Događanje

Obrana doktorske disertacije – Maja Buljat

08.12.2022.

10:30

h

_Obrana doktorske disertacije

  • FTHM

Temeljem čl. 27. st. 6. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 602-04/21-01/186, URBROJ: 2156/24-21-06-01-01) od 17. lipnja 2021. godine i Odluke Fakultetskog vijeća sa 39. sjednici, održanoj 14. studenoga 2022. godine, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu objavljuje da će

Maja Buljat

 braniti doktorsku disertaciju pod naslovom

MEĐUOVISNOST POSLOVANJA HOTELSKIH KOMPANIJA I ODABRANIH MJERA EKONOMSKE POLITIKET

u četvrtak 8. prosinca 2022. godine s početkom u 10:30 sati u Vijećnici Fakulteta (1. kat – A4)

izrađenu pod mentorstvom prof. dr. sc. Josipa Tice sa Sveučilišta u Zagrebu Ekonomskog fakulteta i komentorstvom izv. prof. dr. sc. Daniela Dragičevića sa Sveučilišta u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, pred Povjerenstvom u sastavu:

  • prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić, predsjednica Povjerenstva, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
  • izv. prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
  • izv. prof. dr. sc. Vladimir Arčabić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet.

Zapisnik na obrani vodit će asistentica dr. sc. Maša Trinajstić.

Obrana doktorske disertacije je javna.

Odluka

Podijeli događanje na
Facebook
Twitter
Skip to content