Erasmus+

Što je Erasmus+?

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja (odgoj i opće obrazovanje, visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih), osposobljavanja (strukovno obrazovanje i osposobljavanje), mladih i sporta.

Na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu provodi se projekt mobilnosti za studente i osoblje u ustanovama visokog obrazovanja i to kroz:

 • mobilnost studenata i
 • mobilnost osoblja (nastavnog i nenastavnog).

Tko može sudjelovati u programu Erasmus+?

Svi studenti preddiplomskog, diplomskog ili poslijediplomskog studija, redoviti i izvanredni. U trenutku prijave za mobilnost, studenti trebaju:

 • biti upisani na preddiplomski/diplomski/poslijediplomski studij (iznimka: osobe koje su nedavno doktorirale)
 • imati minimalno B1 razinu znanja jezika, odnosno višu razinu ako je tako predviđeno Erasmus bilateralnim ugovorom.

Studenti NE MOGU ostvariti mobilnost u:

 • zimskom semestru diplomskog studija
 • ljetnom semestru na četvrtoj godini preddiplomskog studija (razlog: praksa).

Svi studeni koji sudjeluju u mobilnosti oslobođeni su plaćanja školarine na stranoj instituciji za vrijeme trajanja mobilnosti. Studenti koji participiraju u troškovima studija na matičnoj instituciji za vrijeme mobilnosti dužni su plaćati participaciju.

Koje vrste mobilnosti postoje za studente?

Pod studijskim boravkom smatra se odlazna mobilnost koja podrazumijeva da student:

 • Opcija 1: upiše, sluša i polaže kolegije na stranoj instituciji
  • Potrebno je upisati minimalno 20 ECTS-a, a položiti 15 ECTS-a
 • Opcija 2.: piše završni rad ili diplomski rad ili doktorsku disertaciju
  • potrebno je upisati i položiti 4 ECTS-a (jedan izborni predmet) i pronaći mentora (supervizora)
 • Opcija 3.: upiše, sluša i polaže kolegije i piše završni ili diplomski rad ili doktorsku disertaciju i odrađuje stručnu praksu
 • Opcija 4.: kratkoročna mobilnost
  • do 30 dana, BIP programi

Trajanje i uvjeti mobilnosti

Trajanje mobilnosti studenta može biti minimalno 2 mjeseca, a maksimalno 12 mjeseci po razini studijskog programa (preddiplomski/diplomski/poslijediplomski). U te mjesece se računa i stručna praksa.

Smjernice za prijavu na natječaj za mobilnost u svrhu studijskog boravka za studente preddiplomskog i diplomskog studija (polaganje kolegija ili pisanje završnog/diplomskog rada) nalaze se ovdje.

Smjernice za prijavu na natječaj za mobilnost u svrhu odrađivanja stručne prakse nalaze se ovdje.

Smjernice za prijavu na natječaj za Blended Intensive Program (BIP) nalaze se ovdje.
Smjernice za prijavu na natječaj za mobilnost za studente poslijediplomskog studija nalaze se ovdje.

SVRHA MOBILNOSTI

Nastavno i nenastavno osoblje može se prijaviti za mobilnost u svrhu:

 • održavanja nastave/teaching (za nastavno osoblje);
 • stručnog usavršavanja/training (za nastavno i nenastavno osoblje);
 • kombinaciju održavanja nastave i stručnog usavršavanja (za nastavno osoblje).

TRAJANJE I UVJETI MOBILNOSTI

Standardna (fizička) mobilnost osoblja u svrhu održavanja nastave i u svrhu stručnog usavršavanja može trajati (isključujući dane provedene na putu) najkraće 2 dana, a najdulje 2 mjeseca. Nadalje, moguća je i blended mobilnost, odnosno kombinacija fizičke i virtualne mobilnosti. Format podrazumijeva kratkoročnu fizičku mobilnost kombiniranu s online učenjem, odnosno s obaveznom virtualnom komponentnom prije, tijekom i/ili nakon fizičkog dijela mobilnosti. Fizički dio mora trajati od 5 do 30 dana.

Održavanje nastave mora obuhvaćati najmanje 8 sati poučavanja tjedno (ili za bilo koje kraće razdoblje boravka). Ako se održavanje nastave kombinira sa stručnim usavršavanjem tijekom jednog razdoblja u inozemstvu, najmanji broj sati poučavanja tjedno (ili bilo koje kraće razdoblje boravka) smanjuje se na 4 sata. Ako mobilnost traje duže od jednog tjedna, najmanji broj sati nastave u nepunom tjednu mora biti proporcionalan trajanju tog tjedna.

Svaki kandidat/kandidatkinja dužan je sam kontaktirati nastavnike/djelatnike odgovarajućih zavoda/katedri/odjela/ureda pri inozemnim ustanovama te dogovoriti plan i način rada, kao i vrijeme te trajanje boravka. U slučaju mobilnosti u svrhu stručnog usavršavanja nije potreban međuinstitucijski sporazum, ali ako se usavršavanje realizira na visokoškolskoj ustanovi, ta ustanova mora biti nositeljica povelje Erasmus Charter for Higher Education (popis dotičnih ustanova).

Kod aktivnosti održavanje nastave sudionici trebaju biti uključeni u proces nastave (znanstveno-nastavno zvanje ili umjetničko-nastavno zvanje, predavač, suradničko zvanje asistenta). Stručno usavršavanje uključuje pohađanje strukturiranog tečaja, jezični trening usmjeren na profesionalne potrebe sudionika i radionice te job shadowing tj. praćenje rada kolega na inozemnoj ustanovi pri obavljanu njihovih stručnih aktivnosti. Kod aktivnosti stručnog usavršavanja sudionici mogu biti članovi nastavnog i nenastavnog osoblja.

VAŽNO:

 • Ne postoji godišnje ograničenje u broju prijava za mobilnost u sklopu Erasmus+ programa.

POSTUPAK PRILIKOM PRIJAVE, ODLASKA NA MOBILNOST I NAKON POVRATKA S MOBILNOSTI

OBRASCI

UNIRI MEĐUNARODNA SURADNJA

Ažurirano 09.03.2023.

Skip to content