Događanje

Obrana doktorske disertacije – Sergej Gričar

22.11.2022.

18:15

h

_Obrana doktorske disertacije

  • FTHM

Temeljem čl. 27. st. 6. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 602-04/21-01/186, URBROJ: 2156/24-21-06-01-01) od 17. lipnja 2021. godine i Odluke Fakultetskog vijeća sa 39. sjednici, održanoj 14. studenoga 2022. godine, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu objavljuje da će

dr. sc. Sergej Gričar

 braniti doktorsku disertaciju pod naslovom

IMPLEMENTATION OF VECTOR AUTO-REGRESSION MODELS IN TOURISM: STATE OF THE ART ANALYSIS AND FURTHER DEVELOPMENT

u utorak 22. studenoga 2022. godine s početkom u 18:15 sati u Vijećnici Fakulteta (1. kat – A4)

izrađenu pod mentorstvom prof. dr. sc. Tee Baldigara sa Sveučilišta u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu, pred Povjerenstvom u sastavu:

  • dr. sc. Merima Orlić, vanredna profesorica, predsjednica Povjerenstva, Ekonomski fakultet u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu
  • dr. sc. Ana Štambuk, izvanredna profesorica, Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
  • dr. sc. Daniel Dragičević, izvanredni profesor, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Zapisnik na obrani vodit će asistent mr. sc. Vedran Zubović.

Obrana doktorske disertacije je javna.

Odluka

Podijeli događanje na
Facebook
Twitter
Skip to content