Strani jezici za iznajmljivače obiteljskog smještaja

Ciljevi programa

 • Svrha edukacije je osposobiti iznajmljivače da učinkovito komuniciraju s gostima na stranim jezicima.
 • Cilj ovoga programa je razvijanje temeljnih jezičnih kompetencija te bitnih jezičnih vještina (slušanje i čitanje s razumijevanjem, usmena i osnovna pismena komunikacija).
 • Stjecanje spomenutih jezičnih kompetencija i vještina je isključivo usmjereno na komunikacijske funkcije tipične za iznajmljivanje privatnog smještaja: upoznavanje i sklapanje kontakta s gostima, rezervacija smještaja, opis smještajne jedinice i njezinih sadržaja, komunikacija s gostima prilikom pružanja usluga u privatnom smještaju, pružanje osnovnih informacija o turističkim sadržajima u i bližoj okolici destinacije kao i rješavanje pritužbi.

Ishodi učenja, odnosno opće i specifične kompetencije, te vještine i znanja koje će polaznik steći završetkom programa

 • Nastava se bazira na komunikacijskom pristupu, čiji je cilj primjena naučenoga gradiva u tipičnim komunikacijskim situacijama u turizmu. Pri obradi i uvježbavanju gramatike težište je isključivo na onim strukturama koje omogućavaju gramatički korektno komuniciranje u tipičnim jezičnim situacijama.
 • Završetkom programa polaznik će biti sposoban:
 • Razumjeti izraze i najčešće korištene riječi iz područja neposrednoga osobnog interesa (npr. jednostavne podatke o sebi i obitelji), informacije vezane uz smještaj gostiju, ponudu jela i pića, kupovanje, neposrednu okolinu i turističku destinaciju te razumjeti jednostavne rečenice koje se koriste u komunikaciji s gostima u ugostiteljskim objektima i u turističkoj agenciji.
 • Pozdraviti goste, opisati smještajne objekte (apartman, hotel, kamp) i turističku destinaciju, dati informacije o cijeni i ponudi, pomoći gostima da se snađu u mjestu odmora, upoznati ih s mogućnostima zabave i s gastronomskom ponudo tme razgovarati s gostima o nekim temama iz svakodnevnog života.
 • Čitati kratke, jednostavne tekstove i pronaći određenu informaciju u svakodnevnim pisanim materijalima kao što su oglasi, prospekti, katalozi, jelovnici i vozni redovi, te razumjeti kratka, jednostavna pisma.
 • Koristiti kratke, jednostavne rečenice. Može ispuniti formulare osobnim podacima, npr. unijeti svoje ime, državljanstvo i adresu u hotelsku prijavnicu. Može pisati kratke, jednostavne bilješke i poruke i kratko pismo te odgovoriti na rezervaciju smještaja.

Trajanje programa

 • Svaki program je organiziran u trajanju od 30 sati.

Broj ECTS bodova

 • Program ne nosi ECTS bodove. Po završetku programa polaznici dobivaju odgovarajuću potvrdu Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

Ciljne skupine polaznika

 • Program je namijenjen polaznicima koji se po prvi put susreću s izabranim stranim jezikom, dakle početnicima, kao i lažnim početnicima koji žele ponoviti i proširiti ranije stečena znanja dotičnog jezika.

Uvjeti upisa na program

 • Završena osnovna škola.

Termini upisa

 • Prijave su otvorene do 31. 10. 2019. godine, a vrše se putem ovog obrasca. Svi prijavljeni polaznici će biti pravovremeno obaviješteni o formiranju grupe polaznika te će biti upućeni kako izvršiti uplatu troškova programa. Polaznik može upisati jedan ili više programa istovremeno. 
 • Fakultet zadržava pravo neodržavanja programa ukoliko se ne prijavi dovoljan broj polaznika.

Potrebna dokumentacija

 • prijavnica
 • preslika osobne iskaznice / putovnice.

Definiran početak i završetak izvedbe programa

studeni – prosinac 2019. godine

Definirani termini izvedbe programa s okvirnim temama i predavačima te definiranim mjestom i vremenom izvođenja programa ili njegovih dijelova (uključujući termine provjere znanja ako su predviđene)

Termini izvedbe programa

 • studeni – prosinac 2019. 
 • raspored predavanja

Mjesto izvedbe programa

 • Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Primorska 42 Ika, Opatija

Predavači

 • prof. dr. sc. Nevenka Blažević, profesorica njemačkog jezika
 • izv. prof. dr. sc. Dolores Miškulin, profesorica talijanskog jezika
 • doc. dr. sc. Brigita Bosnar Valković, profesorica engleskog i njemačkog jezika
 • dr. sc. Alenka Šuljić Petrc, profesorica francuskog i engleskog jezika

dr. sc. Alenka Šuljić Petrc

Primorska 46, p.p. 97, Naselje Ika, 51410 Opatija
Tel.: + 385 51 294 689
Fax: + 385 51 294 226
E-mail: anita.radnic@fthm.hr

Ažurirano 03.11.2022.

Skip to content