Zavod za turizam

Predstojnica Zavoda:

dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, redovita profesorica u trajnom zvanju

U sastavu Zavoda za turizam djeluju dvije katedre i to:

  • Katedra za turizam
  • Katedra za marketing.

Važnost Zavoda ogleda se u sinergijskim aktivnostima koje povezuju dvije vrlo značajne i temeljne katedre u turizmu. Rezultati istraživanja, posebno u destinacijskom marketingu i menadžmentu, obvezuju nas da Zavod i dalje prednjači u ovim područjima istraživanja, koja su nezamjenjiva kad je riječ o odgovoru na suvremena kretanja turističke potražnje.

Nemalu važnost ima Zavod kad je riječ o sinergiji unutar destinacije i odnosa Zavoda prema destinacijama odnosno upravljanju destinacijama. Upravo potpisani ugovori između Fakulteta i strukovnih udruga su temelji za apliciranje znanstvenih spoznaja na konkretnim primjerima upravljanja destinacijama.

Voditelj katedre:

dr. sc. Zrinka Zadel, redovita profesorica

Članovi Katedre:

Važnost Katedre za turizam proizlazi iz područja djelovanja. Katedra se aktivno uključuje u sve aktivnosti Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.
Primarne aktivnosti Katedre obuhvaćaju znanstveni, istraživački, stručni i nastavni rad članova. Znanstvena aktivnost temelji se na sudjelovanju članova Katedre u realizaciji znanstveno-istraživačkih projekata financiranih od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te objavljivanju znanstvenih i stručnih radova. Članovi Katedre aktivno sudjeluju na međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima, radionicama i savjetovanjima. Posebno područje djelovanja je izrada razvojnih studija, strategije razvoja turizma i glavnih planova turizma kao i stručnih studija. Rezultati istraživanja članova Katedre doprinose unapređivanju razvoja turizma Republike Hrvatske u cilju stvaranja konkurentne turističke destinacije na turističkom tržištu.

Članovi Katedre istražuju kompleksno područje turizma. Naglasak je na područja:

  • Menadžment turističke destinacije
  • Turistička politika
  • Specifični oblici turizma
  • Održivi razvoj turizma

Nastavna aktivnost se očituje u izvršavanju nastavnih obaveza na redovitom i izvanrednom stručnom, preddiplomskom i diplomskom studiju u Opatiji i CIS Zaboku. Članovi Katedre su mentori diplomskih, završnih i specijalističkih radova te doktorskih disertacija. Osim mentorstva, članovi djeluju i kao recenzenti znanstvenih radova za potrebe domaćih i stranih znanstvenih i stručnih časopisa i konferencija. Kroz nastavnu aktivnost provodi se i implementira Bolonjski proces. Vodeći računa o inovacijama u procesu učenja članovi Katedre unapređuju metode i tehnike prenošenja i provjere znanja u okviru nastavnog procesa.

Voditeljica katedre:

dr. sc. Lidija Bagarić, izvanredna profesorica

Članovi Katedre:

Katedra za marketing se aktivno uključuje u sve aktivnosti Fakulteta, a kroz svoje nastavne, znanstvene i stručne aktivnosti članova Katedre ostvaruju se osnovne aktivnosti Katedre za marketing. Nastavna aktivnost Katedre odnosi se na realizaciju nastavnih obveza pojedinih članova u okviru različitih predmeta. Katedra obuhvaća područje marketinga, koje se proučava u okviru temeljnih predmeta, obveznih predmeta smjera i izbornih predmeta sveučilišnog i stručnog studija na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija.

U okviru znanstvene aktivnosti članovi Katedre sudjeluju kao istraživači u različitim znanstveno-istraživačkim projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Članovi Katedre uključeni su u dva znanstveno-istraživačka projekta. Stručne aktivnosti članova Katedre za marketing odnose se na objavu stručnih radova u časopisima značajnim za struku.

Ažurirano 17.03.2023.

Skip to content