Kontakt

E-mail: international@fthm.hr

Ured za studente
Jasna Lasinger Silađev, mag.oec.
Tel: (051) 294-202
E-mail: jasnal@fthm.hr

Radno vrijeme

Erasmus i ECTS koordinator

Vedrana Čikeš, mag.oec.
Tel: (051) 294-195
E-mail: vedrana.cikes@fthm.hr

Ured za međunarodnu mobilnost / Erasmus 

MAŠA ŠAŠINKA, MAG. OEC.
koordinatorica Erasmusa i voditeljica Ureda

Služba za međunarodnu suradnju

IVA TIJAN, MAG. EDUC. PHILOL. ANGL.
Ured za međunarodnu suradnju, Voditeljica, Ceepus mobilnost

Ažurirano 07.03.2023.

Skip to content