Znanstveni projekti

Znanstveno-istraživačka djelatnost Fakulteta odvija se u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju ekonomije te srodnim drugim znanstvenim područjima i poljima. Statutom Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu definirane su sljedeće znanstveno-istraživačke aktivnosti:

  • istraživanje aktualnih teorijskih i praktičnih gospodarskih problema, izrada znanstveno-istraživačkih i stručnih studija, projekta, ekspertiza, elaborata, analiza, vještačenja, savjetovanja, pružanje istraživačko-razvojnih usluga, pružanje konzultantskih usluga za potrebe gospodarstva, recenzije i revizije projekta;
  • realizacija istraživačkih projekata s inozemnim ustanovama u okviru međunarodne suradnje, individualni istraživački rad nastavnika koji svoje rezultate istraživanja objavljuju u zbornicima fakulteta, knjigama, časopisima i ostalim izdanjima;
  • organiziranje domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih simpozija, savjetovanja, seminara, kongresa, konferencija i drugih znanstveno-stručnih skupova.

Provođenjem znanstvenih istraživanja realiziraju se ciljevi Strategije FMTU-a, a slijedom i ciljevi Strategije UNIRI 2021. – 2025. kojima se potiče kreativnost, inovativnost i mobilnost kao temeljne poluge pomicanja granica ljudskog znanja.

Budući da sustav financijskih potpora znanstvenim istraživanjima, odnosno financiranje znanstveno-istraživačkih projekata kroz Hrvatsku zakladu za znanost, ne mogu u kratkom roku u dovoljnoj mjeri potaknuti znanstvenu aktivnost sastavnice, FMTU usmjerava dio vlastitih sredstava u Sveučilišni sustav financijskih potpora znanstvenim istraživanjima (ZIP UNIRI) kao i u financiranje linije Znanstvenih istraživačkih projekta Fakulteta (ZIP FMTU).

Šifra projektaNaziv projektaVoditelj
UIP-2014-09-1214Menadžment sportskih doživljaja u funkciji oblikovanja učinkovitih poslovnih modela u slabije razvijenim turističkim destinacijamaDr. sc. Marko Perić, izv. prof.

2023. godina – UNIRI mladi istraživači

Šifra projektaNaziv projektaVoditelj
UNIRI-MLADI-DRUSTV-22-20Financijski izazovi energetske tranzicije prema niskougljičnoj i održivoj ekonomijidr. sc. Tanja Fatur Šikić
UNIRI-MLADI-DRUSTV-22-21Akademski turizam iz perspektive generacijskih skupina: obrazovanje ili turizam?Marina Barkiđija Sotošek
UNIRI-MLADI-DRUSTV-22-34Održivi razvoj urbanih turističkih destinacija kroz inovativna i pametna rješenjaDr. sc. Maša Trinajstić
UNIRI-MLADI-DRUSTV-22-58Primjena chatbotova temeljenih na umjetnoj inteligenciji u uslugama u hotelijerstvuJelena Mušanović
UNIRI-MLADI-DRUSTV-22-65Primjena metode praćenja očiju u proučavanju online ponašanja turistaJelena Dorčić

2019. godina – Istraživačke potpore UNIRI

Šifra projektaNaziv projektaVoditelj
UNIRI-DRUSTV-18-212Održivi gradovi kao nositelji gospodarskog razvojazv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić
UNIRI-DRUSTV-18-39Audio menadžment u funkciji razvoja turističke destinacijeprof. dr. sc. Christian Stipanović
UNIRI-DRUSTV-18-103Učinci i strateški ishodi velikih sportsko-turističkih događaja – perspektiva lokalnih stanovnikaizv. prof. dr. sc. Marko Perić

