Marketing u turizmu

Studijski program Marketing u turizmu oblikovan je sa svrhom da se studentima ponude oni nastavni sadržaji, koji će osigurati kvalitetnije komuniciranje s turističkim tržištem, na način da turistički proizvod nađe put do kupca, da se uspješno valorizira i osigura poslovnom sustavu ili destinaciji bolju poziciju u odnosu na konkurenciju. Program je orijentiran k obrazovanju budućih menadžera u turizmu, ugostiteljstvu, hotelijerstvu i javnom sektoru. Naglasak je na razvoju specifičnih znanja, vještina i kompetencija iz područja marketinga u turizmu.

O studiju

Ishodi učenja

2023./2024. Syllabusi kolegija

Arhiva

2022./2023.

Ažurirano 12.03.2024.

Skip to content