Raspored ispita

Studenti imaju obavezu prijaviti ispit na svakom ispitnom roku kojemu žele pristupiti. Ispiti se prijavljuju putem ISVU Studomata. Upute za prijavu ispita nalaze se na poveznici.

 Za svaki kolegij bit će ponuđena četiri ispitna roka. Student može pristupiti na najviše tri roka. Ispit se mora prijaviti najkasnije 3 dana prije predviđenog roka ispita. Odjava ispita moguća je najkasnije dan prije predviđenog roka ispita. Rang liste s bodovima iz aktivnosti na kolegiju, objavit će nastavnici na Merlinu.

Ukoliko na kolegiju ne vidite mogućnost prijave ispita kontaktirajte Ured za studente.

Prijava ispita – PRIJAVA JE OBAVEZNA

Prijava i odjava ispita omogućena je kroz ISVU Studomat.

Polaganje ispita prijavljuje se najkasnije tri dana prije održavanja ispita a odjavljuje najkasnije 24 sata prije održavanja ispita.

Studentu koji na vrijeme ne odjavi prijavljeni ispit, a ispitu ne pristupi, bilježi se pad na ispitu.

Studenti kojima se preklapa termin pisanja završnih ispita iz izbornih kolegija,  dužni su se što hitnije javiti predmetnom nastavniku i zatražiti promjenu grupe.

Studenti će ovisno o veličini grupe biti raspoređeni u ispitne grupe.

Molimo studente da prate obavijesti nastavnika na Merlinu gdje će biti objavljen točan raspored grupa u danu.

Ljetni semestar

Redoviti studijIzvanredni studij
Održivi razvoj
turizma
Marketing u turizmuMarketing u turizmu
Menadžment u turizmuMenadžment u turizmu
Menadžment u hotelijerstvuMenadžment u hotelijerstvu

Prijava ispita– PRIJAVA JE OBAVEZNA

Prijava i odjava ispita omogućena je kroz ISVU Studomat.

Polaganje ispita prijavljuje se najkasnije tri dana prije održavanja ispita a odjavljuje najkasnije 24 sata prije održavanja ispita.

Studentu koji na vrijeme ne odjavi prijavljeni ispit, a ispitu ne pristupi, bilježi se pad na ispitu.

Studenti kojima se preklapa termin pisanja završnih ispita iz izbornih kolegija,  dužni su se što hitnije javiti predmetnom nastavniku i zatražiti promjenu grupe.

Studenti će ovisno o veličini grupe biti raspoređeni u ispitne grupe.

Molimo studente da prate obavijesti nastavnika na Merlinu gdje će biti objavljen točan raspored grupa u danu.

Ljetni semestar

Redoviti studijIzvanredni studij
Održivi razvoj turizma ONLINE
Marketing u turizmuMarketing u turizmu
Menadžment u turizmuMenadžment u turizmu
Menadžment u hotelijerstvuMenadžment u hotelijerstvu

Prijava ispita- PRIJAVA JE OBAVEZNA

Prijava i odjava ispita omogućena je kroz ISVU Studomat.

Polaganje ispita prijavljuje se najkasnije tri dana prije održavanja ispita a odjavljuje najkasnije 24 sata prije održavanja ispita.

Studentu koji na vrijeme ne odjavi prijavljeni ispit, a ispitu ne pristupi, bilježi se pad na ispitu.

Studenti kojima se preklapa termin pisanja završnih ispita iz izbornih kolegija,  dužni su se što hitnije javiti predmetnom nastavniku i zatražiti promjenu grupe.

Studenti će ovisno o veličini grupe biti raspoređeni u ispitne grupe.

Molimo studente da prate obavijesti nastavnika na Merlinu gdje će biti objavljen točan raspored grupa u danu.

Važna napomena!

Budući da se dio ispiti za redovite studente, izvanredne studente u Opatiji i izvanredne studente u SC Zabok održavao u ožujku i travnju, molimo Vas da prilikom prijave ispita vodite računa da ispite prijavite sukladno terminima koji su objavljeni za Vaš status (Redoviti studij Opatija, Izvanredni studij Opatija, Izvanredni studij SC Zabok) jer se u protivnom Vaše ime neće naći na listi prijavljenih studenata za ispit.

Ljetni semestar

Redoviti studij i izvanredni studij Opatija
Održivi razvoj turizma
Marketing u turizmu
Menadžment u turizmu
Menadžment u hotelijerstvu

Prijava ispita- PRIJAVA JE OBAVEZNA

Svi pismeni ispiti na 4. ispitnom roku u SC Zabok održavat će se u Info kabinetu.

Prijava i odjava ispita omogućena je kroz ISVU Studomat.

Polaganje ispita prijavljuje se najkasnije tri dana prije održavanja ispita a odjavljuje najkasnije 24 sata prije održavanja ispita.

Studentu koji na vrijeme ne odjavi prijavljeni ispit, a ispitu ne pristupi, bilježi se pad na ispitu.

Studenti kojima se preklapa termin pisanja završnih ispita iz izbornih kolegija,  dužni su se što hitnije javiti predmetnom nastavniku i zatražiti promjenu grupe.

Studenti će ovisno o veličini grupe biti raspoređeni u ispitne grupe.

Molimo studente da prate obavijesti nastavnika na Merlinu gdje će biti objavljen točan raspored grupa u danu.

Zimski semestar

Redoviti studij i izvanredni studij Opatija
Održivi razvoj turizma
Marketing u turizmu
Menadžment u turizmu
Menadžment u hotelijerstvu

Ljetni semestar

Redoviti studij i izvanredni studij Opatija
Održivi razvoj turizma
Marketing u turizmu
Menadžment u turizmu
Menadžment u hotelijerstvu

Ažurirano 16.03.2023.

Skip to content