Združeni stručni diplomski studij Master Of Sustainable Outdoor Hospitality Management

Prvi europski združeni stručni diplomski studij u području hotelijerstva i upravljanja kampovima u kojem se kombinira teorija i praksa, a nudi se na sveučilištima u Nizozemskoj, Hrvatskoj i Španjolskoj.

Potražnja za smještajem na otvorenom brzo raste u Europi i zahtijeva visokokvalificirane stručnjake koji mogu dobro voditi poslovanje na održivi način u suradnji s lokalnim vlastima što ujedno i igra ključnu ulogu u održivom razvoju destinacije. Zato su Sveučilište u Bredi, BUas (Nizozemska), Sveučilište u Gironi, UdG (Španjolska) i Sveučilište u Rijeci (Hrvatska), Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu razvili ovaj novi višestruki stručni diplomski studij s fokusom na strateško upravljanje velikim kamping odmaralištima.

Jedinstveni model studiranja na engleskom jeziku, gdje će studenti studirati u tri zemlje u međunarodnom okruženju i imati priliku odabrati drugu za svoju praksu. Nakon završetka studija studenti će steći 3 međunarodne diplome s tri sveučilišta i 120 ECTS.

Prijave za prvi europski združeni stručni diplomski studij Master of Sustainable Outdoor Hospitality Management otvorene su za zemlje koje nisu članice EU do 15. lipnja, a za studente iz EU do 15. kolovoza. Od pristupnika se očekuje motivacija, 180 ECTS bodova iz prvostupničkog studija i dobro poznavanje engleskog jezika.

Više informacija o prijavama na https://www.buas.nl/en/programmes/master-sustainable-outdoor-hospitality-management

Snažna podrška industrije i mnoge financijske potpore za buduće studente
Industrija kampiranja pokazuje veliki interes za pružanje podrške ovoj vrsti obrazovanja nudeći snažna partnerstva sa sveučilištima ne samo u stvaranju ovog studija već i u budućem obrazovanju. Najveća poduzeća iz industrije bit će uključeni u nastavni proces, izradu studija slučaja i davanje financijske potpore budućim studentima.

Svi studenti imaju priliku dobiti stipendiju, a za sve postoji garancija mentorske prakse u najboljim europskim kampovima ili prakse u kamping industriji koja praktički jamči budući posao! U ovom trenutku stipendije nudi smaragdni partner CHARTAGO tri godine zaredom, a zlatna partnerstva potpisana su sa ADAC, ANWB, kamping grupom VACANCE COL CUORE i ACSI. Mnogo više tvrtki podržava ovaj projekt kroz razmjenu znanja, gostujuća predavanja, studijske posjete ili PR podršku. S ponosom objavljujemo da je naš zlatni partner također Camping Business.

Svi studenti koji su zainteresirani za financijsku potporu trebaju poslati motivacijsko pismo na scholarships©buas.nl i navesti ime Master SOHM u zahtjevu.

Studiranje na tri lokacije u Europi
Studenti pohađaju predavanja na Sveučilištu primijenjenih znanosti Breda u Nizozemskoj. Breda je lijep i živahan gradić na jugu Nizozemske koji nudi moderne metode podučavanja, ali i mnoge aktivnosti za učenike.

U drugom semestru studenti će se preseliti na Sveučilište u Rijeci u Hrvatskoj na Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Kvarner i uža Istra dvije su turistički najrazvijenije regije u Hrvatskoj s jakim hotelskim i vanjskim smještajnim strukturama. Rijeka kao veliki grad u blizini austrougarskog ljetovališta Opatije nudi studentima najbolje moguće okruženje za život, osjećaj i učenje o turizmu i ugostiteljstvu na otvorenom. Nadalje, radit će na kamping resortima u Hrvatskoj na održivim poslovnim izazovima u području dizajna parkova, uključivanja dionika, upravljanja ljudskim resursima, konceptualnog dizajna i strateškog upravljanja. Nakon drugog semestra koji završava prije ljeta studenti još uvijek mogu pronaći ljetni posao.