2014. godina – Istraživačke potpore UNIRI

Šifra projektaNaziv projektaVoditelj
13.03.1.2.01.1.Upravljanje opskrbnim lancem u ugostiteljstvuProf.dr.sc. Edna Mrnjavac
Šifra projektaNaziv projektaVoditelj
ZIP-UNIRl-116-1-22An analysis of dailiy deals websites adoption as a distribution channel in hospitality: A mixed methods approachJelena Dorčić
ZIP-UNIRl-116-2-22The role of outdoor activities in the creation of tourism products on cultural routesElena Rudan
ZIP-UNIRI -116-3-22Working conditions and psychosocial risks in hotel industry: Exploring the perception of hotel workersMarina Laškarin Ažić
ZIP-UNIRI_116-1-21Tourism experience measurement in physical and virtual spaceSuzana Marković
ZIP-UNIRI_116-2-21 Influence of exogenous changes on the impact of nautical tourismDaniela Gračan
ZIP-UNIRI_116-3-21 New security paradigm and valorisation of a tourist destinationRomina Alkier
ZIP-UNIRI_116-4-21Career development in tourism and hospitality industryKristina Črnjar
ZIP-UNIRI_116-5-21 Financing higher education and the effect of moral hazardGoran Karanović
ZIP-UNIRI_116-6-21Contribution of foreign direct investment, remittances and emigration on tourism and economic growth of CroatiaMaja Nikšić Radić
ZIP-UNIRI-116-2-20Hotelske operacije – vještine i trening za budućnostIvana Ivančić
ZIP-UNIRI-116-1-20Utjecaj pandemije COVID -19 na održivost pametnih turističkih destinacijaZrinka Zadel
ZIP-UNIRI-116-1-19Računovodstvene politike u izvještajima hrvatskih hotelskih kompanijaDubravka Vlašić
ZIP-UNIRI-116-2-19Ugljikov otisak aktivnih sportskih turista: studija slučaja trail trkačaHrvoje Grofelnik
ZIP-UNIRI-116-3-19Kvaliteta u obiteljskom smještaju – perspektiva gostaAna-Marija Vrtodušić Hrgović
ZIP-UNIRI-116-4-19Komunikacijske vještine turističkih djelatnika:  samoprocjena, meke vještine, samopoštovanje i poduzetničke namjereAna Čuić Tanković
ZIP-UNIRI-116-5-19Analiza ljudskog i korporativnog glasa na društvenim medijima u hotelskoj industrijiJelena Mušanović
ZIP-UNIRI-116-6-19Jačanje financijske održivosti neprofitnih organizacija kroz aktivnosti povezane s turizmom Lorena Dadić

8. ciklus

Šifra projektaNaziv projektaVoditelj
ZIP-FMTU-018-1-2023Razvoj modela za evaluaciju revenue managementa u kamping industrijiSandra Janković

7. ciklus

Šifra projektaNaziv projektaVoditelj
ZIP-FMTU-013-11-2022Robotizacija usluga u hotelijerstvu: Perspektiva menadžeraInes Milohnić
ZIP-FMTU-017-11-2022Primjena TQM-a u hotelijerstvu – učinci na poslovanjeAna-Marija Vrtodušić Hrgović
ZIP-FMTU-014-11-2022Djeca i turizam: istraživanje stavova i doprinos djece u održivom razvoju turizmaLorena Bašan
ZIP-FMTU-015-11-2022Analiza kibernetičke sigurnosti u hotelima – Kako se zaštititi?Ljubica Pilepić Stifanich
ZIP-FMTU-016-11-2022Utjecaj primjene pametnih tehnologija u vodećim online putničkim agencijamaTomislav Car

6. ciklus

Šifra projektaNaziv projektaVoditelj
ZIP-FMTU-012-09-2022 Digitalni domoroci i blockchain tehnologijaAna Čuić Tanković

5. ciklus

Šifra projektaNaziv projektaVoditelj
ZIP-FMTU-011-07-2022Uloga gastronomske ponude održivih destinacija u stvaranju nezaboravnog doživljaja turistaMarina Laškarin Ažić

4. ciklus

Šifra projektaNaziv projektaVoditelj
ZIP-FMTU-010-05-2022Financijski razvoj i zelena tranzicijaSabina Hodžić
ZIP-FMTU-009-05-2022Povezanost inozemnih ulaganja u nekretnine i razvoja turizma u HrvatskojMaja Nikšić Radić
ZIP-FMTU-008-05-2022 Istraživanje efekta „ponašanja mase“ na tržištu kriptovaluta u kriznim periodimaElvis Mujačević

