Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu – Hospitality Management – smjer na engleskom jeziku

Četverogodišnji prijediplomski studij na engleskom jeziku „Business Economics in Tourism and Hospitality“, smjer „Hospitality Management”, osmišljen je u svrhu osposobljavanja studenata za upravljanje ekonomskim procesima i vođenje kompleksnih poslova u području poslovne ekonomije u turizmu i ugostiteljstvu s posebnim naglaskom na hotelijerstvo.

Studij nudi kombinaciju akademskih vještina i stručnosti te poduzetničkog načina razmišljanja za transformaciju poslovanja.

Predmeti na studiju prate suvremene trendove u hotelijerstvu nudeći atraktivne i aktualne nastavne sadržaje uz uravnoteženi odnos teorijskih i praktičnih znanja. Ponuđeni predmeti bave se problematikom razvoja i poslovanja hotelskih poduzeća sa pozicija različitih dionika poput menadžera, zaposlenika, lokalne zajednice ili države.

Studenti će se osposobiti da promiču odgovorno ponašanje u turizmu i ugostiteljstvu koje se temelji na načelima održivog razvoja i etičkim načelima, promovirajući uravnotežen pristup u procjeni ekonomskih, ekoloških i društvenih utjecaja u razvoju hotelskih poduzeća.

Voditelj studija

doc. dr. sc. Vanja Vitezić
Kontakt: vanja.vitezic@fthm.hr

Trajanje studija

Trajanje studija: 8 semestara (4 godine).

Studij se izvodi na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji za studente u redovitom statusu. Po završetku studija polaznik stječe akademski naziv: Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije ‒ kratica: univ. bacc. oec. (240 ECTS).

ECTS bodovi

240

Uvjeti za upis

Završena četverogodišnja srednju škola, položena državna maturu i stečeni uvjeti za upis u prvu godinu studija.

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

 • Vladanje znanjima u području poslovne ekonomije u turizmu i ugostiteljstvu s naglaskom na hotelijerstvo.
 • Sposobnost primjene metoda i poslovnih modela u turizmu i ugostiteljstvu.
 • Sposobnost praćenja i analiziranja ekonomskih i turističkih politika, praksi i trendova.
 • Organizacijske i menadžerske vještine.
 • Sposobnost upravljanja ljudskim, financijskim, materijalnim i informacijskim resursima.
 • Sposobnost upravljanja projektima.
 • Sposobnost upravljanja suvremenim i interaktivnim alatima hotelske prakse.
 • Vještine poslovne komunikacije na engleskom i ostalim stranim jezicima.
 • Sposobnost primjene suvremene informacijsko-komunikacijske tehnologije.
 • Sposobnost razumijevanja legislative i standarda u hotelijerstvu.
 • Sposobnost izrade, vrednovanja i predlaganja prikladne strategije razvoja, poslovnih planova i budžeta.
 • Sposobnost preuzimanja odgovornosti za donošenje odluka i izvođenje složenijih poslova u turizmu i ugostiteljstvu uz uvažavanje načela etike i društvene odgovornosti.

Studenti će završetkom ovoga programa razviti i opće kompetencije, kao što su sposobnost apstraktnoga razmišljanja, kritičkoga mišljenja, generiranja novih ideja, identificiranja i rješavanja problema, planiranja i upravljanja vremenom, kontinuiranoga usavršavanja, samostalnost u radu i druge vještine.

Mogućnost zapošljavanja

Program ovog prijediplomskoga studija je koncipiran tako da osigurava relevantna znanja za obavljanje menadžerskih poslova i stvara preduvjete za nastavak obrazovanja na sveučilišnim programima više razine. Po završetku ovoga studija studentima se otvara mogućnost zapošljavanja u poslovnim subjektima u hotelijerstvu kao i svim ostalim selektivnim oblicima turističke ponude i prateće industrije (sustavu turističkih organizacija, turističkih zajednica, turističkim agencijama, turističkim udrugama, javnom sektoru, medijima, službama računovodstva, kontrolama i inspekcijama, sustavu obrazovanja, financijskim institucijama i ostalim gospodarskim poslovnim sustavima gdje se traže specifična znanja iz područja turizma i ugostiteljstva s naglaskom na hotelijerstvo).

Akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije ‒ kratica: univ. bacc. oec. (240 ECTS)

Microeconomics Syllabus      Detailed Course Curriculum
Mathematics Syllabus  Detailed Course Curriculum
Statistics Syllabus  Detailed Course Curriculum
Business Informatics Syllabus  Detailed Course Curriculum
Introduction to Hospitality Syllabus  Detailed Course Curriculum
The Essentials of Academic Writing Syllabus  Detailed Course Curriculum
Macroeconomics Syllabus  Detailed Course Curriculum
Management Syllabus  Detailed Course Curriculum
Traffic in Tourism Syllabus  Detailed Course Curriculum
Special Interest Tourism Syllabus  Detailed Course Curriculum
First Foreign Language – English 1 Syllabus  Detailed Course Curriculum
First Foreign Language – German 1 Syllabus  Detailed Course Curriculum

Godišnja školarina za sve studente (EU i van EU) iznosi 1.300,68 € / 9.800 kuna*
*fiksni tečaj konverzije 1 € = 7,53450 kn

Evo kako nam je bilo na field trip-u u Milanu…

Ažurirano 20.03.2023.

Skip to content