U drugoj godini, u trećem semestru, studenti se sele na Sveučilište u Gironi (Španjolska) i produbljuju svoje akademske i poslovne vještine upravljanja. Povijesni grad Girona nije samo najzanimljiviji grad za studiranje i život u njemu, već je i blizu nekih od najboljih europskih kampova na katalonskoj obali.

U posljednjem semestru, osim pisanja odabranog diplomskog rada, studenti će raditi kao pripravnici i razvijati projekt terenskog istraživanja u ključnoj turističkoj regiji na otvorenom u Europi. Mentorska shema omogućit će im produbljivanje praktičnih vještina i znanja.

Studijski program združenog stručnog diplomskog studija usmjeren je na postizanje generičkih kvalifikacija na razini EQF-a 7. U tom okviru izlazne kvalifikacije diplomanata stručnog studija podrazumijevaju:

  • Sposobnost primjene stečenih stručnih studijskih znanja i vještina koji se realiziraju kroz profesionalni razvoj, sposobnost učenja i pokazivanja etičkog i moralnog ponašanja,
  • Istraživačke sposobnosti u funkciji razvoja branše i praktičnog djelovanja koje rezultira mogućnošću ostvarivanja pozitivnih promjena u svom okruženju,
  • Sposobnost djelovanja iz šire perspektive struke, a uz suradnju s multidisciplinarnom mrežom profesionalaca kao preduvjet da se postane uspješan profesionalac u struci,
  • Sposobnost utjecaja na promjene u svojoj struci u rješavanju složenih i primijenjenih izazova u praksi koji će dati snažan poticaj razvoju struke.

Iz provedenih analiza i istraživanja kroz projekt CAMPMASTER, definirano je 16 ishoda učenja za združeni stručni diplomski studij Master od Sustainable Outdoor Hospitality Management. Oni su podijeljeni u sljedeće četiri skupine ishoda učenja: znanje i razumijevanje, intelektualne vještine, praktične vještine i prenosive vještine.

A. Znanje i razumijevanje

Student će moći pokazati:

1. napredno poznavanje i razumijevanje turističkog fenomena, te političkog, društvenog, ekonomskog i tehnološkog konteksta koji utječe na turizam i njegovu budućnost,

2. pro aktivno, istraživački informirano i promišljeno pristupanje pitanjima upravljanja outdoor ugostiteljstvom,

3. sveobuhvatnu integraciju teorija u složenim praktičnim situacijama,

4. poznavanje i razumijevanje dionika, organizacija i načina na koji se upravlja njihovim poslovnim funkcijama i procesima u outdoor ugostiteljstvu.

B. Intelektualne vještine

Student će moći pokazati:

1. kritički procijeniti aspekte i implikacije međunarodnog turističkog okruženja,

2. integrirati i sintetizirati dokaze iz niza izvora kako bi podržali nalaze, predložena rješenja i predložene intervencije,

3. uspješno istražiti međunarodne i interkulturalne kontekste destinacije i njezinih aktera te primijeniti to znanje u strategije upravljanja turizmom,

4. odgovoriti na strateška pitanja donošenjem odluka u složenim i nepredvidivim situacijama.

C. Praktične vještine

Student će moći:

1. pokazati povjerenje i kompetencije u korištenju informacijskih tehnologija, uključujući učinkovit rad u online okruženju,

2. provoditi istraživanje o pitanjima turizma, bilo pojedinačno ili kao dio tima,

3. koristiti odgovarajuće vještine za učinkovitu komunikaciju u akademskim i profesionalnim situacijama,

4. pripremiti i prezentirati akademska i stručna izvješća.

D. Prenosive vještine

Student će moći:

1. pokazati samo usmjeravanje i originalnost u procjeni i rješavanju problema formuliranjem, provedbom i revizijom osobnih istraživačkih planova,

2. razvijati i jačati stavove i vještine za cjeloživotno učenje u promjenjivim i složenim okruženjima,

3. primijeniti niz interpersonalnih vještina uključujući učinkovito slušanje, pregovaranje, uvjeravanje i prezentaciju pokazujući otvorenost i osjetljivost na različitosti u smislu kultura i okruženja drugih ljudi,

4. upravljati vlastitom motivacijom, zadacima i ambicijama na poduzetnički, inovativan i profesionalno primjeren način.

