Poslovna suradnja

U realizaciji strateškoga opredjeljenja akademske zajednice da bude aktivnim partnerom lokalnoj zajednici i gospodarstvu, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu njeguje poslovnu suradnju s turističko-ugostiteljskom praksom, znanstvenim i obrazovnim institucijama u zemlji i inozemstvu, jedinicama lokalne uprave i samouprave, udrugama te ostalom javnošću. 

Suradnja s poslovnim subjektima iz turističko-ugostiteljske prakse, s posebnim naglaskom na renomirane hotelske kuće, kampove i udruge u Republici Hrvatskoj, ostvaruje se kroz realizaciju stručne prakse studenata, programe cjeloživotnoga obrazovanja kao i izrade studija i projekata. Pored navedenoga, kao sastavnica Sveučilišta u Rijeci, Fakultet značajne aktivnosti ostvaruje s ostalim visokoškolskim institucijama u zemlji i inozemstvu, pri čemu se posebno ističe uloga Fakulteta kao partnera u centrima kompetentnosti turizma i ugostiteljstva.  

Posebno je značajna suradnja s Ministarstvom turizma Republike Hrvatske, ali i s lokalnom upravom i samoupravom s posebnim naglaskom na suradnju s Primorsko-goranskom županijom, Gradom Opatija i Gradom Rijeka te s ostalim općinama, gradovima, županijama na području Republike Hrvatske.  Suradnja je realizirana kroz izradu strateških razvojnih projekata iz područja turizma, programe cjeloživotnoga obrazovanja, te aktivnosti na izradi ostalih razvojnih projekata i studija iz područja turizma, ugostiteljstva i održivoga razvoja. 

Suradnja s gospodarstvom iskazuje se i kroz različite edukacijske programe iz područja ekonomije, turizma i ugostiteljstva. Uspješnom realizacijom ovih programa Fakultet dodatno osnažuje svoju funkciju javne obrazovne i znanstvene ustanove, učvršćuje odnose sa subjektima iz poslovnog okruženja te aktivno provodi transfer novih znanja i spoznaja u njihovo poslovanje. 

Na Fakultetu se organiziraju brojna predavanja uglednih stručnjaka iz prakse čime se studentima omogućava stjecanje uvida u praktična znanja naših najboljih gospodarstvenika te primjena stečenih znanja na rješavanje stvarnih poslovnih problema. 

Putem suradnje Fakulteta s gospodarskim subjektima, potiče se i implementacija i proširivanje praktičnih znanja kroz terensku nastavu, praktični rad te, konačno, zapošljavanje studenata nakon završetka studija.

Poslovni partneri

Obrazovne i znanstvene institucije

Gospodarski savjet Fakulteta

Ažurirano 20.05.2024.

Skip to content