti mobilnosti tijekom doktorskog studija koji vam se nude u sklopu Erasmus+ i CEEPUS programa. Prezentacija će se održati online, putem Teamsa (poveznica). Predviđeno trajanje prezentacije je 45 minuta. Pozivamo vas da se priključite ukoliko ste u mogućnosti.

  Pročitaj više

 • Plan prezentacija napretka u istraživanjima u okviru doktorskih disertacija

  Prezentacije napretka u istraživanjima veljača 2023. Prezentacije napretka u istraživanjima rujan 2022. Prezentacije napretka u istraživanjima travanj 2022. Prezentacije napretka u istraživanjima veljača 2022.

  Pročitaj više

 • Erasmus natječaji za mobilnost studenata 2023./2024.

  Sveučilište u Rijeci je 1. veljače 2023. raspisalo Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u zimskom semestru ili cijeloj akademskoj godini 2023./2024. u okviru programa Erasmus. Rok za prijavu na natječaj je 4.4.2022. Osim ovog, natječaj samo za ljetni semestar 2023./24. bit će objavljen u srpnju. Detaljne informacije o Erasmus programu, tekstovi natječaja i prijavni obrasci objavljeni su […]

  Pročitaj više

 • Stipendije Vlade Narodne Republike Kine za akademsku godinu 2022./2023.

  Obavještavamo Vas da je otvoren poziv za stipendije Vlade Narodne Republike Kine u akademskoj godini 2022./2023. U sklopu ovog poziva te hrvatsko-kineske bilateralne suradnje ponuđene su hrvatskim državljanima stipendije za preddiplomski, diplomski ili poslijediplomski studij te za stručno usavršavanje u Narodnoj Republici Kini. Na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije mogu se pronaći sve […]

  Pročitaj više

 • EDAMBA – 30th EDAMBA Summer Research Academy

  Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu član je udruženja EDAMBA – European Doctoral Programs Association in Management & Business Administration. Ova mreža u srpnju za studente doktorskih studija organizira slijedeću aktivnost: EDAMBA – 30th EDAMBA Summer Research Academy Datum održavanja: – 23. 07. 2021. (Online) Datum prijave: 31. 05. 2021. (Application form) Iznos kotizacije: 70 EUR za članove EDAMBA-e mreže i […]

  Pročitaj više

 • CESEENet – PhD Workshop in Economics, Management and Finance

  Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu član je udruženja  CESEENet– Central and South-East European PhD Network. Ova mreža u rujnu za studente doktorskih studija organizira slijedeću aktivnost: CESEENet – PhD Workshop in Economics, Management and Finance Datum održavanja: – 17. 09. 2021. ; Odessa National University of Economics, Odessa (Ukrajina) ili  Online (Zoom). Datum prijave sažetka (Abstract Submission): 20. 06. […]

  Pročitaj više

Ažurirano 22.03.2023.

Skip to content