Menadžment hotelske prodaje

Program usavršavanja za poslove hotelske prodaje “Menadžment hotelske prodaje” nastoji pripremiti polaznike za rješavanje budućih izazova hotelske industrije posebice u poslovanju nakon tržišnih promjena uzrokovanih pandemijom Covid-19 pružajući usavršavanje temeljeno na najnovijim trendovima u hotelijerstvu. Cilj programa je usavršavanje i stjecanje dodatnih specijalističkih znanja djelatnika u turizmu svih razina, a posebno iz područja prodaje, marketinga i recepcijskog poslovanja. Stručni program je posebno prilagođen za sve vrste hotelskih objekata kako odmorišnih tako i gradskih, a program se nudi svim osobama koji žele imati specijalizirano strukovno zvanje i napredovati u karijeri hotelske prodaje. Posebnost  programa očituje se u praktičnoj interaktivnoj nastavi prilagođenoj potrebama polaznika te vježbama u kojima će uz brojne vodeće stručnjake iz prakse biti omogućena primjena stečenih znanja u svakodnevnom poslu.

Sadržaj programa

 • Sales Management i izrada prodajne strategije
 • Kanali online distribucije i Channel Manageri
 • PMS sustavi i Opera Workshop
 • Revenue Management
 • CRM
 • Digitalni marketing
 • Offline kanali marketinga i udruženo oglašavanje
 • Digitalizacija i automatizacija recepcijskog poslovanja
 • Zaštita podataka i imovine hotela – GDPR
 • Suvremena poslovna komunikacija na stranim jezicima (njemački, talijanski, engleski)

Ishodi učenja, odnosno opće i specifične kompetencije, te vještine i znanja koje će polaznik steći završetkom programa

 • Sistematizirati složene poslovne procese u individualnoj, grupnoj i alotmanskoj prodaji te recepcijskom poslovanju
 • Valorizirati najnovije trendove u digitalnom poslovanju prodaje i marketinga
 • Koristiti i primijeniti tehnike i alate hotelskih operativnih sustava i Channel Managera u hotelskoj prodaji te upotrijebiti alate automatizacije centralnog rezervacijskog sustava Opera PMS i softvera za upravljanje skupnim kanalom distribucije kapaciteta i cijena Phobs
 • Koristiti alate uspješnosti poslovanja odjela prodaje kroz izbor ključnih rezultata poslovanja te sustave CRM-a, cross i up sellinga
 • Upotrijebiti najnovije alate digitalnog marketinga putem Google oglašavanja, društvenih mreža i vlastite web stranice
 • Primijeniti suvremene alate u realizaciji plana i budžeta prodaje i marketinga
 • Razviti i unaprijediti poslovanje kroz sustav Revenue Managementa.
 • Primijeniti automatizaciju poslovnih procesa u recepcijskom poslovanju
 • Izraditi forecast i prognozirati buduće poslovanje prodaje
 • Upotrijebiti pravilne načine poslovnog komuniciranja u B2B i B2C segmentu na engleskom, talijanskom ili njemačkom jeziku
 • Definirati SOP – standardne procedure rada u hotelskoj prodaji, definirati radne procese, prava i obveze svih zaposlenika u nižem i srednjem menadžmentu.
 • Poznavati sustav za zaštitu osobnih podataka (GDPR).

Trajanje programa

Program traje 150 sati.

Broj ECTS bodova

15 ECTS

Zašto odabrati program?

 • Dobivanje potvrde i uvjerenja 
 • Upis u e-radnu knjižicu
 • Networking i nove poslovne prilike
 • Mogućnost besplatnog savjetovanja kroz individualne konzultacije
 • Učenje vlastitim tempom
 • Povezivanje sa stručnjacima iz hotelske industrije i razmjena ideja s kolegama
 • Pridruživanje najvećoj alumni mreži u našoj hotelskoj industriji

Ciljne skupine polaznika

 • Program je prvenstveno namijenjen osobama čiji je zadatak operativna odgovornost u poslovima prodaje, marketinga ili prijemnog odjela.
 • Program je prilagođen polaznicima koji svoju karijeru žele unaprijediti ili započeti u hotelskoj prodaji te osobama  koji kroz ovo obrazovanje žele steći potrebna znanja i vještine za unapređenje ili proširenje postojećeg poslovanja.

Uvjeti upisa na program

Za dobivanje potvrde o završetku programa s naznakom ostvarenih 15 ECTS bodova moraju biti izvršeni uvjeti:

 • Završena bilo koja četverogodišnja srednja škola

Za upis u e-radnu knjižicu i dobivanje uvjerenja o usavršavanju za poslove hotelske prodaje moraju biti izvršeni uvjeti:

 • Završena srednja škola u zanimanju hotelijersko-turistički tehničar ili turističko hotelijerski komercijalist ili
 • Srednja trogodišnja ili četverogodišnja škola uz minimalno 2 godine radnog iskustva na poslovima u hotelijerstvu. 
 • Poznavanje jednog stranog jezika

Cijena programa

Cijena školarine obuhvaća teorijski dio nastave i vježbe te iznosi 7.000,00 kn (929,06 €*)

 • Za prijave zaprimljene zaključno do 28. siječnja odobrava se popust od 15%.