3. ciklus

Šifra projektaNaziv projektaVoditelj
ZIP-FMTU-007-03-2022Određivanje utjecaja turizma na okoliš izdvajanjem ugljikovog otiska velikih objekata cestovne infrastrukture u prirodnim zaštićenim područjimaHrvoje Grofelnik

2. ciklus

Šifra projektaNaziv projektaVoditelj
ZIP-FMTU-006-01-2022Istraživanje percepcije stanovnika o učincima završenog događaja: slučaj Rijeka EPK 2020Marko Perić
ZIP-FMTU-005-01-2022 Utjecaj lokalne enogastronomije na turistički doživljaj i lojalnost destinacijiKrešimir Mikinac

1. ciklus

Šifra projektaNaziv projektaVoditelj
ZIP-FMTU-004-11-2021Razvoj autohtone gastronomske ponude u ruralnim područjima: značaj organizacijskog povezivanja ključnih dionikaJelena Đurkin Badurina
ZIP-FMTU-003-11-2021Odnos kvalitete najvažnijih SEO faktora za rangiranje i pozicije Web site-a hotela u sklopu SERP-aMislav Šimunić
ZIP-FMTU-002-11-2021Budući trendovi organizacije turističkog smještajaNadia Pavia
ZIP-FMTU-001-11-2021Utjecaj porezne politike okoliša na održivi razvoj i zeleni rastTanja Fatur Šikić

Arhiva

Projekti UNIRI 2018./2019.

Šifra projektaNaziv projektaVoditelj
ZP UNIRI 1-18Od održivog do overtourisma i natrag: percepcija stanovništva i realni učinci turizma na lokalnoj razinidoc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta
ZP UNIRI 2-18Modeli unapređenja lojalnosti gostiju u turizmu i ugostiteljstvudoc. dr. sc. Marina Laškarin Ažić
ZP UNIRI 3-18Integrirano izvještavanje kao izvor informacija za ocjenu prepoznatljivosti i konkurentnosti zdravstveno-turističkog proizvoda destinacijeprof. dr. sc. Milena Peršić
ZP UNIRI 4-18Ocjena oglašivačkih poruka nositelja turističke ponude: multidisciplinarna perspektiva primjenom kvantitativno-kvalitatinoga pristupaprof. dr. sc. Tea Baldigara
ZP UNIRI 5-18Pametna mobilnost i turizam: alternativni načini kretanja u turizmu destinacijedoc. dr. sc. Nataša Slavić
ZP UNIRI 6-18Kružna ekonomija – mogućnost razvoja hrvatskoga gospodarstvaizv. prof.dr.sc. Zvonimira Šverko Grdić
ZP UNIRI 7-18Financijski izazovi pametnih gradova u turističkim destinacijamadoc.dr.sc. Sabina Hodžić
ZP UNIRI 8-18Migracije kao spona između turizma i terorizmadoc. dr. sc. Maja Nikšić Radić
ZP UNIRI 9-18Smještajna ponuda u fukciji razvoja luksuznog turizmadr. sc. Marta Cerović, poslijedoktorandica

Projekti UNIRI 2017./2018.

Šifra projektaNaziv projektaVoditelj
ZP UNIRI 1-17Kulturne i kreativne industrije u inoviranju lanca vrijednosti turističkih destinacijadoc. dr. sc. Elena Rudan
ZP UNIRI 2-17Upravljanje rizicima u hotelskoj industrijidr. sc. Goran Karanović, docent
ZP UNIRI 3-17Novi pristupi u mjerenju doživljaja posjetiteljadr. sc. Suzana Marković, redovita profesorica
ZP UNIRI 4-17Primjena umjetnih neuronskih mreža u analiziranju turizmadr. sc. Maja Mamula, docentica
ZP UNIRI 5-17Glamping – čimbenik kvalitete kampovaInes Milohnić
ZP UNIRI 6-17Hrvatska kao virtualna turistička destinacija: lingvistička i analiza osjećajadr. sc. Brigita Bosnar-Valković, docentica

Projekti UNIRI 2016./2017.

