Volontiranje

Volontiranje je dobrovoljni angažman pojedinca, koji se zasniva na dobroj volji, aktivizmu i solidarnosti. Volontirati se može u različitim granama koje nisu isključivo vezane uz vlastitu struku, a volontiranje doprinosi samom volonteru/ki u vidu osobnog rasta, razvoja socijalnih vještina te aktivnoga društvenog sudjelovanja. Zakon o volonterstvu (NN 58/07, 22/13, 84/21.) prepoznaje i definira volontiranje kao „dobrovoljno ulaganje osobnoga vremena, truda, znanja i vještina za dobrobit druge osobe ili za opću dobrobit bez potraživanja imovinske koristi“. 

Ono što je zajedničko svim volonterima jesu: 

 • ISKRENOST u želji za pomaganjem. 
 • OSJETLJIVOST za vrstu i način rada organizacije u kojoj se volontira. 
 • ODGOVORNOST za zadatak koji se prihvati. 
 • POŠTOVANJE privatnosti organizacije i njezinih članova. 
 • STRPLJENJE u odnosu prema drugim članovima, volonterima, zaposlenicima. 
 • SPOSOBNOST prihvaćanja prilike za pružanjem pomoći. 
 • SURADNJA i volja u poštovanju individualnih razlika.  

Volonter u Republici Hrvatskoj može tražiti od organizatora volontiranja pisanu potvrdu o volontiranju. Potvrda o volontiranju mora sadržavati sljedeće informacije: osobne podatke o volonterki ili volonteru, podatke o vremenu volontiranja, o edukaciji, kratak opis volonterskih aktivnosti te ostale specifičnosti pojedinog oblika volontiranja. Kao pisana potvrda može poslužiti i volonterska knjižica jer u sebi sadržava mogućnost bilježenja svih podataka propisanih Zakonom o volonterstvu. 

Prema Zakonu o volonterstvu, volonterska je knjižica priznata kao jedan od alata za evidentiranje volonterskoga doprinosa pojedinaca. Svaki volonter može dobiti volontersku knjižicu od svoga organizatora volontiranja ili u regionalnom/lokalnom volonterskom centru. 

 1. Volontiranje na  stručnim i znanstvenim skupovima. 
 2. Volontiranje u aktivnostima FMTU-a. 
 3. Volontiranje u humanitarnim  aktivnostima u organizaciji FMTU-a. 
 4. Volontiranje na  događajima, manifestacijama i  promocijama  u organizaciji FMTU-a.  
 5. Volontiranje  na provođenju istraživanja.  
 1. Zakon o volonterstvu  – https://www.zakon.hr/z/258/Zakon-o-volonterstvu 
 2. Ugovor o studiranju  – ugovor_o_volontiranju_FMTU.doc 

Ažurirano 28.11.2022.

Skip to content