Program usavršavanja za poslove hotelske domaćice

Ciljevi programa

Cilj programa usavršavanja za poslove hotelske domaćice je dodatnom edukacijom i usavršavanjem kadrova, osobito u uslužnim djelatnostima, doskočiti brzim promjenama koje se dešavaju na turističkom tržištu.

Program usavršavanja pružati će mogućnost stjecanja teorijskih i praktičnih vještina u segmentu menadžmenta hotelskog domaćinstva, organizacije poslovnih zadatak, tehnologija rada, komunikacije, korištenja suvremenih IT tehnologija u svakodnevnom poslovanju. Program će polaznicima omogućiti razvoj ključnih vještina kao što su rješavanje problema, inovativnost, kreativno i kritičko mišljenje, ali i generičkih vještina poput komuniciranja, prezentiranja, timskog rada i ostalih soft vještina.

Ishodi učenja, odnosno opće i specifične kompetencije, te vještine i znanja koje će polaznik steći završetkom programa

 • Primijeniti poslovne politike menadžmenta hotelskog domaćinstva
 • Organizirati radne procese i obveze sudionika nižeg i srednjeg menadžmenta u odjelu hotelskog domaćinstva
 • Primijeniti načela suvremene organizacije rada u odjelu hotelskog domaćinstva
 • Primijeniti postupke suvremenih tehnologija čišćenja u hotelskom domaćinstvu
 • Planirati financijsko poslovanje hotelskog domaćinstva
 • Identificirati suvremene trendove i standarde u hotelijerstvu, te oblikovati kvalitetnu uslugu u cilju potpunog zadovoljstva gosta
 • Komunicirati na primjeren način s gostima, zaposlenicima, nadređenima i poslovnim partnerima
 • Odabrati odgovarajuće tehnike upravljanja odnosa s gostima
 • Primijeniti etička načela u poslovanju hotelskog domaćinstva
 • Voditi kadrovsku politiku hotelskog domaćinstva
 • Provoditi postupke rada na siguran i higijenski ispravan način
 • Procijeniti zdravstvene rizike u hotelskom domaćinstvu
 • Primijeniti automatizaciju poslovnih procesa u hotelskom domaćinstvu
 • Koristiti terminologiju hotelskog domaćinstva na engleskom jeziku

Trajanje programa

150 sati – 1 semestar

Broj ECTS bodova

15 ECTS

Ciljne skupine polaznika

 • Program je namijenjen svima koji žele postati visoko kvalificirana i obrazovana hotelska domaćica i onima koji žele nadograditi svoja znanja, vještine i kompetencije u poslovima hotelskoga domaćinstva, te na ovaj način ostvariti pravo upisa zanimanja hotelska domaćica u radnu knjižicu.

Uvjeti upisa na program

Za upis u e-radnu knjižicu i dobivanje uvjerenja o usavršavanju za poslove hotelske domaćice moraju biti izvršeni uvjeti:

 • Završena srednja škola zanimanja turističko-hotelijerski komercijalist ili hotelijersko-turistički tehničar; ili
 • Završena bilo koja srednja škola uz minimalno 1 godinu radnog iskustva na hotelskim poslovima: sobarice, nadzornice soba ili domaćice.

Termini upisa

Prijave na program su otvorene i mogu se izvršiti online putem google obrasca.

Potrebna dokumentacija

 • Preslika identifikacijske isprave (osobna iskaznica ili putovnica)
 • Preslika rodnog lista
 • Preslika dokaza o završenom najvišem stupnju obrazovanja
 • Preslika dokaza o minimalno 1 godini radnog iskustva na hotelskim poslovima: sobarice, nadzornice soba ili domaćice (u slučaju uvjeta o završenoj bilo kojoj četverogodišnjoj srednjoj školi)

Cjenik programa

7.000,00 kn (929,06 €*)

Pogodnosti:

 • 10 % hotelskim poduzećima članicama Udruge poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH), članicama Nacionalne udruge obiteljskih i malih hotela (OMH) te članicama Kamping udruženja Hrvatske (KUH)
 • 15 % hotelskim poduzećima koji prijave više od pet polaznika na program za 5. i svakog sljedećeg polaznika
 • 20 % za jednokratno plaćanje polaznicima koji troškove obrazovanja snose sami
 • 15 % na obročno plaćanje (maksimalno tri rate) za polaznike koji troškove obrazovanja snose sami
 • Ukoliko školarinu plaća poslodavac polaznika – školarina se plaća jednokratno, najkasnije s danom početka programa

 * fiksni tečaj konverzije 1kn = 7,53450 €

Definirani termini izvedbe programa s okvirnim temama i predavačima te definiranim mjestom i vremenom izvođenja programa ili njegovih dijelova (uključujući termine provjere znanja ako su predviđene)

Termini izvedbe teorijskog dijela programa

 • bit će pravovremeno objavljeni
 • detaljnije informacije o programu te rasporedu predavanja, polaznici će dobiti putem maila

 Termini izvedbe praktičnog dijela programa

 • bit će pravovremeno objavljeni

Termini provjere znanja

 • bit će pravovremeno objavljeni

Mjesto izvedbe programa

S obzirom na postojeću epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom COVID-19, nastava na programu će se odvijati u skladu s hibridnim modelom nastave (online i onsite):

 • Teorijski dio nastave – online putem platforme Microsoft Teams
 • Praktični dio nastave – u hotelskom objektu s 5 *

Nastavne cjeline

 • Menadžment i organizacija poslovanja hotelskog domaćinstva
 • Standardi uređenja hotelskih soba i javnih prostora hotela
 • Tehnologije čišćenja u hotelskom domaćinstvu
 • Higijena i zaštita na radu u hotelskom domaćinstvu
 • Upravljanje odnosima s gostima (CRM) i etika
 • Automatizacija poslovanja u hotelskom domaćinstvu 
 • Engleski jezik u hotelskom domaćinstvu

Predavači

 • doc. dr. sc. Ivana Ivančić
 • Marina Srbljanin, bacc.oec.
 • Anamarija Maletić, mag.oec.
 • Jelena Berečić, mag.oec.
 • Igor Mihić, bacc.oec.
 • doc. dr. sc. Lovorka Bilajac
 • doc. dr. sc. Marina Laškarin Ažić
 • izv. prof. dr. sc. Ljubica Pilepić Stifanich
 • dr. sc. Alenka Šuljić Petrc, predavač

doc. dr. sc. Ivana Ivančić

Primorska 46, p.p. 97, Naselje Ika, 51410 Opatija
Tel.: + 385 51 294 692
Mob: +385 91 509 2832
E-mail: ivanai@fthm.hr

Ažurirano 03.11.2022.

Skip to content