Šifra projektaNaziv projektaVoditeljZavršno izvješće
ZP UNIRI 1-16Benchmarking – izvor informacija za upravljanje prihodimadr. sc. Sandra Janković, redovita profesoricaIzvješće
ZP UNIRI 2-16Utjecaj sukreiranja turističkoga doživljaja na zadovoljstvo i percipiranu kvalitetu života turistadr. sc. Dina Lončarić, docenticaIzvješće
ZP UNIRI 3-16Apsentizam i produktivnost rada u hotelskoj industrijidr. sc. Helga Maškarin Ribarić,redovita profesoricaIzvješće
ZP UNIRI 4-16Sustavno gospodarenje energijom u hotelskoj industrijidr. sc. Marinela Krstinić Nižić, docenticaIzvješće
ZP UNIRI 5-16Analiziranje i prognoziranje turističke ponude i potražnje u Republici Hrvatskoj primjenom kvantitativnih metodadr. sc. Tea Baldigara, redovita profesoricaIzvješće
ZP UNIRI 6-16Potencijali osnivanja turističkih poduzeća zasnovanih na potrebama lokalne zajednice u ruralnim područjimadr. sc. Jelena Đurkin, poslijedoktorandicaIzvješće
ZP UNIRI 7-16Inovativni smještajni objekti u funkciji konkurentnosti turističke destinacijedr. sc. Nadia Pavia, redovita profesorica u trajnom zvanjuIzvješće
ZP UNIRI 8-16Utjecaj terorizma na izravna inozemna ulaganja u turizamdr. sc. Maja Nikšić Radić, docenticaIzvješće

Projekti UNIRI 2015./2016.

Šifra projektaNaziv projektaVoditeljZavršno izvješće
ZP UNIRI 1-15Kreiranje tourism product cluba u funkciji repozicioniranja turističke destinacijeprof. dr. sc. Christian StipanovićIzvješće
ZP UNIRI 2-15Mjerenje utjecaja online reputacije na konkurentnost turističke destinacijeprof.dr.sc. Suzana MarkovićIzvješće
ZP UNIRI 3-15Identificiranje ekonomskih i društvenih odrednica turističke potrošnje u cilju prevladavanja sezonalnosti destinacijeDora Smolčić Jurdana, prof. dr. sc.Izvješće
ZP UNIRI 4-15Ekonomske posljedice klimatskih promjena na turizamZvonimira Šverko GrdićIzvješće
Šifra projektaNaziv projektaGlavni istraživačPodručje
116-2012298-2574Obnovljivi izbori energije za eko-hotel i eko-turističku destinacijuBranko BlaževićDruštvene znanosti
116-1352598-2487Upravljanje logističkim procesima u turističkoj destinacijiEdna MrnjavacDruštvene znanosti
116-1162459-2456Modeli kvalitete i javno-privatno partnerstvo u turizmu HrvatskeVinka CetinskiDruštvene znanosti
116-1162459-2458Modeli i standardi kvalitete i poslovne izvrsnosti za hotelsku industrijuIvanka Avelini HoljevacDruštvene znanosti
116-0000000-0758Upravljanje znanjem i kadrovima u turizmu kao značajkom hrvatskog identitetaVidoje VujićDruštvene znanosti
0116001Upravljanje poslovnim rezultatom hotelske industrije HrvatskeIvanka Avelini HoljevacDruštvene znanosti
0116003Turistička regionalizacija u globalnim procesimaBranko BlaževićDruštvene znanosti
0116005Nova znanja i razvoj menadžmenta u Hrvatskom hotelijerstvuVidoje VujićDruštvene znanosti
0116008Javno privatno partnerstvo u razvoju turističke destinacijeJože PerićDruštvene znanosti
116002Hotelijerstvo Opatijske rivijere 2010.Milena PeršićDruštvene znanosti
116003Hrvatska u europskim udruženjimaIvan VukovićDruštvene znanosti
116888Optimizacija sustava hrvatskih kontejnerskih lukaEdna MrnjavacTehničke znanosti
803004Menedžment u funkciji povećanja turističke potrošnjeFranjo RadišićDruštvene znanosti
803005Turizam hrvatskih gradovaTonka Pančić KombolDruštvene znanosti

Ažurirano 24.03.2023.

Skip to content