Osim specifičnih kompetencija, studenti će razviti sposobnost kreativnog mišljenja u rješavanju složenih problema u području poslovne ekonomije, vrednovanja visokospecijaliziranih znanja u području menadžmenta, turizma i ugostiteljstva koja mogu biti temelj za originalno razmišljanje, upravljanja složenom komunikacijom i procesom suradnje u različitim društvenim skupinama u nepredvidivim socijalnim situacijama, donošenja odluka u uvjetima nesigurnosti, preuzimanja osobne i timske odgovornosti za strateško odlučivanje i izvršenje zadataka u nepredvidivim okolnostima te sposobnost preuzimanja etičke i društvene odgovornosti tijekom izvršenja zadataka.

PRVA GODINA

STRUČNI DIPLOMSKI STUDIJ

2023./2024.

I. SEMESTAR

Lokacija održavanja – SVEUČILIŠTE PRIMIJENJENIH ZNANOSTI BREDA, NIZOZEMSKA
R.br.NASTAVNIKPREDMETPREDAVANJAVJEŽBESEMINARIECTS
1.dr. sc. Erdinc Cakmak, izvanredni profesorSuvremeni marketing, kontekst i trendovi300306
2.dr. sc. Ray Boland, doktor znanosti, izvanredni profesor
dr. sc. Rami Isaac, izvanredni profesor
Menadžment dionika u destinaciji300306
3.dr. sc. Jeroen Klijs, redoviti profesor
dr. sc. Jos van der Sterren, izvanredni profesor
Razvoj, financije i organizacija destinacije300306
4.dr. sc. Celiane Camargo – Borges, izvanredna profesoricaTimski rad i kreativno vodstvo150152
5.dr. sc. Erdinc Cakmak, izvanredni profesorMeđukulturalni studij300104
6.dr. sc. Harald Buijtendijk, izvanredni profesorMetode kvalitativnog istraživanja300306

II. SEMESTAR

Lokacija održavanja – FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU, HRVATSKA
R.br.NASTAVNIKPREDMETPREDAVANJAVJEŽBESEMINARIECTS
1.dr. sc. Sandra Janković, redovita profesoricaFinancijsko izvješćivanje150153
2.dr. sc. Ana Vrtodušić Hrgović, izvanredna profesorica
dr. sc. Marinela Krstinić Nižić, redovita profesorica
Menadžment održivog razvoja u outdoor ugostiteljstvu300459
3.dr. sc. Marina Laškarin Ažić, docenticaMenadžment odnosa s gostima i prodaja300306
4.dr. sc. Josipa Cvelić-Bonifačić, docenticaMenadžment i operacije u outdoor ugostiteljstvu300459
5.dr. sc. Josipa Cvelić-Bonifačić, docenticaInovacija u outdoor ugostiteljstvu150153

1.1. Suvremeni marketing, kontekst i trendovi – Syllabus

1.2. Menadžment dionika u destinaciji – Syllabus

1.3. Razvoj, financije i organizacija destinacije – Syllabus

1.4. Timski rad i kreativno vodstvo – Syllabus

1.5. Međukulturalni studij – Syllabus

1.6. Metode kvalitativnog istraživanja – Syllabus

2.1. Financijsko izvješćicanje – Syllabus

2.2. Menadžment održivog razvoja u outdoor ugostiteljstvu – Syllabus

2.3. Menadžment odnosa s gostima u prodaja – Syllabus

2.4. Menadžment i operacije u outdoor ugostiteljstvu – Syllabus

2.5. Inovacije u outdoor ugostiteljstvu – Syllabus

https://camping-master.eu/

Ažurirano 08.08.2023.

Skip to content