Program usavršavanja za poslove hotelske domaćice

Ciljevi programa

Cilj programa usavršavanja za poslove hotelske domaćice je dodatnom edukacijom i usavršavanjem kadrova, osobito u uslužnim djelatnostima, doskočiti brzim promjenama koje se dešavaju na turističkom tržištu.

Program usavršavanja pružati će mogućnost stjecanja teorijskih i praktičnih vještina u segmentu menadžmenta hotelskog domaćinstva, organizacije poslovnih zadatak, tehnologija rada, komunikacije, korištenja suvremenih IT tehnologija u svakodnevnom poslovanju. Program će polaznicima omogućiti razvoj ključnih vještina kao što su rješavanje problema, inovativnost, kreativno i kritičko mišljenje, ali i generičkih vještina poput komuniciranja, prezentiranja, timskog rada i ostalih soft vještina.

Ishodi učenja, odnosno opće i specifične kompetencije, te vještine i znanja koje će polaznik steći završetkom programa

 • Primijeniti poslovne politike menadžmenta hotelskog domaćinstva
 • Organizirati radne procese i obveze sudionika nižeg i srednjeg menadžmenta u odjelu hotelskog domaćinstva
 • Primijeniti načela suvremene organizacije rada u odjelu hotelskog domaćinstva
 • Primijeniti postupke suvremenih tehnologija čišćenja u hotelskom domaćinstvu
 • Planirati financijsko poslovanje hotelskog domaćinstva
 • Identificirati suvremene trendove i standarde u hotelijerstvu, te oblikovati kvalitetnu uslugu u cilju potpunog zadovoljstva gosta
 • Komunicirati na primjeren način s gostima, zaposlenicima, nadređenima i poslovnim partnerima
 • Odabrati odgovarajuće tehnike upravljanja odnosa s gostima
 • Primijeniti etička načela u poslovanju hotelskog domaćinstva
 • Voditi kadrovsku politiku hotelskog domaćinstva
 • Provoditi postupke rada na siguran i higijenski ispravan način
 • Procijeniti zdravstvene rizike u hotelskom domaćinstvu
 • Primijeniti automatizaciju poslovnih procesa u hotelskom domaćinstvu
 • Koristiti terminologiju hotelskog domaćinstva na engleskom jeziku

Trajanje programa

150 sati – 1 semestar

Broj ECTS bodova

15 ECTS

Uvjeti upisa

Izvedbeni plan programa

Kontakt

Ažurirano 22.09.2023.

Skip to content