Događanje

22.05.2023. Tanja Ivek- Izazovi rada na EU projektima

22.05.2023.

16:30

— 18:00

h

_Gostujuće predavanje

Ime i prezime, titula predavača: Tanja Ivek, mag oec.

Naziv tvrtke ili institucije: Zagorska razvojna agencija

Naziv predavanja: Izazovi rada na EU projektima

Kolegij na kojem će se održati predavanje: Menadžment EU projekata

Datum i dvorana u kojoj će se predavanje održati: ponedjeljak 22.5.2023. u 16,30, online preko platforme MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aHq_0idXPJETc7Feaz8ICh3ZIWDqkAfh8V2seNro-CVI1%40thread.tacv2/1684142403734?context=%7b%22Tid%22%3a%2294aa9436-2653-434c-bd47-1124432cb7d7%22%2c%22Oid%22%3a%221d8da733-e4d8-4469-8391-c565a503b2c3%22%7d

Podijeli događanje na
Facebook
Twitter
Skip to content