IT podrška

Voditelj službe

Davor Mijolović, prof. 

Kabinet 104
tel: 051-294-750
e-mail: davorm@fthm.hr

Otvaranje korisničkih računa: radnim danom 08-14 sati

Pristup online nastavi

Turnitin za studente

Pristup e-mailu otvorenom na Sveučilštu u Rijeci (uniri.hr)

EDUROAM bežićni pristup internetu na FMTU

Svim studentima Sveučilišta u Rijeci omogućen je Office 365

Rijeka Academic Download

E-mail

AAI elektronički identitet

Ažurirano 03.10.2023.

Skip to content