Plaćanje je moguće izvršiti u 3 rate.

Napomena: po završetku prijava svi kandidati će dobiti Ugovor o obrazovanju na e-mail adresu.

* fiksni tečaj konverzije 1 kn = 7,53450 € 

Termini upisa

 • Prijava na program se vrši online putem Google obrasca
 • Prijave su otvorene do 3. veljače 2022.
 • Za prijave zaprimljene zaključno do 28. siječnja odobrava se popust od 15%.

Potrebna dokumentacija

 • Preslika identifikacijske isprave (osobna iskaznica ili putovnica)
 • Preslika rodnoga lista
 • Preslika dokaza o završenom najvišem stupnju obrazovanja
 • Dokaz o radnom iskustvu
 • Preslika dokumenta kojim se dokazuje poznavanje stranog jezika (Ustanova će prilikom upisa izvršiti provjeru stranog jezika ukoliko se ne priloži ovaj dokument)

Termini izvedbe programa

Program počinje u veljači 2022. godine i traje 4 tjedna.

Nastava je organizirana kombinirano, u online i onsite okruženju, a za polaznike koji nisu u mogućnosti pratiti nastavu prema predviđenom rasporedu omogućeno je praćenje jednog dijela nastave putem individualnih konzultacija.

Detaljni program i raspored bit će poslan svakom polazniku elektroničkim putem. Individualne konzultacije za propuštena predavanja moguće su uz prethodni dogovor.

Termini provjere znanja

 • bit će pravovremeno objavljeni

Mjesto izvedbe programa

 • Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija

Predavači

 1. Prodajne strategije i softveri u kanalima prodaje  –  dr.sc. Maja Šimunić, mr.sc. Vedran Zubović
  Sadržaj kolegija: analiza tržišnih trendova, analiza turoperatora i agencija, Phobs Channel Manager, online kanali prodaje i Internet turoperatori, alati praćenja popunjenosti, ključne prodajne točke, plasman cijena, contracting plan i distribucija hotelskih kapaciteta, izrada akcijskih planova prodaje u segmentu individualne, grupne, kongresne i alotmanske prodaje, sustavi izvještavanja, budžetiranje i forecasting.
 2. Prijemni odjel i hotelski operativni sustav – izv.prof.dr.sc. Ljubica Pilepić Stifanich, Mladen
  Kapović , dipl.oec. 
  Sadržaj kolegija: funkcionalnosti OPERA PMS sustava u prodaji, integrirana modularna programska rješenja, interpretacija izvještaja, digitalizacija prijemnog odjela (brza prijava – fast check in, privatni – private check in, online prijava, konverzacijski agent – chat bot), cross selling, upselling 
 3. Marketing kanali komunikacije u hotelijerstvu (online i offline marketing) – Ivan Sarajlić, dipl.oec.
  Sadržaj kolegija: online marketing kanali komunikacije,  operacionaliziranje kampanja na društvenim mrežama, Google oglašavanje, trendovi i alati u izradi web stranice, e-commerce i content marketing, offline kanali marketinga i PR.
 4. Praćenje prihoda u hotelijerstvu (Revenue Management) – prof.dr.sc. Sandra Janković
  Sadržaj kolegija: maksimiziranje prihoda u hotelsko-turističkim objektima sagledavajući sezonalnost poslovanja i potražnju kao i troškove različitih usluga, tržišnih segmenata i kanala prodaje, top line i bottom line mjere revenue managementa, benchmarking analiza, dinamično formiranje cijena u skladu s revenue managementom, instrumenti operativnog i strateškog upravljanja prihodima.
 5. CRM – Unapređenje odnosa s gostima – doc.dr.sc. Marina Laškarin Ažić
  Sadržaj kolegija: tehnike i alati CRM-a pri upravljanju odnosima s gostima, mjerenje zadovoljstva gostiju,  loyalty programi – program vjernosti, GDPR, kategorije zaštite privatnosti gostiju
 6. Strukovno nazivlje i komunikacija na stranom jeziku – dr. sc. Alenka Šuljić Petrc
  Sadržaj kolegija: poslovno dopisivanje i komunikacija u formi koja se najčešće koriste u poslovnom dopisivanju u hotelijerstvu, stručno nazivlje iz područja online poslovanja prodaje i digitalizacije prijemnog odjela, poslovna komunikacija u segmentu individualne, grupne, alotmanske i kongresne prodaje.

mr.sc. Vedran Zubović

Primorska 42, p.p. 97, Naselje Ika, 51410 Opatija
Tel.: +385 51 294 712
Mob.: 098215933
E-mail:  vedran.zubovic@fthm.hr

Ažurirano 03.11.2022.

Skip to content