Provjera vjerodostojnosti isprava

Zahtjev za provjeru vjerodostojnosti isprava o završetku studija na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu može se podnijeti:

  • elektroničkom poštom na adresu: dekanat@fthm.hr ili studentska@fthm.hr
  • pisanim putem na adresu Fakulteta:

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Primorska 46

51410
Opatija

Uz zahtjev za provjerom vjerodostojnosti isprava o završetku studija potrebno je priložiti i presliku diplome!

Ažurirano 31.01.2024.

Skip to content