Kontakt

E-mail: international@fthm.hr

Centar za međunarodnu suradnju
Jasna Lasinger Silađev, univ. mag. oec.
Tel: (051) 294-202
E-mail: jasnal@fthm.hr

Radno vrijeme

Radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 7:30 do 15:30

u staklenom uredu (prizemlje stare zgrade) u preporuku za prethodno najavljivanje putem e-maila.

Prodekan za međunarodnu suradnju

dr.sc. Siniša Bogdan, izvanredni profesor

Tel: (051) 294-755

E-mail: sinisa.bogdan@fthm.hr

Erasmus i ECTS koordinator

doc. dr. sc. Lorena Dadić Fruk
Tel: (051) 294-682
E-mail: lorenad@fthm.hr

BIP (Blended Intensive Programe) koordinator

Vedrana Čikeš, mag.oec.
Tel: (051) 294-195
E-mail: vedrana.cikes@fthm.hr

CEEPUS koordinator

dr. sc. Kristina Črnjar, redovita profesorica
Tel: (051) 294-185
E-mail: kristina.crnjar@fthm.hr

YUFE koordinator

Ema Petaković, mag.oec.
Tel: (051) 294-236
E-mail: ema.petakovic@fthm.hr

Međunarodni ured Sveučilišta u Rijeci (UNIRI)

Nacionalni ured za CEEPUS

Ažurirano 28.11.2023.

Skip to content