Sveučilišni diplomski studij

Studentima se pruža mogućnost da po završetku sveučilišnog prijediplomskoga studija na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu nastave studij upisom na jedan od 4 sveučilišna diplomska studija (60 ECTS bodova).

  • Trajanje studija: 2 semestra (jedna godina studija).
  • ECTS bodovi: 60 ECTS.

Sveučilišni diplomski studiji izvode se na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji za:

  • studente u redovitom statusu i za
  • studente u izvanrednom statusu.

Po završetku sveučilišnog diplomskoga studija polaznik stječe akademski naziv:  sveučilišni/a magistar/magistra ekonomije  kratica: univ. mag. oec. (300 ECTS).

Ažurirano 15.03.2023.

Skip to content