Strategija znanstvenih istraživanja

Strategija znanstvenih istraživanja Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu do 2025. godine usklađena je sa Strategijom Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 2021. – 2025. te Strategijom Sveučilišta u Rijeci 2021. – 2025. 

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u nadolazećem razdoblju poticat će znanstvena istraživanja, prijavljivanje novih znanstveno-istraživačkih projekata, objavljivanje znanstvenih radova u visokorangiranim časopisima, internacionalizaciju i mobilnost istraživača. Sinergija navedenih aktivnosti odrazit će se na kvalitetu poslijediplomskih studija kao i na prepoznatljivost i vidljivost istraživača i Fakulteta u cjelini. 

Ažurirano 20.10.2022.

Skip to content